Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Stravování VOŠ

Stravování ve školním roce 2018/2019

Škola nabízí tyto možnosti

Jídelna VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6 - balená strava

Provozovatel školní jídelny:

Středisko praktického vyučování Vinohrady s.r.o., J.Masaryka 19, Praha 2, 120 00

Kontaktní email: zdrav@sspv.cz.

Úřední hodiny kanceláře ŠJ jsou: každý sudý týden v úterý od 9 do 12 hod

Cena za balenou stravu včetně polévky: 62,- Kč 

Platby obědů
Způsoby platby:
a) Bankovní účet – převodem
Převodem z účtu strávníka na číslo účtu provozovatele jídelny: 115-7423570277, kód
banky 0100. Při platbě převodem musí být uveden variabilní symbol, který byl žákovi
přidělen školou. Variabilní symbolem je uživatelské jméno pro přihlášení
do objednávkového systému. Bezhotovostní platba bude připsána ve prospěch strávníka
do 4 pracovních dnů od zaplacení. Platby bez řádné identifikace nelze přiřadit ke strávníkovi.
Takové platby budou vráceny zpět na bankovní účet odesílatele.

b) zaplacením v hotovosti v kanceláři jídelny každý sudý týden v úterý 9:00 hod
do 12:00 hod. Hotovostní platba bude připsána ve prospěch strávníka okamžikem složení
hotovosti. Při hotovostní platbě je žák povinen prokázat se platnou identifikační kartou ISIC.

Objednávání obědů

Obědy je možné objednat až poté, co si obědy strávník uhradil. Objednání obědů je možné pouze přes objednávkový systém následovně:

a) přes internet - objednávání obědů  nebo pod velkým tlačítkem vpravo nahoře "Bakaláři", odkaz „obědy“

Strávník se do objednávkového systému přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem.

b) přes dotykovou obrazovku na chodbě v suterénu před jídelnou po přiložení platné funkční vstupní karty ISIC.

Balenou  stravu objednávají studenti VOŠ z volby pod č. 5,6,7, název pokrmu je však uveden pod menu č. 1, 2, 3.

Uzávěrka objednávek a odhlášení je den předem do 13:00 hodin, u objednávek a odhlášení
oběda na pondělí je uzávěrka předchozí pátek do 13:00 hodin.
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

Výdej obědů
Balená strava bude vydávána od 11:00 hodin do 14:30 hodin, pokud z provozních důvodů školy
není předem vyhlášena změna. Strávník musí mít s sebou funkční vstupní kartu ISIC,
kterou před výdejem stravy přiloží v jídelně u výdejního pultu ke čtecímu zařízení.
Bez funkční karty ISIC nebude strávníkovi strava vydána. Reklamace za odmítnutou kartu
ISIC se přijímají na adrese zdrav@sspv.cz.

Jídelna nevaří a nevydává obědy v době školních prázdnin včetně prázdnin v průběhu školního roku, ve dnech ředitelského volna.

V době prázdnin, ředitelského volna apod. nemá strávník nárok na balenou stravu a balenou stravu je povinen si na tyto dny odhlásit, pokud v systému nejsou obědy již odhlášeny.

Odhlašování ze stravování (např. přechod na jinou školu, ukončení studia apod.) a veškeré
změny údajů týkající se stravování je nutné písemně nahlásit provozovateli školní jídelny.

_______________________________________________________________________________

Školní jídelna Betlémská 287/4, Praha 1

Ve školním roce 2018/2019 je možné se stravovat ve školní jídelně Střední průmyslové škole strojnické v Betlémské 287/4 na Praze 1.

Cena obědů pro školní rok 2018/2019 pro studenty VOŠ je 30 ,-Kč (zůstává stejná jako v předchozím roce).
Na výběr je zpravidla ze dvou jídel s polévkou a zákuskem nebo zeleninovým či ovocným salátem.

Výdej obědů pondělí až pátek: od 11,35 -14,45 hod.

TELEFON KANCELÁŘ ŠJ: 251 092 103 (záznamník)

email: jana.kohoutova@betlemska.cz

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ NEJPOZDĚJI 24 HODIN PŘED ZAPOČETÍM STRAVOVÁNÍ.

ODHLÁSIT OBĚDY JE NUTNÉ VŽDY DEN PŘEDEM přes internet, na objednávacím boxu ve ŠJ nebo telefonicky v případě nenadálé události (nemoci apod.) do 7:30 hodin dne, kdy chcete oběd odhlásit.

Tel.: 251 092 103 záznamník - uveďte jméno, příjmení, třída, datum od-do
Další tel. čísla do jídelny:  251 092 157 (kuchyň)
E-mail: jana.kohoutova@betlemska.cz

Objednávání nebo odhlašování obědů je možné i přes internet po vyzvednutí kódu na přihlášení u vedoucí školní jídelny.

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ -

Strávník se se svojí žákovskou identifikační kartou /ISIC kartou/ musí přihlásit u vedoucí ŠJ, vyplnit přihlášku na stravování a seznámí se s provozním řádem ŠJ.

Po načtení karty do stravovacího systému může zvolit platbu hotově nebo bankovním převodem. Platby za obědy lze provádět v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny paní Kohoutové, nebo bankovním převodem cca 500 Kč – 600 Kč formou zálohy za příslušný měsíc na účet 2001240064/6000 PPF banka a.s. Praha 1. Variabilní symbol sdělí žáku vedoucí školní jídelny paní Kohoutová, bez variabilního symbolu není možné provést platbu na účet školní jídelny.

Objednávání a odhlašování jídel a sledování výše účtu se provádí na objednávacím boxu ve ŠJ nebo přes internet po přidělení kódu.

Výdej stravy je možný pouze proti platné stravovací /ISIC/ kartě. Zapomene-li strávník kartu nebo nemá ji ještě zavedenou, požádá vedoucí ŠJ o odpis z výdeje stravy a oběd je mu vydán.

Při ztrátě karty si musí strávník zajistit novou.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

Oběd se z hygienických důvodů nevydává do vlastních nádob. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Více informací je možné na stránkách školy: www.betlemska.cz/jidelna

vedoucí školní jídelny Betlémská: Jana Kohoutová

Formulář: PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

Mapa: