Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Obory SŠ > Gymnázium

Gymnázium 79-41-K/41

                                                                       Ve školním roce 2023/2024 otevíráme 1. ročník tohoto studijního programu.

Název ŠVP: Gymnázium

Čtyřleté denní studium po základní škole ukončené maturitní zkouškou

UČEBNÍ PLÁN - GYM.pdf

POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Žák gymnázia je v průběhu vzdělávání vybaven klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravován pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, pro občanský a osobní život. Vzdělávání vytváří náročné a motivující studijní prostředí, kde žáci musí mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a vede je k využití v osobním, občanském i profesním životě. Vzdělávání využívá vyučovací metody tak, aby podporovalo a rozvíjelo tvořivé kritické myšlení k dosažení širokého vědomostního základů žáků vedoucí k dalšímu rozvoji jejich schopností a dovedností uplatnitelných v rámci celoživotního vzdělávání. Podporuje zároveň jejich adaptabilitu v různých oborech lidské činnosti, vede ke kvalitnímu uplatnění se na trhu práce u nás i v zahraničí.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

  • Ukončené základní vzdělání.
  • Splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy, budou zveřejněny do 31. 1. 2023 na webu školy.
  • Uchazeči budou skládat jednotné přijímací zkoušky
  • Splnění zdravotních požadavků (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí lékař).

PROFIL  ABSOLVENTA  OBORU

Žák gymnázia je vzděláván, připravován a veden k osobnostní a sociální zralosti v osobním životě, aby bych schopen se účastnit společenského, kulturního a politického života včetně znalostí a principů demokratického fungování společnosti. Je schopen pečovat o své fyzické a psychické zdraví, přijímat odpovědnost za vlastní názory, postoje a činy. Připravujeme své absolventy ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách různého zaměření. Absolvent má komunikační dovednosti, zvládá český jazyk a dva cizí jazyky, zvládá digitální komunikaci s dovednostmi práce na PC. První cizí jazyk (anglický) zvládá na minimální úrovni B2, další cizí jazyk (volba mezi němčinou a španělštinou) na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Absolvent je schopen se samostatně učit a chápe význam celoživotního učení. Dokáže rozvíjet své znalosti a dovednosti, chápe je v širších souvislostech, zná a používá dostupné zdroje informací, dokáže formulovat své názory a kvalitně prezentovat. Rozumí metodám výzkumu v oblasti přírodovědné a společenskovědní, chápe kulturní, ekonomické, historické a společenské souvislosti vývoje společnosti. Absolvent dokáže veškeré poznatky plně využívat v běžném osobním životě.  

 

UPLATNĚNÍ  ABSOLVENTA  OBORU  V  PRAXI

Své absolventy připravujeme ke studiu na vysokých školách, skladbou předmětů převážně se zaměřením na studium přírodních věd - lékařské, chemické, přírodovědné, farmaceutické a další fakulty tohoto typu. Další možností je následné studium na vyšších školách včetně využití nabídky dalšího studia na naší škole.  

 

UČEBNÍ PLÁN

Vychází ze všeobecně vzdělávacích předmětů v souladu s RVP (Rámcový vzdělávací program), dále zahrnuje anglický jazyk a druhý cizí jazyk (německý, španělský), u volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníků nabídka zahrnuje konverzaci v anglickém jazyce a převážně přírodovědné předměty dle výběru žáka.

 


 Důležité upozornění:

Vážení uchazeči,

vzhledem k tomu, že jsme ještě neobdrželi od MŠMT potvrzení o zapsání oboru gymnázium do rejstříku škol, nemůžeme postupovat s přijímacím řízením v řádném termínu jako u ostatních studijních oborů, proto je nutné postupovat dle § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb,.               

V okamžiku, jak souhlas obdržíme (jednotná přijímací zkouška se v tomto případě nekoná), vyhlásíme potom 1. kolo přijímacího řízení na obor gymnázia a zveřejníme ihned kritéria přijímacího řízení. Termín vyhlášení bude zřejmě časově odpovídat 2. kolům přijímacího řízení na středních školách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O TOTO STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE, DOPORUČUJEME PRŮBĚŽNĚ SLEDOVAT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY!

DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