Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007869, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1248178,- Kč.
PastedGraphic-1.jpg

Fotogalerie

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

 

Aktuality

 

 

18. 3. 2019

Beseda se zakladatelem babyboxů

Ve středu 13. 3. 2019 proběhla na naší škole beseda s panem Ludvíkem Hessem, zakladatelemBabybox - web.jpg babyboxů v České republice. Pan Hess studentům tříd 2. AP, 2. AL, 3. AF a 3. BL svým neotřelým a svérázným způsobem popsal, jak babybox funguje po technické stránce a jakým způsobem se vyrábí. Seznámil je s péčí o odložené miminko po zdravotní, sociální i právní stránce a zhodnotil provoz a kvalitu českých babyboxů v rámci Evropy. Též vysvětlil postup při získávání financí na výrobu a provoz těchto zařízení od mecenášů a dobrovolníků. Své vyprávění na závěr besedy obohatil i o několik konkrétních příběhů.

Jménem studentů i jménem svým bych chtěla panu Hessovi poděkovat za jeho obdivuhodnou činnost a energii, kterou do dobré věci vkládá.

                                                                                                                Mgr. Pavla Schmiedová

4. 3. 2019

Program na podporu pozitivních vztahů ve třídě 2.AF

V průběhu měsíce března 2019 proběhne ve třídě 2. AF Program na podporu pozitivních vztahů ve třídě doplněný dotazníkovým šetřením ohledně klimatu třídy. Tento program pořádá Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 1, 2, a 4 a vede jej PaedDr. Lenka Marušková, která studentům a jejich zákonným zástupcům v případě zájmu podá bližší informace. (tel.: 267 997 015). Programu se bude též účastnit třídní učitelka Ing. Prchalová, školní metodik prevence Mgr. Pavla Schmiedová a výchovná poradkyně Mgr. Martina Brožková.

 
28. 2. 2019 

Letos naše škola slaví, přijďte slavit s námi.
Těšíme se na všechny!!!

Srdečně zveme přátele a příznivce školy, všechny bývalé a současné žáky, studenty, jejich rodiče, učitele i zaměstnance školy k oslavě

70. VÝROČÍ „ALŠÁKU“

v pátek 26.dubna 2019 od 10.00 do 15.00 hodin.

Pozvánka s programem v PDF

19. 2. 2019

Informace pro účastníky LVZ Dvořákova bouda

Termín: 10.3. – 15.3.2019
Třída: 1.AF, 1.AL, 1.AO 

 
7. 2. 2019

Edison.JPG


V týdnu od 18. do 2. února naši školu navštíví šest studentů v rámci projektu EDISON realizovaného ve spolupráci s organizací AIESEC. Stážisté, kteří pocházejí z Ázerbájdžánu, Brazílie, Číny, Indonésie, Ruska a Turecka, dostanou v hodinách angličtiny a konverzace v anglickém jazyce prostor pro prezentaci svých zemí.

Projekt EDISON na naší škole probíhá již poněkolikáté. Jeho nezpochybnitelným přínosem je živá interakce v anglickém jazyce s příslušníky jiných národností a kulturního zázemí. Výsledkem pak bývá povzbuzení do dalšího studia anglického jazyka, větší vhled do kulturního prostředí jiných národů a v neposlední řadě dovednost osvětlit některé aspekty kultury české.

 

20190117_101355.jpg

28. 1. 2019

Lyžařský výcvikový kurz
v Pasekách nad Jizerou

Ve dnech 13.-19.1.2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Pasekách nad Jizerou.

Kurzu se zúčastnila třída 1.AZ a 6 dívek ze třetích ročníků.

   

 

 

22. 11. 2018

Nefunguje Vám aplikace Bakaláři?

Pokud Vám přestala fungovat aplikace Bakaláři na tabletu nebo mobilním telefonu, stačí v nastavení aplikace znovu vyhledat naší školu a znovu se přihlásit. Poté je již aplikace opět plně funkční. 

 

23. 10. 2018

Povinnost přezouvat se ve škole 
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019

s účinností od 1. 11. 2018 vstupuje v platnost pokyn ředitele školy č. 3/2018 k dodržování hygienického režimu v prostorách školy a přezouvání žáků a studentů při příchodu do školy v termínu od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 (viz příloha).