Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Informace SPŠ > Sdružení přátel školy

Sdružení přátel školy
při VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Předmět činnosti HV SPŠ 
Základní ustanovení

Sdružení přátel Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Praze1, Alšovo nábřeží 6 (dále jen sdružení) je dobrovolné občanské sdružení, které vzniklo k podpoře činnosti školy, zlepšení výchovy dětí a lepší vzájemné informovanosti. Sídlí a působí na území hlavního města Prahy.

Podmínky členství

Členem sdružení (dále jen člen) se může stát každý rodič, jehož dítě navštěvuje nebo absolvovalo střední zdravotnickou školu. Může se jím stát i občan, případně organizace, která má o činnost sdružení zájem.

Práva a povinnosti členů

  1. Člen má právo volit a být volen do orgánů sdružení.
  2. Člen má právo spolupůsobit na výchovnou činnost školy.
  3. Člen má právo účastnit se všech akcí sdružení.
  4. Člen má povinnost platit roční příspěvek.

Orgány sdružení

  1. Třídní důvěrník, který se 2x ročně účastní plenární schůze a v nepřítomnosti ho zastupuje další člen téže třídy.
  2. Výkonným orgánem je Hlavní výbor sdružení složený z předsedy, jednatele, hospodáře  a dalších členů.
  3. Vrcholným orgánem je plenární schůze, která  2x do roka řeší nejdůležitější problematiku sdružení, schvaluje členy hlavního výboru, rozpočet, hospodaření a další činnost sdružení.

Hlavní výbor

Schází se zpravidla 1x měsíčně a projednává se zástupci školy řešení vzniklých problémů. Rozhoduje o příjmech a výdajích v průběhu roku. Při hlasování mají členové výboru jeden hlas. Rozhoduje nadpoloviční většina přítomných. Při shodě hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Revizní komise

Je tříčlenná a je přítomna jednání Hlavního výboru. 2x ročně zpracovává revizní zprávu, která se čte a schvaluje na plenární schůzi.

Ukončení činnosti sdružení

Činnost sdružení lze ukončit, vysloví-li se pro jeho ukončení většina členů v každé třídě a většina tříd.  O majetkovém vypořádání rozhodne poslední plenární schůze.