SZŠ Praha 1

Aktuality

25. 11. 2014

3. 12. 2014 SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY UCHAZEČE O STUDIUM NA STŘENÍ ŠKOLE NA
DEN OTEVŘENÉHO VYUČOVÁNÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
OD 8.00 do 15.00 SE MŮŽETE PŘIJÍT PODÍVAT NA VÝUKU KTERÉHOKOLI PŘEDMĚTU,
OD 16.00 MŮŽETE SHLÉDNOUT PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ, PROHLÉDNOUT SI ODBORNÉ UČEBNY A ZEPTAT SE NA VŠE, CO VÁS ZAJÍMÁ.

24. 11. 2014

Výsledky voleb do Školské rady pro VOŠZ
– zástupci z řad studentů VOŠZ

Ve dnech 20. a 21. 11. 2014 proběhly volby členů Školské rady VOŠZ za studenty

Zvolení zástupci:

  1. Viktor Křovák (1DZA)
  2. Tatiana Srnčíková (1DHA)

Děkujeme všem kandidátům i hlasujícím za účast ve volbách.

24. 11. 2014

Schola Pragensis 2014 obrazem

19. ročník přehlídky středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praze
20. až 22. listopadu 2014 v Kongresovém centru Praha

21.11. 2014

Maturitní zkouška

K řádnému a opravnému termínu maturitních zkoušek (jaro 2015) je nutné se přihlásit nejpozději do 1.12.2014 v kanceláři zástupců ředitele školy.

 

18. 11. 2014

Realizace voleb zástupců studentů do školské rady pro VOŠZ dne 20. a 21. 11. 2013

Volby proběhnou následujícím způsobem:

  1. Studenty VOŠZ přítomné na pravidelném vyučování (Alšovo nábřeží) ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 8,00 h do 15,00 h nebo v pátek 21. 11. 2014 od 8,00 h do 13,00 h navštíví v jejich učebně ve výše uvedeném čase člen přípravného výboru a zrealizuje volbu
  2. Studenti VOŠZ, kteří ve výše uvedený čas nebudou přítomni, mohou zrealizovat volbu v kabinetě č. 204: ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 14,00h do 15,00 h v pátek 21. 11. 2014 od 13,00 h do 14,00 h

11. 11. 2014

Čtvrtek, 13.11.2014 - informace k zahraničním stážím

ve 13.10 hod. se v učebně 107b koná informační schůzka pro studenty, kteří by chtěli  ve šk. roce 2015/2016 a 2016/2017 vyjet na pracovní stáž do zahraničí.

6. 11 2014

OPRAVNÁ ABSOLUTORIA

2. opravný termín absolutoria studijní skupiny 3. DZA
se koná dne 3.12. 2014 od 14.00 hodin v budově Alšovo nábřeží 6, Praha 1.

(Místnost bude upřesněna na rozpisu vyvěšeném v budově školy.)

5. 11. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY VOŠZ

Volba dvou zástupců za studenty VOŠZ

Termín konání: 20. a 21. listopadu 2014

Navrhovaní kandidáti:

Viktor Křovák
Veronika Martinusová
Lucie Naušová
Jana Ondráčková
Michaela Schimková
Tatiana Srnčíková
Kateřina Šimonová

4. 11. 2014

Výsledky voleb do Školské rady pro SZŠ ze dne 3. 11. 2014
– zástupci z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Dne 3. 11. 2014 proběhly volby členů Školské rady SZŠ za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Zvolení zástupci:

  1. Lenka Patricie Hudcová
  2. Ing. Jan Kaše

Děkujeme všem kandidátům i hlasujícím za účast ve volbách.

 29. 10. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SZŠ

Volba dvou zástupců za pedagogy SZŠ

Termín konání: 1. prosince 2014

Navrhovaní kandidáti:

Mgr. Lucie Běhounková
Mgr. Dagmar Dobešová
Mgr. Romana Pacalová
Mgr. Šárka Srnová

24. 10. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY VOŠZ

Volba dvou zástupců za pedagogy VOŠZ

Termín konání: 1. prosince 2014

Navrhovaní kandidáti:

Mgr. Dagmar Adamíková
Bc. Veronika Bartoušková
Mgr. Romana Pacalová
Mgr. Daniela Říhová
RNDr. Klára Sopková

24. 10. 2014

Přezouvání žáků a studentů od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015

POKYN ŘEDITELE č. 1/2014 pro přezouvání žáků a studentů při příchodu do školy v termínu od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015

Za účelem dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při výuce, zejména při praktickém vyučování, vydávám pokyn ředitele školy č. 1/2014 k dodržování denního hygienického režimu a k přezouvání žáků SZŠ a studentů VOŠZ při příchodu  do školy.

