Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠZ - DFA, DZLpro obor
diplomovaný farmaceutický asistent
diplomovaný zdravotní laborant

POZVÁNKA K ZÁPISU PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

K zápisu ke vzdělávání ve výše uvedeném oboru se dostavte dne 3. 9. 2018, v 11:00 hod.,
do budovy Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 (číslo učebny bude vyznačeno na úřední desce školy, v přízemí budovy).

Mimo psacích potřeb, vezměte s sebou: OP, 2 fotografie pasového formátu (rozměr 3,5 x 4,5 cm) do indexu studenta a pro kartu vstupního systému, hotovost 290,- Kč na úhradu této karty pro vstup a 40,- Kč pro zakoupení indexu.

Bez těchto náležitostí není zápis do 1. ročníku možný!

Výuka bude probíhat již od 4. 9. 2018 podle platného rozvrhu.

 

INFORMACE K PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Dle školského zákona nebude přijatým uchazečům rozesíláno rozhodnutí o přijetí. Přijatí uchazeči musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole návratku (byla zaslána jako příloha informace k přijímacímu řízení) a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.).