Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Konzultační hodiny

V rámci celého školního roku 2021 - 2022 z důvodu epidemiologické situace je možné všechny pedagogy kontaktovat elektronicky mailem - prijmeni@szspraha1.cz - nebo přes systém Bakaláři - Komens (viz adresy v kontaktech včetně telefonických spojení), kde je možné si dále domluvit elektronické nebo osobní setkání.

Plán třídních schůzek:

 z důvodu ředitelského volna je termín třídních schůzek - online přesunut na 22. 11. 2021

  1. čtvrtletí: 15. 11. 2021 online - termín přeložen          3. čtvrtletí - bude aktualizováno dle situace

 

Doučování

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Vážení žáci a rodiče,

naší školou je nabízeno v rámci Národního plánu obnovy doučování jednotlivců, skupin i tříd žáků všech studijních oborů. Finanční prostředky jsou poskytovány z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Pokud má někdo zájem se doučování účastnit, mohou se sami přihlásit nebo využít nabídky vyučujících. Doučování probíhá a podle zájmu a potřeb žáků může pokračovat i ve školním roce 2022/2023.