Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu


O KNIHOVNĚ

Umístění: 1. patro budovy školy,
č. dveří 14b
Alšovo nábřeží 6
110 00  Praha 1

Kontakt: Helena Fikejzová
Telefon: 221 771 113
e-mail: fikejzova@szspraha1.cz

Žáci, studenti a zaměstnanci školy navštěvují knihovnu, kde jsou jim poskytovány komplexní knihovnicko-informační služby. Veškeré knihovní jednotky jsou elektronicky evidovány v systému VERBIS a čtenářům zpřístupněny vyhledáváním v knižním katalogu PORTARO.

Knihovní fond tvoří odborná literatura, učebnice a částečně i beletrie. Odborná literatura a doporučená četba ke státní maturitě je v souladu s učebními osnovami a potřebami pedagogů průběžně aktualizována  a doplňována. Nejfrekventovanější tituly byly obaleny PVC fólií, aby se prodloužila jejich životnost. Fond byl dále obohacen řadou titulů v angličtině, což přispívá k doplnění a zkvalitnění výuky tohoto jazyka. Ke studijním účelům přispívá i 903 absolventských prací studentů naší školy, které jsou elektronicky zpracovány a jejich vyhledávání umožňuje heslář klíčových slov.

 

Absolventské práce od roku 2010 až po ty nejnovější byly importovány v elektronické podobě na „Studijní portál“ umístěny na webových stránkách školy. Studenti tak mají možnost využít tištěné i elektronické verze prací.

Knihovna odebírá jako zdroj nejaktuálnějších informací 20 titulů odborných časopisů dle potřeb jednotlivých oborů. Knihy poničené a zastaralé jsou průběžně komisionálně vyřazovány a nahrazovány tituly novými.

Nedílnou součástí práce v knihovně je ve spolupráci s pedagogy pomoc se zvyšováním počítačové gramotnosti, zejména na poli vyhledávání informací a práce s bibliografickými citacemi, což studenti využívají ve své přípravě k maturitě i psaní ročníkových a závěrečných absolventských prací. 

Knihovna Alšovo nábřeží

 

Seznam časopisů

Seznam online časopisů

Seznam literatury k jednotlivým předmětům

Seznam literatury s tématikou holocaustu

Výpůjční doba

 

Pondělí    
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

   

8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00  
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
13:00 - 14:00

Ceník knihovnických služeb
(Příloha knihovního řádu VOŠZ a SZŠ)

Knihovní řád