Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Obory SŠ > Požární ochrana

POŽÁRNÍ OCHRANA (PO) 39-08-M/01

             V SOUČASNÉ DOBĚ SE TENTO STUDIJNÍ OBOR NA ŠKOLE NEVYUČUJE

Název ŠVP: CHEMIK POŽÁRNÍ OCHRANY

Čtyřleté denní studium po základní škole ukončené maturitní zkouškou

CHARAKTERISTIKA OBORU

 • Poskytované vzdělání má složku všeobecnou a odbornou.
 • Odborná výuka je zaměřena na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti požární ochrany s následnou speciální orientací na funkci chemika požární ochrany.
 • Vyučovaný cizí jazyk na tomto oboru je anglický jazyk

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Ukončené základní vzdělání.
 • Splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.
 • Splnění zdravotních požadavků (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí lékař).

PROFIL ABSOLVENTA OBORU

Absolvent

 • má teoretické znalosti a praktické dovednosti pro výkon funkce hasič a hasič - technik chemické služby v rámci Hasičského záchranného sboru ČR,
 • má teoretické a praktické znalosti obecné, anorganické, organické a instrumentální chemie,
 • ovládá základy toxikologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • chápe princip a funkci měřících přístrojů, dokáže provádět jejich vyhodnocování a navrhovat opatření k odvrácení specifických nebezpečí,
 • umí posuzovat technologické provozy a stavby z hlediska požární bezpečnosti, 
 • využívá výstroj a výzbroj určenou k zásahům, umí používat dýchací techniku, vyprošťovací techniku a radiostanice,
 • ovládá schopnost poskytnout odbornou první pomoc,
 • zná běžná témata chemické služby jako převody jednotek, přepočty koncentrací, dekontaminace, neutralizace, dezaktivace,
 • ovládá problematiku vedení zásahů na nebezpečné látky, 
 • dokáže odebírat pevné, kapalné a plynné vzorky, vyhledávat pomocí detekční techniky místa úniku nebezpečných látek, vyhledávat zdroje radioaktivních látek, proměřovat atmosféru s rozhodnutím o jejím bezpečí aj.,
 • zná funkci osobních ochranných prostředků hasiče, dokáže provádět jejich údržbu, kontrolu,
 • orientuje se ve specifických právních předpisech a bezpečnostní dokumentaci ČR,
 • dokáže řešit úkoly samostatně i týmově se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na zachování kvality životního prostředí.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA OBORU V PRAXI

Absolvent najde uplatnění:

 • jako příslušník výjezdových jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR, respektive jednotek požární ochrany, jako hasič - chemik podnikových sborů v soukromém sektoru,
 • jako osoba odborně způsobilá - technik PO ve všech státních i soukromých organizacích majících povinnost zajistit ochranu před požárem a bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • v různých odvětvích chemického průmyslu,
 • na úseku krizového řízení, havarijního plánování a ochrany obyvatelstva státní správy a územní samosprávy apod.

MOŽNOSTI DALŠÍHO STUDIA PO STŘEDNÍ ŠKOLE

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské studium zaměřené např. na oblast požární prevence a požární ochrany, ochrany obyvatelstva, bezpečnosti práce a služeb, dále VOŠ/VŠ s chemickým nebo technickým zaměřením, se zaměřením na bezpečnostní management, bezpečnostní inženýrství, krizové řízení apod.

UČEBNÍ PLÁN OBORU PO