Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

MATURITA

!!ŽÁCI, KTEŘÍ SI JEŠTĚ NEVYZVEDLI MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ - vysvědčení jsou připravena k převzetí na studijním oddělení, lze je vyzvednout PO-PÁ 8:00 - 13:00

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2021 - aktualizace k 29.3.2021

30.4.2021     odevzdání seznamu literárních děl

30.4.2021     písemné informování ředitelky školy (ŘŠ), zda bude žák konat dobrovolnou ústní   zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

14.5.2021     ukončení klasifikace za 2. pololetí

17.5.2021     žáci vybraných oborů s pracovní povinností předloží potvrzení, že odpracovali 160 hodin a více

20.5.2021     předání vysvědčení

21.5.2021     první den volna na přípravu k maturitní zkoušce

24.5. a 25.5.2021    didaktické testy - DT (před termínem konání DT žák vybraného oboru písemně    sdělí ŘŠ, zda bude daný DT psát či nikoliv)

26.5. až 31.5.2021    další 4 dny volna na přípravu k maturitní zkoušce

Termíny praktických maturitních zkoušek (dále PMZ) a ústních maturitních zkoušek (ÚMZ) jsou individuální pro jednotlivé obory:

4.AO     PMZ 1.6. - 4.6.2021         ÚMZ 7.6. - 10.6.2021

4.AF     PMZ 17.5. - 21.5.2021      ÚMZ 2.6. - 4.6.2021

4.AZ     PMZ 1.6. - 3.6.2021          ÚMZ 7.6. - 10.6.2021

4.AL     PMZ 13.5. - 14.5.2021      ÚMZ 1.6. - 4.6.2021

4.AP     PMZ 12.5.2021                 ÚMZ 1.6. - 2.6.2021

7.6.2021     zpřístupnění výsledků didaktických testů

7.7. až 9.7.2021     didaktické testy - mimořádný termín  

 

Maturitní předměty pro školní rok 2020/2021 - maturitní předměty 2021.pdf

Český jazyk a literatura

Formulář na seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Kánon titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce.pdf 

Obecná struktura ústní zkoušky

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

 Žák si vybírá
20 literárních děl

 

 

Světová a česká literatura
do konce 18. století

min. 2 literární díla

Světová a česká literatura do konce
19. století

min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.  
Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola.  
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.  
Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, 
horní hranice není stanovena.

  

Cizí jazyk

 Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka.pdf

 Profilové zkoušky

rozhodnutí ř.š. č. 2 2021 o stanovení profilových zkoušek MZ 2021.pdf

Stanovení tematických okruhů maturitních zkoušek všech studijních oborů na základě rozhodnutí ředitelky školy č. 24/2020 ze dne 29. 9. 2020.

Délka a způsob konání praktických maturitních zkoušek:

Délka a způsob konání maturitní zkoušky 2020-2021.pdf

Kritéria hodnocení písemné maturitní zkoušky viz Kriteria hodnocení PMZ1.doc