SZŠ Praha 1

Aktuality

16. 10. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD

Ředitel školy vyzývá všechny studenty vyšší odborné školy ke kandidatuře do školské rady VOŠZ a pedagogické pracovníky ke kandidatuře do školské rady SZŠ a školské rady VOŠZ.

1. Zájemce o kandidaturu na člena školské rady VOŠZ – zástupce studentů vyplní formulář a odevzdá do sekretariátu školy do 12:00 hod. dne 21. 10. 2014. Volby zástupců studentů do školské rady VOŠZ se konají ve dnech 20. 11. a 21. 11. 2014 (informace a formulář ke stažení zde).

2. Zájemce o kandidaturu na člena školské rady pro SZŠ – zástupce pedagogů a zájemce o kandidaturu na člena školské rady pro VOŠZ – zástupce pedagogů vyplní formulář a odevzdá do 12:00 hod.  dne 24. 10. 2014 do sekretariátu  školy. Volby zástupců pedagogických pracovníků do školských rad VOŠZ a SZŠ se konají dne 1. 12. 2014 (informace a formulář ke stažení zde).

15. 10. 2014

UPOZORNĚNÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Žáci a studenti, zaměstnanci školy,

včerejší tragická událost, která se odehrála ve škole ve Žďáře n/S. je silným impulsem  k důslednému využívání vstupního zabezpečovacího zařízení instalovaného v naší škole. Při vstupu a odchodu z budovy je nutné, aby každý z Vás jednotlivě, užíval čipovou kartu.

Vrátné a pedagogický dozor ve zvýšeném přízemí žádám o dostatečnou pozornost při vstupu neznámých osob do budovy školy. Vrátní v těchto případech musí telefonicky ověřit, zda je návštěva příslušným zaměstnancem školy očekávána. Třídní učitelé a vedoucí učitelé studijních skupin znovu poučí žáky/studenty o bezpečnostních pravidlech stanovených vnitřními předpisy školy (poznámka do třídnice). Je na nás, zda svou důsledností budeme schopni eliminovat i neočekávaná bezpečnostní rizika. Prostřednictvím školských rad se obrátím na zřizovatele, aby zainvestoval bezporuchový a bezpečnější vstupní systém, který již máme ve fázi objemové studie naplánován.

Mgr. Miloš Tichý
ředitel školy

14. 10. 2014

Hrou proti AIDS

Ve čtvrtek 16.10.2014 proběhne v tělocvičně školy preventivní interaktivní program „Hrou proti AIDS“ určený studentům 1. ročníků SZŠ. Realizátorem akce je Hygienická stanice hlavního města Prahy.

Školní metodik prevence Mgr. Pavla Schmiedová

10.10.2014

Volby do školské rady pro SZŠ

Ředitel školy zve všechny zákonné zástupce nezletilých a zletilých žáků ke kandidatuře do školské rady SZŠ.

1. Žáci předají rodičům informační leták

2. Zákonný zástupce žáka vyplní a zaškrtne souhlas nebo nesouhlas s kandidaturou ve formuláři KANDIDÁT NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY SZŠ ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH A ZLETILÝCH ŽÁKŮ (formulář ke stažení zde)

3. Vyplněný formulář bude žákem odevzdán zpět třídnímu učiteli do 20. 10. 2014.

4. Volby proběhnou ve škole dne 3. 11. 2014 (třídní schůzky), místo bude upřesněno. 

5. Do školské rady pro SZŠ mohou kandidovat též plnoletí žáci této školy (vytisknou si formulář, který je ke stažení viz odkaz pod bodem č. 2) a odevzdají tento vyplněný formulář třídnímu učiteli nebo na sekretariát školy nejpozději do 20.10.2014.

25. 9. 2014

Pozvánka na konferenci Rise & Shine pro vybrané studenty

Více informační leták - Chceš udělat maturitu bez stresu a ponocování

23. 9. 2014

OPRAVNÁ ABSOLUTORIA

termín opravných absolurtorií: 3. 12. 2014 v dopoledních hodinách

 29. 8. 2014

Výuka Betlémská 4, Praha 1

Některé třídy vyšších ročníků střední školy a některé studijní skupiny VOŠ budou mít ve školním roce 2014/2015 část výuky v budově SPŠS v Betlémské 4, Praha 1.
V rozvrhu je učebna v Betlémské ulici označena B1

Informace k provozu na SPŠS Betlémská

Školní řád SPŠS Betlémská

Plánek cesty:

 

 

 


 

 

 

Starší informace jsou umístěny v archivu.
 

Menu

Virtuální prohlídka
http://fileserver.antee.cz/szspraha1.cz/
 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SZŠ: 3.12.2014, 12.1. a 11.2. 2015 16-18 hod.
VOŠZ: 16.3. a 15.4.2015 16-18 hod.
Dny otevřených dveří
 
Veletrh práce
22. 10. 2014 10:00 – 19:00
23. 10. 2014 9:00 – 16:00
Výstaviště PVA EXPO Praha - Letňany
Pozvánka na veletrh a bližší informace (16,3KB, .docx)
 
http://portal.szspraha1.cz/szs/portal.nsf/login
 
http://www.antee.cz/szspraha1/index.php?nid=6880&lid=CZ&oid=3650097
 
www.apatykar.info