Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

MATURITA

Harmonogram pro maturující ročníky

 • Do 1. 12. 2020 podat přihlášku k jarnímu termínu – všichni žáci 4. ročníků se musí přihlásit; žáci s PUP pro konání MZ musí odevzdat i doporučení z PPP
 • Do 10. 12. 2020 předání žákovi výpis přihlášky z informačního systému a potvrzení podpisem správnost údajů
 • Do 15. 1. 2021 MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma
 • Do 23. 3. 2021 odevzdat vyučujícím českého jazyka seznam 20 literárních děl k ústní maturitní zkoušce (termín odevzdání: 31. 3. 2021)
 • písemné práce z českého a anglického jazyka - termín bude upřesněn dle Cermatu
 • duben 2021 praktická MZ laboratorních asistentů - termín bude upřesněn
 • 23. 4. 2021 ukončení klasifikace 4. ročníků
 • 30. 4. 2021 předání vysvědčení za 4. ročník
 • didaktické testy z ČJL, AGJ, MA - dle termínů Cermat
 •  (květen) 2021 praktické maturitní zkoušky ostatních oborů - termíny budou upřesněny
 •  (květen) 2021 uvolnění výsledků didaktických testů - termín bude upřesněn
 •  (květen - červen) 2021 ústní maturitní zkoušky - termíny budou upřesněny
 • Maturitní vysvědčení - 2. pracovní den po odeslání všech výsledků ústních a profilových zkoušek
 • 2021 budou uvolněny protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky - termín bude upřesněn
 • Do 25. 6. 2021 podat přihlášku k podzimnímu termínu (řádný pro ty, kteří nebyli připuštěni k jarnímu termínu nebo opravný nebo náhradní)
 • Do 7. 7. 2021 předání žákovi výpis přihlášky z informačního systému a potvrzení podpisem správnost údajů

Maturitní předměty pro školní rok 2020/2021 - maturitní předměty 2021.pdf

Český jazyk a literatura

Formulář na seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Kánon titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce.pdf 

Obecná struktura ústní zkoušky

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

 Žák si vybírá
20 literárních děl

 

 

Světová a česká literatura
do konce 18. století

min. 2 literární díla

Světová a česká literatura do konce
19. století

min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.  
Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola.  
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.  
Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, 
horní hranice není stanovena.

  

Cizí jazyk

 Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka - obecná témata.pdf

 Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka - třetí školní část.pdf

 

Profilové zkoušky

Stanovení povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 20202021.pdf

Stanovení tematických okruhů maturitních zkoušek všech studijních oborů na základě rozhodnutí ředitelky školy č. 24/2020 ze dne 29. 9. 2020.

Délka a způsob konání praktických maturitních zkoušek, písemné práce českého a anglického jazyka:

Délka a způsob konání maturitní zkoušky 2020-2021.pdf