Ředitel školy ukládá:

a) žákům a studentům školy se při příchodu do školy v období od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015 přezouvat a svrchní oblečení včetně pokrývek hlavy odkládat do skříněk k tomu určených;
b) pracovníkům vrátnice a pedagogům zajistit dohled nad přezouváním žáků a studentů školy ve stanoveném období.

Tento pokyn neplatí pro studenty dálkové formy vzdělávání. 

Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy

22. 10. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY VOŠZ

Opakovaná výzva pro návrh kandidátů do Školské rady pro VOŠZ – zástupce studentů

V termínu do 21. 10. 2014 stanoveném pro podání kandidátů z řad studentů do voleb do školské rady pro VOŠZ byl podán jediný návrh. Do školské rady pro VOŠZ jsou podle volebního řádu pro volby členů školské rady voleni dva studenti. Počet navržených studentů je pro uskutečnění voleb nedostatečný. Proto opakujeme výzvu pro podání kandidátů z řad studentů VOŠZ v době od 22. 10. do 12:00 h dne 4. 11. 2014.

Student navrhující kandidáta – zástupce studentů na člena školské rady VOŠZ vyplní formulář, zajistí souhlas navrhovaného kandidáta (kandidát stvrdí souhlas svým podpisem na formuláři). Vyplněný formulář odevzdá do sekretariátu školy do 12:00 h dne 4. 11. 2014. Zájemce o kandidaturu může navrhnout sám sebe. V takovém případě vyplní formulář a odevzdá do uvedeného termínu do sekretariátu školy. (informace a formulář ke stažení zde).

Termín voleb 20. 11. a 21. 11. 2014 zůstává nezměněn, vzhledem k tomu, že v pozdějším termínu, by se voleb nemohli zúčastnit studenti, kteří jsou na konci listopadu a v prosinci na praxi.

16. 10. 2014

VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD

Ředitel školy vyzývá všechny studenty vyšší odborné školy ke kandidatuře do školské rady VOŠZ a pedagogické pracovníky ke kandidatuře do školské rady SZŠ a školské rady VOŠZ.

1. Zájemce o kandidaturu na člena školské rady VOŠZ – zástupce studentů vyplní formulář a odevzdá do sekretariátu školy do 12:00 hod. dne 21. 10. 2014. Volby zástupců studentů do školské rady VOŠZ se konají ve dnech 20. 11. a 21. 11. 2014 (informace a formulář ke stažení zde).

2. Zájemce o kandidaturu na člena školské rady pro SZŠ – zástupce pedagogů a zájemce o kandidaturu na člena školské rady pro VOŠZ – zástupce pedagogů vyplní formulář a odevzdá do 12:00 hod.  dne 24. 10. 2014 do sekretariátu  školy. Volby zástupců pedagogických pracovníků do školských rad VOŠZ a SZŠ se konají dne 1. 12. 2014 (informace a formulář ke stažení zde).

23. 9. 2014

OPRAVNÁ ABSOLUTORIA

termín opravných absolurtorií: 3. 12. 2014 v dopoledních hodinách

 

 

 


 

 

 

Starší informace jsou umístěny v archivu.
 

Menu

Virtuální prohlídka
http://fileserver.antee.cz/szspraha1.cz/
 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SZŠ: 3.12.2014, 12.1. a 11.2. 2015 16-18 hod.
VOŠZ: 16.3. a 15.4.2015 16-18 hod.
Dny otevřených dveří
 
http://portal.szspraha1.cz/szs/portal.nsf/login
 
http://www.antee.cz/szspraha1/index.php?nid=6880&lid=CZ&oid=3650097
 
www.apatykar.info