Aktuality

24. 3. 2015

Den učitelů

Tradiční setkání učitelů současných i bývalých se uskuteční ve středu 25. 3. 2015 ve 14 hod. v učebně č. 108.

24. 3. 2015

Velikonoční prázdniny SŠ

ve dnech 2. – 3. dubna 2015 probíhají na SZŠ velikonoční prázdniny, VOŠ výuka dle rozvrhu

12. 3. 2015

Přijímací zkoušky na SŠ
Úlevy u pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do SŠ 

Ředitel školy umožňuje uchazečům o obor AZT a OČO, kteří budou na naší škole konat přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, aby nejpozději do 27. 3. 2015 doručili na naši školu kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Potvrzení poradny nesmí být starší než jeden rok. Na základě tohoto doporučení jim bude podle potřeby navýšen čas na písemnou zkoušku.

22. 1. 2015

COOL kantýna

SJEDNOCENÉ POŽADAVKY ZA TŘÍDU MOHOU ŽÁCI ŠKOLY ZASÍLAT NA PROVOZOVATELE KANTÝNY VE ŠKOLE NA E-MAIL: husak@coolkantyna.cz

24. 10. 2014

Přezouvání žáků a studentů od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015

POKYN ŘEDITELE č. 1/2014 pro přezouvání žáků a studentů při příchodu do školy v termínu od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015

Za účelem dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při výuce, zejména při praktickém vyučování, vydávám pokyn ředitele školy č. 1/2014 k dodržování denního hygienického režimu a k přezouvání žáků SZŠ a studentů VOŠZ při příchodu  do školy.

Ředitel školy ukládá:

a) žákům a studentům školy se při příchodu do školy v období od 10. 11. 2014 do 31. 3. 2015 přezouvat a svrchní oblečení včetně pokrývek hlavy odkládat do skříněk k tomu určených;
b) pracovníkům vrátnice a pedagogům zajistit dohled nad přezouváním žáků a studentů školy ve stanoveném období.

Tento pokyn neplatí pro studenty dálkové formy vzdělávání. 

Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy

 

  

 

Starší informace jsou umístěny v archivu.
 

Menu

Virtuální prohlídka
http://fileserver.antee.cz/szspraha1.cz/
 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SZŠ: individuálně po předchozí domluvě
VOŠZ: 15.4.2015 mimo obor DZL 16.4.2015 pouze DZL, 16-18 h
Dny otevřených dveří
 
http://portal.szspraha1.cz/szs/portal.nsf/login
 
http://www.antee.cz/szspraha1/index.php?nid=6880&lid=CZ&oid=3650097
 
www.apatykar.info