Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Dny otevřených dveří a otevřeného vyučování 

Pro zájemce o studium a jejich rodiče se konají dny otevřených dveří.

Vedení školy a vedoucí oborů podají zájemcům podrobné informace o oboru, zodpoví všechny dotazy, ukáží laboratoře praktické výuky a odborné učebny.


Střední zdravotnická škola DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 2. 2. 2021 - ONLINE

(klikněte níže na odkazy osob dle vašeho zájmu)

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY A UPOUTÁVKA JSOU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Připojení ke Dni otevřených dveří je možné přes aplikaci Microsoft TEAMS: je možné se připojit přes odkaz na mobilu, tabletu, notebooku nebo PC. Připojte se, prosím, v dostatečném časovém předstihu, pokud se chcete dotazovat, využijte chat. Nepoužívejte Mozilla Firefox. 

Program:

15.00 – 17. 00 – ředitelka školy PhDr. Zuzana Pohlová

Úvodní slovo, organizace dne otevřených dveří online, zodpovídání dotazů

Další probíhající streamy:

  1. 30 – 17. 00 – zástupkyně pro odborné předměty Mgr. Dagmar Adamíková

                              Odborná praxe, organizace a požadavky

  1. 30 – 17.00 – zástupkyně pro všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Radovana Michálková

                             Organizace střední školy, rozvrh

 

Dotazy a informace ke studijním oborům:

15.30 – 17.00 – vedoucí oboru aplikovaná chemie Mgr. Iva Obhlídalová

                             Prezentace k oboru: 15.30; 16.00; 16.30;

15.30 – 17.00 – vedoucí oboru oční optik Mgr. Libor Michálek

                             Prezentace k oboru: 15.30; 16.00; 16.30;

15.30 – 17.00 – vedoucí oboru laboratorní asistent RNDr. Klára Sopková

                             Prezentace k oboru: 15.30; 16.00; 16.30;

15.30 – 17.00 – vedoucí oboru asistent zubního technika Bc. Jana Černá

                             Prezentace k oboru: 15.30; 16.00; 16.30;

 

Dotazy se specifickým poruchám učení, adaptační kurzy, problematika výchovného poradenství a metodiky prevence

15.30 – 17.00 – výchovná poradkyně Mgr. Helena Kaufmanová

15.30 – 17. 00 – školní metodik prevence PhDr. Irena Nerudová


Střední zdravotnická škola

2. 2. 2021 - konání dle epidemiologické situace a nařízení MŠMT

16:00 - 18:00 hodin

Prezentace jednotlivých oborů 16:00 a 17:00 hodin.

NÁVŠTĚVA VÝUKY NA SŠ je možná po předchozí domluvě na dni otevřených dveří či jiným způsobem s vedoucím oboru nebo s učitelem konkrétního předmětu.

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ je možné navštívit vyučujícího Vámi vybraného předmětu a informovat se o výuce.

 

    Vyšší odborná škola zdravotnická

6. 4. 2021 - konání dle epidemiologické situace a nařízení MŠMT

Prezentace oborů DFA, DOO, DZL a DZT – 16:00 a 17:00 hod
Prezentace oboru DDH – 17:30 hod

NÁVŠTĚVA VÝUKY NA VOŠ je možná po předchozí domluvě na dni otevřených dveří či jiným způsobem s vedoucím oboru nebo s učitelem konkrétního předmětu.

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ je možné navštívit vyučujícího Vámi vybraného předmětu a informovat se o výuce.