Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007869, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1248178,- Kč.
PastedGraphic-1.jpg

Fotogalerie

Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Vánoční turnaj ve volejbale
Vánoční turnaj ve volejbale
Lyžák
Bruslení na Františku
Turnaj v košíkové
Turnaj v košíkové
LVK Bechyně
LVK Bechyně
Den zdraví
Den zdraví
Den zdraví
Den zdraví

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

 

Aktuality

21. 5. 2018

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení

pro obory střední školy:
Aplikovaná chemie
Oční optik

Přihlášky zasílejte nejpozději do 6. 6. 2018.
Přihláška musí mít veškeré náležitosti jako při 1. kole. (známky ze ZŠ, potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře)
Kritéria Aplikovaná chemie 2. kolo
Kritéria Oční optik 2. kolo

15. 5. 2018

přijme kvalifikovaného učitele Anglického jazyka

Nástup koncem srpna 2018, plný úvazek.

Životopis zasílejte na: tichy@szspraha1.cz , privorova@szspraha1.cz
 

11. 5. 2018

Termíny absolutoria – jaro 2018

3DOA 14.6. 2018
3DLA 14. – 15.6. 2018
3DHA 18. – 20.6. 2018
3DZA 18. – 20.6. 2018 
3DFA 18. – 21.6. 2018

Složení zkušebních komisí, harmonogramy zkoušení a místnosti konání zkoušek budou vyvěšeny v budově školy.

Slavnostní předání vysvědčení a absolventských diplomů proběhne dne 22.6. 2018 od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále budovy MHMP na Mariánském náměstí.