SZŠ Praha 1

Aktuality

5. 9. 2014

BURZA UČEBNIC 16. 9. 2014 od 13:00-15:00 v malé tělocvičně (6)

předání učebnic k prodeji či darování od 11:25 hod. – 12:25 hod. v malé tělocvičně

1.9.2014

Ředitel školy 1. 9. 2014 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro VOŠ pouze pro obor: diplomovaný farmaceutický asistent. Do 3. kola mohou přihlášku podat pouze uchazeči, kteří již mají maturitní vysvědčení.

Uzávěrka odevzdání přihlášek pro 3. kolo: 12. 9. 2014. Vyhlášení výsledků bude na webu 25. 9. 2014 odpoledne. Přihláška je ke stažení na našich stránkách, na přihlášce budou vyplněny známky za 4. roky studia na SŠ, spočítané průměry známek včetně známek za maturitní zkoušku a přiložena fotokopie vysvědčení za 4. ročník (není třeba potvrzení přihlášky ze školy). Dále bude lékařem potvrzena zdravotní způsobilost. Uchazeči, kteří mají maturitní zkoušku, musejí spolu s přihláškou předat i ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku v září 2014, musejí doložit ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení nejpozději do 24. 9. 2014. Zápis do 1. ročníku pro přijaté uchazeče ze 3. kola se bude konat dne 26. 9. 2014 v 8:00.

Mimopražští uchazeči si zajišťují ubytování sami – viz naše stránky. Kritéria pro přijetí jsou stejná jako pro předchozí kola – viz naše stránky.

 29. 8. 2014

Pro studenty 1. ročníků VOŠ

Pro vstup do budovy SPŠS Betlémská se také používají karty ISIC. Je nutné zařídit karty co nejdříve.
Proto připomínáme: na zápis 1. 9. vezměte s sebou fotografii pasového formátu (rozměr 3,5 x 4,5 cm) a hotovost 260,- Kč na zařízení ISIC.  Ostatní dle informace k zahájení školního roku 2014/2015, viz níže. 

28. 8. 2014

Výuka Betlémská 4, Praha 1

Některé třídy vyšších ročníků střední školy a některé studijní skupiny VOŠ budou mít ve školním roce 2014/2015 část výuky v budově SPŠS v Betlémské 4, Praha 1.
V rozvrhu je učebna v Betlémské ulici označena B1

Informace k provozu na SPŠS Betlémská

Školní řád SPŠS Betlémská

Plánek cesty:

25. 8. 2014

Podzimní absolutoria

řádné, náhradní a opravné termíny
17. nebo 18. 9. 2014

upřesnění ke konání absolutorií v zářijovém termínu

třídy 3. DOO a 3. DZA mají termín ve středu 17.9.,
třída 3. DFA ve čtvrtek 18.9. 2014.
Čas a místnost budou sděleny později.

 

 


 

 

 

Starší informace jsou umístěny v archivu.
 

Menu

Virtuální prohlídka
http://fileserver.antee.cz/szspraha1.cz/
 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SZŠ: 3.12.2014, 12.1. a 11.2. 2015 16-18 hod.
VOŠZ: 16.3. a 15.4.2015 16-18 hod.
Dny otevřených dveří
 
Veletrh práce
22. 10. 2014 10:00 – 19:00
23. 10. 2014 9:00 – 16:00
Výstaviště PVA EXPO Praha - Letňany
Pozvánka na veletrh a bližší informace (16,3KB, .docx)
 
http://portal.szspraha1.cz/szs/portal.nsf/login
 
http://www.antee.cz/szspraha1/index.php?nid=6880&lid=CZ&oid=3650097
 
www.apatykar.info