Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠZDatum konání:
25.6.2018

pro obory
Diplomovaná dentální hygienistka
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný zdravotní laborant
Diplomovaný zubní technik

Dle školského zákona nebude přijatým uchazečům rozesíláno rozhodnutí o přijetí. Přijatí uchazeči musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole návratku (byla zaslána jako příloha informace k přijímacímu řízení) a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku v termínu 15ti dnů od zveřejnění výsledkové listiny, má se za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem a ke vzdělávání nenastoupí. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí, avšak nemohl být z kapacitních důvodů přijat a proti nepřijetí ke vzdělávání podal v zákonem stanovené době odvolání.