Aktuality

23. 2. 2015

Informace o lyžařslém kurzu pro VOŠ - 1DFA a 1DFB - 14.-21. 3. 2015

19. 2. 2015

Upozornění

V týdnu od 23. 2. do 27. 2. 2015 budou z důvodu přepojení kanalizace k dispozici pouze toalety u zadního schodiště v budově školy.

29. 1. 2015

Ředitelské volno pro SZŠ ve 2. pololetí 2014/2015

V souladu s ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ředitel školy vyhlásil ředitelské volno

pro žáky SZŠ:            

dne 13. 3. 2015 (z technických důvodů - oprava toalet).

pro žáky 1., 2. a 3. ročníků SZŠ:      

ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2015 (z důvodů organizačních - konání maturitních zkoušek formou písemné práce a zkoušek konaných formou didaktického testu).

28. 1. 2015

Závěrečná konference projektu „Kouřit? A proč?“

středa 18. března 2015  9.00 – 14.00 hod.
velký sál kina Lucerna

V tomto školním roce pracují žáci a studenti školy na projektu s názvem „Kouřit? A proč?“. Témata jsou  rozdělena do tří oblastí – odborné, všeobecně vzdělávací a kreativní. Celkový počet přihlášených projektů je 16, přehled všech je vyvěšen v budově školy.

Na závěrečné konferenci budou vyhodnoceny nejzdařilejší projekty. Hodnotit bude porota, ve které zasedne i řada zajímavých hostů – např. psycholog PhDr. Jeroným Klimeš nebo režisér Ivo Bystřičan, kteří na konferenci sami vystoupí. Hodnocení provedou také diváci formou jednoduchého hlasovacího zařízení.

Na závěr konference bude promítnut velmi zajímavý dokumentární film režiséra Ivo Bystřičana Mých posledních 150 000 cigaret.

Zprávu o konferenci přinesou i některá média – škola má příslib TV Nova, dne 20.3. 2015 vyjde článek o akci ve čtvrtletníku Praha 1.

Výuka na SOŠ v tento odpadá, účast studentů VOŠ bude řešena individuálně.

22. 1. 2015

COOL kantýna

SJEDNOCENÉ POŽADAVKY ZA TŘÍDU MOHOU ŽÁCI ŠKOLY ZASÍLAT NA PROVOZOVATELE KANTÝNY VE ŠKOLE NA E-MAIL: husak@coolkantyna.cz

5. 1. 2015

Informace pro 1. LVZ 17.-24.-1-2015 pro třídy 1.AZ a 1.AL

9. 12. 2014

Rekonstrukce kanalizace školy - od 10.12.2014 do konce února 2015

Vážení zaměstnanci školy, žáci a studenti,

po dobu realizace stavby kanalizace v naší škole (od 10.12.2014 do konce února 2015),  budou toalety ve zvýšeném přízemí (u centra dentální hygieny) k dispozici pouze stavbě. Předpokládám, že chápete důležitost prováděné stavby a prominete časově omezené snížení kapacity hygienických zařízení ve škole. Využívejte prosím toalety v ostatních patrech. Jiný termín stavby se nepodařilo zřizovateli školy zajistit.

Děkuji za pochopení

Mgr. Miloš Tichý
ředitel školy

24. 10. 2014

Přezouvání žáků a studentů od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015

POKYN ŘEDITELE č. 1/2014 pro přezouvání žáků a studentů při příchodu do školy v termínu od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015

Za účelem dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při výuce, zejména při praktickém vyučování, vydávám pokyn ředitele školy č. 1/2014 k dodržování denního hygienického režimu a k přezouvání žáků SZŠ a studentů VOŠZ při příchodu  do školy.

Ředitel školy ukládá:

a) žákům a studentům školy se při příchodu do školy v období od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015 přezouvat a svrchní oblečení včetně pokrývek hlavy odkládat do skříněk k tomu určených;
b) pracovníkům vrátnice a pedagogům zajistit dohled nad přezouváním žáků a studentů školy ve stanoveném období.

Tento pokyn neplatí pro studenty dálkové formy vzdělávání. 

Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy

 

  

 

Starší informace jsou umístěny v archivu.
 

Menu

Virtuální prohlídka
http://fileserver.antee.cz/szspraha1.cz/
 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SZŠ: 11.2. 2015 16-18 h
VOŠZ: 16.3. 2015, 15.4.2015 mimo obor DZL, 16.4.2015 pouze DZL 16-18 h
Dny otevřených dveří
 
http://portal.szspraha1.cz/szs/portal.nsf/login
 
http://www.antee.cz/szspraha1/index.php?nid=6880&lid=CZ&oid=3650097
 
www.apatykar.info