SZŠ Praha 1

Aktuality

24. 10. 2014

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SZŠ

Třídní schůzky se konají 3.11. od 18, 00hodin,
v rámci třídních schůzek proběhnou volby do školské rady z řad rodičů,
schůze třídních důvěrníků se koná od 17,30 h tentýž den.

24. 10. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY VOŠZ

Volba dvou zástupců za pedagogy VOŠZ

Termín konání: 1. prosince 2014

Navrhovaní kandidáti:

Mgr. Dagmar Adamíková
Bc. Veronika Bartoušková
Mgr. Romana Pacalová
Mgr. Daniela Říhová
RNDr. Klára Sopková

24. 10. 2014

Přezouvání žáků a studentů od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015

POKYN ŘEDITELE č. 1/2014 pro přezouvání žáků a studentů při příchodu do školy v termínu od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015

Za účelem dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při výuce, zejména při praktickém vyučování, vydávám pokyn ředitele školy č. 1/2014 k dodržování denního hygienického režimu a k přezouvání žáků SZŠ a studentů VOŠZ při příchodu  do školy.

Ředitel školy ukládá:

a) žákům a studentům školy se při příchodu do školy v období od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015 přezouvat a svrchní oblečení včetně pokrývek hlavy odkládat do skříněk k tomu určených;
b) pracovníkům vrátnice a pedagogům zajistit dohled nad přezouváním žáků a studentů školy ve stanoveném období.

Tento pokyn neplatí pro studenty dálkové formy vzdělávání. 

Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy

23. 10. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SZŠ

Volba dvou zástupců za studenty SŠ

Termín konání: 3. listopadu 2014

Navrhovaní kandidáti:

Karel Čáp – 3.AZ
Lenka Patricie Hudcová  –  1.AO
Mgr. Jarmila Jeníková  - 2. AO
Ing. Jan Kaše – 1. AO
Michaela Špachtová – 3.AZ
Marie Velebová – 2. AL
Ing. Daniel Voců – 1. AZ

Kandidáti jsou zákonnými zástupci nezletilých a zletilých studentů.

22. 10. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY VOŠZ

Opakovaná výzva pro návrh kandidátů do Školské rady pro VOŠZ – zástupce studentů

V termínu do 21. 10. 2014 stanoveném pro podání kandidátů z řad studentů do voleb do školské rady pro VOŠZ byl podán jediný návrh. Do školské rady pro VOŠZ jsou podle volebního řádu pro volby členů školské rady voleni dva studenti. Počet navržených studentů je pro uskutečnění voleb nedostatečný. Proto opakujeme výzvu pro podání kandidátů z řad studentů VOŠZ v době od 22. 10. do 12:00 h dne 4. 11. 2014.

Student navrhující kandidáta – zástupce studentů na člena školské rady VOŠZ vyplní formulář, zajistí souhlas navrhovaného kandidáta (kandidát stvrdí souhlas svým podpisem na formuláři). Vyplněný formulář odevzdá do sekretariátu školy do 12:00 h dne 4. 11. 2014. Zájemce o kandidaturu může navrhnout sám sebe. V takovém případě vyplní formulář a odevzdá do uvedeného termínu do sekretariátu školy. (informace a formulář ke stažení zde).

Termín voleb 20. 11. a 21. 11. 2014 zůstává nezměněn, vzhledem k tomu, že v pozdějším termínu, by se voleb nemohli zúčastnit studenti, kteří jsou na konci listopadu a v prosinci na praxi.

16. 10. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD

Ředitel školy vyzývá všechny studenty vyšší odborné školy ke kandidatuře do školské rady VOŠZ a pedagogické pracovníky ke kandidatuře do školské rady SZŠ a školské rady VOŠZ.

1. Zájemce o kandidaturu na člena školské rady VOŠZ – zástupce studentů vyplní formulář a odevzdá do sekretariátu školy do 12:00 hod. dne 21. 10. 2014. Volby zástupců studentů do školské rady VOŠZ se konají ve dnech 20. 11. a 21. 11. 2014 (informace a formulář ke stažení zde).

2. Zájemce o kandidaturu na člena školské rady pro SZŠ – zástupce pedagogů a zájemce o kandidaturu na člena školské rady pro VOŠZ – zástupce pedagogů vyplní formulář a odevzdá do 12:00 hod.  dne 24. 10. 2014 do sekretariátu  školy. Volby zástupců pedagogických pracovníků do školských rad VOŠZ a SZŠ se konají dne 1. 12. 2014 (informace a formulář ke stažení zde).

23. 9. 2014

OPRAVNÁ ABSOLUTORIA

termín opravných absolurtorií: 3. 12. 2014 v dopoledních hodinách

 

 

 


 

 

 

Starší informace jsou umístěny v archivu.
 

Menu

Virtuální prohlídka
http://fileserver.antee.cz/szspraha1.cz/
 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SZŠ: 3.12.2014, 12.1. a 11.2. 2015 16-18 hod.
VOŠZ: 16.3. a 15.4.2015 16-18 hod.
Dny otevřených dveří
 
http://portal.szspraha1.cz/szs/portal.nsf/login
 
http://www.antee.cz/szspraha1/index.php?nid=6880&lid=CZ&oid=3650097
 
www.apatykar.info