Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

MATURITA

 

 Maturitní předměty pro školní rok 2021/2022 - Maturitní předměty pro školní rok 2021-2022.pdf

Český jazyk a literatura

Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkouškce z CJL pro školní rok 2021 - 2022.pdf

Kritéria hodnocení ústní a písemné maturitní zkoušky: 

Podmínky a hodnocení ústní a písemné zkoušky z ČJL pro školní rok 2021 - 2022.pdf 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

 Žák si vybírá
20 literárních děl

 

 

Světová a česká literatura
do konce 18. století

min. 2 literární díla

Světová a česká literatura do konce
19. století

min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.  
Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola.  
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.  
Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, 
horní hranice není stanovena.

Formulář k odevzdání do 31. 3. 2022: Seznam literárních děl pro ústní mautirní zkoušku z CJL- formulář.pdf  

 

Cizí jazyk - ANGLICKÝ JAZYK

Tematické okruhy - Ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2021 - 2022.pdf

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka:

Podmínky a hodnocení maturitní ústní zkoušky AGJ 2022.pdf

Kritéria hodnocení písemné maturitní zkoušky:

Podmínky a hodnocení maturitní písemné zkoušky AGJ 2022.pdf

 

PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Stanovení povinných a nepovinnýchzkoušek profilové části MZ pro školní rok 2021 - 2022.pdf

Stanovení tematických okruhů maturitních zkoušek všech studijních oborů na základě rozhodnutí ředitelky školy č. 17/2021 ze dne 30. 9. 2021.

Délka a způsob konání praktických maturitních zkoušek