Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

MATURITA

Harmonogram pro maturující ročníky

 • Do 2. 12. 2019 podat přihlášku k jarnímu termínu – všichni žáci 4. ročníků se musí přihlásit; žáci s PUP pro konání MZ musí odevzdat i doporučení z PPP
 • Do 20. 12. 2019 předání žákovi výpis přihlášky z informačního systému a potvrzení podpisem správnost údajů
 • Do 15. 1. 2020 bude zveřejněno jednotné zkušební schéma
 • Do 23. 3. 2020 odevzdat vyučujícím českého jazyka seznam 20 literárních děl k ústní maturitní zkoušce
 • 8. 4. + 30. 4. 2020 písemné práce z českého a anglického jazyka
 • https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/238-msmt-staaktickych-testu-a-pisemnych-praci-v-jarnim-zkusebnim-obdobi-2020
 • 21. - 24. 4. 2020 praktická MZ laboratorních asistentů
 • 27. 4. 2020 ukončení klasifikace 4. ročníků
 • 30. 4. 2020 předání vysvědčení za 4. ročník
 • 4. 5. – 6. 5. 2020 didaktické testy z ČJL, AGJ, MA
 • 11. 5. – 15. 5. 2020 praktické maturitní zkoušky ostatních oborů
 • 16. 5. 2020 uvolnění výsledků didaktických testů
 • 25. 5. – 5. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky
 • Vysvědčení 2. pracovní den po odeslání všech výsledků ústních a profilových zkoušek
 • Do 15. 6. 2020 budou uvolněny protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky
 • Do 25. 6. 2020 podat přihlášku k podzimnímu termínu (řádný pro ty, kteří nebyli připuštěni k jarnímu termínu nebo opravný nebo náhradní)
 • Do 7. 7. 2020 předání žákovi výpis přihlášky z informačního systému a potvrzení podpisem správnost údajů

Český jazyk a literatura

Formulář na seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

Obecná struktura ústní zkoušky

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

 Žák si vybírá
20 literárních děl

 

 

Světová a česká literatura
do konce 18. století

min. 2 literární díla

Světová a česká literatura do konce
19. století

min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.  
Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola.  
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.  
Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, 
horní hranice není stanovena.

  

Cizí jazyk

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka – všeobecná témata

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka – třetí (školní) část

 

Profilové zkoušky

Stanovení povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitních zkoušky pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky