Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Aktuální zprávy

13. 9. 2017

Doplňovací volby do školské rady VOŠZ

Navrhovaní kandidáti:

Jan Landa (1DHA)
Pavel Novák (2DFA)
Jana Votavová (3DOA)

Realizace doplňovacích voleb 2 zástupců studentů do školské rady pro VOŠZ dne 9. října 2017

Volby proběhnou následujícím způsobem:

  1. Studenty VOŠZ přítomné na pravidelném vyučování (Alšovo nábřeží) v pondělí 9. 10. 2017 od 8,00 h do 15,00 h navštíví v jejich učebně ve výše uvedeném čase člen přípravného výboru a zrealizuje volbu.
  2. Studenti VOŠZ, kteří ve výše uvedený čas nebudou přítomni, mohou zrealizovat volbu v kabinetu 204 od 8,00 h do 15:00 h.

 

11. 9. 2017

Informace pro studenty - stáže v zahraničí

V úterý 19. 9. 2017 se od 13 hod. koná ve studovně informační schůzka pro studenty, kteří by chtěli během školního roku 2017/2018 vyjet na pracovní stáž do zahraničí. E. Balíková

10. 9. 2017

Festival vědy 2017
Téma roku: Věda pro zdraví

Letní škola chemie
29. – 31. 8. 2017

8. 9. 2017

ABSOLUTORIUM – září 2017 – učebny

3.DHA           14.9. 2017, zahájení 9:00 hod v učebně č. 109
3.DLA            14.9. 2017, zahájení 7:45 hod v učebně č. 309
3.DOD           13.9. 2017, zahájení 9:30 hod v učebně č. 309
3.DZA            18.9. 2017, zahájení ve 13:00 hod v učebně č. 307

Harmonogramy zkoušení budou vyvěšeny v budově školy.
  

6. 9. 2017

VYHLÁŠENO 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY:
39-43-N/.. DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK, kombinovaná forma vzdělávání 
53-43-N/2 DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT, denní forma vzdělávání 
53-44-N/1 DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK, denní forma vzdělávání

Přihlášky, včetně úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, je nutné zaslat nejpozději do 30. 9. 2017, přihlášky doručené po tomto datu nelze zařadit do 3. kola. 

Kritéria 3.kolo DOO kombinovaná forma

Kritéria 3.kolo DZL denní forma

Kritéria 3.kolo DZT denní forma

 

 

3. 7. 2017

Termíny podzimních maturitních zkoušek

 

DT a PP

Praktická MZ

Ústní MZ

Aplikovaná chemie

4. - 6. 9. 2017

7. 9. 2017

11. 9. 2017

Laboratorní asistent

4. - 6. 9. 2017

7. - 8. 9.2017

12. 9. 2017

Oční optik

4. - 6. 9. 2017

7. 9. 2017

12. 9. 2017

Asistent zubního technika

4. - 6. 9. 2017

7. - 11. 9. 2017

15. 9. 2017