Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

MATURITA

 TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

             MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021/2022 
Třída  Didaktické testy  Praktická maturitní zkouška  Ústní maturitní zkouška  Písemné práce
4.AF  2 .5. - 5. 5.  9.5. - 13.5.  23. 5. - 27. 5.  5.4. - 6.4.
4.AL  2. 5. - 5. 5.  20.4. - 21.4.  18. 5. - 20. 5.  5.4. - 6.4.
4.AO  2. 5. - 5. 5.  9.5. - 13.5.  18. 5. - 20. 5.  5.4. - 6.4.
4.AZ  2. 5. - 5. 5.  9.5. - 13.5.  23. 5. - 27. 5.  5.4. - 6.4.

 Maturitní předměty pro školní rok 2021/2022 - Maturitní předměty pro školní rok 2021-2022.pdf

STANOVENÍ ZADÁNÍ, DÉLKY A ZPŮSOBU HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A SEZNAM POVINNÝCH POMŮCEK 

4. AZ - ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA

DÉLKA A ZPŮSOB KONÁNÍ PMZ - AZT 

POVOLENÉ POMŮCKY - AZT

4. AO - OČNÍ OPTIK

DÉLKA A ZPŮSOB KONÁNÍ PMZ - OČO

POVOLENÉ POMŮCKY - OČO

4. AF - APLIKOVANÁ CHEMIE

DÉLKA A ZPŮSOB KONÁNÍ PMZ - AF

POVOLENÉ POMŮCKY -  AF

4. AL - LABORATORNÍ ASISTENT

DÉLKA A ZPŮSOB KONÁNÍ PMZ - AL

 

Český jazyk a literatura

Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkouškce z CJL pro školní rok 2021 - 2022.pdf

Kritéria hodnocení ústní a písemné maturitní zkoušky: 

Podmínky a hodnocení ústní a písemné zkoušky z ČJL pro školní rok 2021 - 2022.pdf 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

 Žák si vybírá
20 literárních děl

 

 

Světová a česká literatura
do konce 18. století

min. 2 literární díla

Světová a česká literatura do konce
19. století

min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.  
Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola.  
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.  
Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, 
horní hranice není stanovena.

Formulář k odevzdání do 31. 3. 2022: Seznam literárních děl pro ústní mautirní zkoušku z CJL- formulář.pdf  

 

Cizí jazyk - ANGLICKÝ JAZYK

Tematické okruhy - Ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2021 - 2022.pdf

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka:

Podmínky a hodnocení maturitní ústní zkoušky AGJ 2022.pdf

Kritéria hodnocení písemné maturitní zkoušky:

Podmínky a hodnocení maturitní písemné zkoušky AGJ 2022.pdf

 

PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Stanovení povinných a nepovinnýchzkoušek profilové části MZ pro školní rok 2021 - 2022.pdf

Stanovení tematických okruhů maturitních zkoušek všech studijních oborů na základě rozhodnutí ředitelky školy č. 17/2021 ze dne 30. 9. 2021.

Délka a způsob konání praktických maturitních zkoušek