Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu


ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Umístění: 1. patro budovy školy,
č. dveří 14b
Alšovo nábřeží 6
110 00  Praha 1

Kontakt: Helena Fikejzová
Telefon: 221 771 113
e-mail: fikejzova@szspraha1.cz

Školní knihovna slouží potřebám žáků, studentů, pedagogů a dalších pracovníků školy. V současnosti eviduje cca 5400 knihovních jednotek. Fond knihovny tvoří odborná literatura a učebnice, část fondu zaujímá beletrie. Odborná literatura je v souladu s učebními osnovami a potřebami pedagogů průběžně aktualizována, nákup je uskutečňován převážně z nakladatelství Grada Publ., Portál, Karolinum a přímým nákupem v prodejně Neoluxor.

Z periodik knihovna odebírá odborné časopisy dle potřeb studijních oborů a společenskovědní tituly. K dispozici jsou také absolventské práce pět let nazpět.

Veškeré knihovní jednotky jsou elektronicky zpracovány v systému BAKALÁŘI. Fond knihovny má formátové stavění dle signatury.

Výpůjční lhůta je 1 měsíc a lze ji až 3x prodloužit. Provoz knihovny se řídí platným Knihovním řádem.

Knihovna Alšovo nábřeží

Seznam knih
(aktualizace 11. 11. 2016)

Seznam časopisů

Seznam online časopisů

Seznam literatury k jednotlivým předmětům

Seznam literatury s tématikou holocaustu

Výpůjční doba

 

Pondělí    
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

   

8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00  
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:00

Ceník knihovnických služeb   
(Příloha knihovního řádu VOŠZ a SZŠ)

Knihovní řád 

 

 

 

 

návrat na úvodní stránku