Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007869, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1248178,- Kč.
PastedGraphic-1.jpg

Fotogalerie

Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Vánoční turnaj ve volejbale
Vánoční turnaj ve volejbale
Lyžák
Bruslení na Františku
Turnaj v košíkové
Turnaj v košíkové
LVK Bechyně
LVK Bechyně
Den zdraví
Den zdraví
Den zdraví
Den zdraví

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

 

Aktuality

26. 6. 2018

Výpis z přihlášek k maturitní zkoušce je proti podpisu k předání v kanceláři zástupců školy.

Termín do 4. 7. 2018

3. 7. 2018

Náhradní a opravné termíny absolutoria

3. DZA – 17.9. 2018 v 8:30 hodin
3. DFA – 20.9. v 10:30 hodin
3. DLA – 20.9. 2018 v 8:00 hodin
Místnosti a rozpisy zkoušení budou vyvěšeny v budově školy

 

Nástup/zápis studentů VOŠ ve školním roce 2018/2019

1. ročníky – 3.9. 2018 v 11:00 hodin
2. a 3. ročníky – 3.9. 2018 ve 12:00 hodin
Rozpis místností bude vyvěšen v budově školy

 

25. 6. 2018

Informace pro studenty oboru DDH

Pro úspěšnost nácviku manuální zručnosti je třeba zakoupení modelů čelistí a základní sady vyšetřovacích nástrojů a kyret.

Podrobnější informace budou poskytnuty v den nástupu do školy.