Aktuality

30. 11. 2015

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Termín zahájení: pátek 4. 12. 2015
Místo zahájení: 3. patro a 2. patro v zadním traktu budovy směrem od Křižovnické ulice

Toalety pro ženy, studentky budou používány v přízemí, v 1. a 2. patře.
Toalety pro muže, studenty budou k dispozici u posilovny v suterénu školy.

30. 11. 2015

STUDENTLAB 2015 v Ústí nad Labem

Žákyně 4. AL Concetta Narretti a Klára Berková reprezentovaly školu a obor Laboratorní asistent na odborné konferenci soutěži STUDENTLAB 2015 v Ústí nad Labem.

Concetta Narretti získala v konkurenci patnácti přednášek žáků a studentů zdravotnických škol České a Slovenské republiky 1. místo u odborné poroty i 1. místo u studentské poroty za práci „Vyšetření moči v mikrobiologické laboratoři“.

BLAHOPŘEJEME!!!

 

28. 11. 2015

Opravný termín absolutoria pro třídy 3. DFA a 3. DLA

se koná dne 9.12. 2015 od 11.35 hodin v učebnách 101 (třída 3. DFA) a 104a (třída 3. DLA).


19. 11. 2015

2. 12. 2015 srdečně zveme všechny uchazeče o studium na střední škole na

DEN OTEVŘENÉHO VYUČOVÁNÍ a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

od 8.00 do 14.00 se můžete přijít podívat na výuku kteréhokoli předmětu,

od 16.00 můžete shlédnout prezentace jednotlivých oborů, prohlédnout si odborné učebny a zeptat se na vše, co Vás zajímá.

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ je možné i v jiném termínu navštívit vyučujícího Vámi vybraného předmětu nebo výchovnou poradkyni Mgr. Brožkovou a informovat se o výuce nebo podmínkách pro přijetí a úspěšné zvládání studia.

18. 11. 2015

ANGLIE - POZOR! poslední dny k podání přihlášky

Přihlášku na zájezd odevzdejte svému vyučujícímu angličtiny do 23. 11. 2015Zálohu 2.000,- je nutné zaslat nejpozději do 23. 11. 2015 na účet školy č.: 43-7895370257/0100 vedený u Komerční banky. Jako variabilní symbol uveďte 1. část rodného čísla (bez lomítka) a do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu žáka.

16. 11. 2015

Přihlášku k jarnímu, opravnému nebo náhradnímu termínu maturitní zkoušky, je nutné podat do 1. 12. 2015 v kanceláři zástupců.

10. 11. 2015

Ve třídě 3. AL bude v měsíci listopadu realizován program na podporu pozitivních vztahů mezi studenty. Realizátorem bude pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu, Dr. Marušková – tel.  267 997 015. Případné informace k programu budou sdělovány na uvedeném telefonním čísle.

4. 11. 2015

OPRAVNÉ ABSOLUTORIUM

Opravné termíny absolutoria ve studijních skupinách 3. DFA (1. opravný termín) a 3. DLA (2. opravný termín) se konají ve středu dne 9.12. v 11.35 hod. Místnosti budou upřesněny později.

2. 11. 2015

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY VOŠZ

Volba jednoho zástupce za studenty VOŠZ

Termín konání: 2. prosince 2015

Navrhovaní kandidáti:

Sedina Oganesjan (1DFB)
Kristýna Hanušová (1DFB)
Jana Votavová (1DOA)
Kateřina Šimonová (2DLA)

Realizace voleb zástupce studentů do školské rady pro VOŠZ dne 2. 12. 2015

 Volby proběhnou následujícím způsobem:

  1. Studenty VOŠZ přítomné na pravidelném vyučování (Alšovo nábřeží) ve středu 2. 12. 2015 od 8,00 h do 17,00 h navštíví v jejich učebně ve výše uvedeném čase člen přípravného výboru a zrealizuje volbu
  2. Studenti VOŠZ, kteří ve výše uvedený čas nebudou přítomni, mohou zrealizovat volbu na studijním oddělení a od 15:00 h do 17:00 h v učebně č. 209a.

20. 10. 2015

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY VOŠZ

Výzva pro návrh kandidátů do Školské rady pro VOŠZ – zástupce studentů

Do školské rady pro VOŠZ jsou podle volebního řádu pro volby členů školské rady voleni dva studenti. Školská rada VOŠZ potřebuje doplnit pouze jednoho člena.
Student navrhující 1 kandidáta – zástupce studentů na člena školské rady VOŠZ vyplní formulář, zajistí souhlas navrhovaného kandidáta (kandidát stvrdí souhlas svým podpisem na formuláři). Vyplněný formulář odevzdá Mgr. Theimerovi, Mgr. Pacalové do 12:00 h dne 2. 11. 2015. Zájemce o kandidaturu může navrhnout sám sebe. V.takovém případě vyplní formulář a odevzdá do uvedeného termínu Mgr. Theimerovi, Mgr. Pacalové. Informace a formulář jsou ke stažení zde.

20. 10. 2015

Přezouvání žáků a studentů od 2. 11. 2015 do 31. 3. 2016

POKYN ŘEDITELE č. 2/2015 pro přezouvání žáků a studentů při příchodu do školy v termínu od 2. 11. 2015 do 31. 3. 2016

V rámci dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při výuce, zejména při praktickém vyučování, vydávám pokyn ředitele školy č. 2/2015 k dodržování denního hygienického režimu a k přezouvání žáků SZŠ a studentů VOŠZ při příchodu do školy.

Ředitel školy ukládá:

  1. žákům a studentům denní formy vzdělávání se při příchodu do školy v období od 2. 11. 2015 do 31. 3. 2016 přezouvat a svrchní oblečení včetně pokrývek hlavy odkládat do skříněk k tomu určených;
  2. pedagogům a pracovníkům vrátnice zajistit ve stanoveném období dohled nad přezouváním žáků a.studentů školy.

Tento pokyn neplatí pro studenty dálkové formy vzdělávání.

V Praze dne 20. 10. 2015

Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy

20. 10. 2015

Lyžařské kurzy 1.ročníků SŠ a VOŠ ve šk. roce 2015/2016

1. kurz  17. 1.  24. 1. 2016 1.AF+1.BL+1.AO chata Espero, Paseky n/Jizerou, Krkonoše
2. kurz  17. 1. – 23. 1. 2016 2.AP chata Slovanka, Boží Dar, Krušné hory
3. kurz  6. 2. – 13. 2. 2016 1.AZ+1.AL chata Vatra, Špindlerův Mlýn, Krkonoše
4. kurz  12. 3.  19..3..2016 1DFA, 1DFB chata Vatra, Špindlerův Mlýn, Krkonoše

19. 10. 2015

Anglie 2016 - Informace k zájezdu

Naše škola pořádá v květnu 2016 zájezd do Anglie pro studenty 2. a 3. ročníků střední školy.

Pravděpodobný termín: 2. - 7. 5. 2016

Předpokládaná cena: 8.000,-Kč

Program: Program a informace k zájezdu

Přihláška: Přihláška na zájezd

Přihlášku na zájezd odevzdejte svému vyučujícímu angličtiny do 23. 11. 2015. Zálohu 2.000,- je nutné zaslat nejpozději do 23. 11. 2015 na účet školy č.: 43-7895370257/0100 vedený u Komerční banky. Jako variabilní symbol uveďte 1. část rodného čísla (bez lomítka) a do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu žáka.

Schůzka cestovní kanceláře STUDENT AGENCY s rodiči a zájemci o zájezd se bude konat 9. 11. 2015 v 17:15 hodin v učebně č. 311 v budově školy.

   

 

  

 

Starší informace jsou umístěny v archivu.
 

Menu

Virtuální prohlídka

http://fileserver.antee.cz/szspraha1.cz/

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SZŠ: 02.12.2015, 11.01.2016, 09.02.2016
 
VOŠZ: 16.03.2016, 25.04.2016


http://portal.szspraha1.cz/szs/portal.nsf/login

http://www.antee.cz/szspraha1/index.php?nid=6880&lid=CZ&oid=3650097

www.apatykar.info