Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

VIZE   ŠKOLY                                                                                                                                                            "Chceme být moderní školou, která poskytuje lidským a kreativním přístupem kvalitní všeobecné a odborné vzdělání vzájemnou spoluprací se žáky tak, aby její absolventi byli špičkově připraveni pro budoucí profesionální, studijní i osobní uplatnění."                                                             


PastedGraphic-1[1].jpg

Od 1.2.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ (VRR v prioritní ose 3 operačního programu) s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016529, který je spolufinancován Evropskou unií, ESIF. Délka projektu 24 měsíců. Celková výše podpory činí 2 345 984,00 Kč.

   logo.jpg

Projekt Podpora dětí s odlišným mateřských jazykem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/00019 63
je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti EVROPSKÁ UNIE. Délka projektu je 24 měsíců. Celková výše podpory činí 1 148 401 Kč.

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy - viz Studium SŠ a VOŠ - Konzultační hodiny

Fotogalerie

Virtuální prohlídka (klik na obrázek školy)

Virtuální prohlídka

 

 AKTUALITY

30.6.2022 - Jídelna Alšovo nábřeží

Dne 30.6.2022 nebude jídelna na Alšově nábřeží vydávat obědy z provozních důvodů.

12. 6. 2022 - VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení kolegové, srdečně Vás zveme na volby do školské rady.
Volby se konají v učebně č. 310
22. června 2022 od 11:00 do 13:00. Po skončení pedagogické schůze lze volit ještě 1h.
23. června 2022 od 12:30 do 14:00.
Kandidátem do školské rady pro VOŠZ je
PhDr. Ing. Nils Stamberg

6. 6. 2022 - INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ PODALI PŘIHLÁŠKU KE STUDIU NA VOŠ - dnes jsme všem odeslali poštou informace o přijímacím řízení na VOŠ vč. registračního čísla uchazeče, pro obory DZT a DDH včetně pozvánek na školní přijímací zkoušky (zkoušky zručnosti, písemné testy apod.)

6. 6. 2022 - INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ PODALI PŘIHLÁŠKU KE STUDIU OBORU DDH - Diplomovaná dentální hygienistka

Školní přijímací zkouška

  1. den - 27. 6. 2022 - písemný test - účastní se všichni uchazeči, kteří podali přihlášku na obor DDH - doba trvání testu cca. 1 hod., registrace od 7:15 do 7:50 hod., začátek testu 8:00 hod. Uchazeč, který se k registraci nedostaví, bude automaticky vyřazen z přijímacího řízení pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.
  2. den - 30. 6. 2022 - ústní pohovor a test manuální zručnosti - platí pouze pro uchazeče, kteří postoupili z prvního dne školní přijímací zkoušky - registrace od 7:30 do 7:50 hod., začátek zkoušek 8:00 hod. Uchazeč, který se k registraci nedostaví, bude automaticky vyřazen z přijímacího řízení pro nesplnění kritérií přijímacího řízení. Testy manuální zručnosti budou probíhat od 8:00 do cca. 12:00 hod., ústní pohovory budou probíhat od 13:00 do cca. 17:00 hod. 

31. 5. 2022 - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

DNES JSME ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ ODESLALI DO EMAILU INFORMACI OHLEDNĚ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK ON-LINE.

NÁSLEDOVAT BUDE EMAIL OD BUDOUCÍCH TŘÍDNÍCH UČITELŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD, KTEŘÍ VÁM ZAŠLOU PŘÍMO ODKAZ PRO PŘIHLÁŠENÍ KE SCHŮZCE.

POKUD VÁM EMAIL S ODKAZEM NA TŘÍDNÍ SCHŮZKU NEPŘIJDE DO 5. 6. 2022, KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ.

27. 5. 2022 - UPOZORNĚNÍ 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKŮ SE BUDOU KONAT 13. 6. 2022 OD 18:00 HODIN ON-LINE FORMOU. 

BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ PŘIPOJENÍ VÁM BUDOU ZAČÁTKEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE ZASLÁNY EMAILEM A BUDOU UVEDENY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.

Dne 15. 6. 2022 se uskuteční setkání odborníků s žáky, rodiči, pedagogy, přáteli školy v rámci projektu EU - Žáci s odlišným mateřským jazykem v 15.00 a v 17.00 hodin v budově školy.                                                             Všichni jsou srdečně zváni. Vedení školy

26. 5. 2022 - UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UCHAZEČE O STUDIUM NA VOŠ - odevzdání řádně vyplněných přihlášek včetně všech náležitostí (ověřené maturitní vysvědčení v případě maturity z jiného než letošního školního roku, potvrzené známky a průměry viz podmínky přijímacího řízení, potvrzení lékaře, celé datum hepatitidy atd.) je možné do 31. 5. 2022. Pokud někdo ještě něco nedodal, nutné dodat!

Pro uchazeče, kteří maturují v letošním školním roce 2021/2022 - ověřenou kopii maturitního vysvědčení z letošního školního roku nutno dodat do 24. 6. 2022. Pokud uchazeč nedodá do tohoto termínu, nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení a jeho přihláška bude vyřazena.

Uchazeči, kteří neudělali v řádném termínu maturitní zkoušku nemohou být do přijímacího řízení 1. kola zařazeni.

24. 5. 2022 - DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO VOŠZ - 2. VÝZVA

Ředitelka školy vyzývá pedagogické pracovníky vyšší odborné školy ke kandidatuře do školské rady pro VOŠZ.

Zájemce o kandidaturu na člena školské rady VOŠZ – zástupce pedagogů vyplní formulář a odevzdá do sekretariátu školy do 12:00 hod. dne 26. 5. 2022. Volby zástupců pedagogů do školské rady VOŠZ se konají 22. + 23. 6. 2022.

 

19. 5. 2022 - VÝSLEDKY ODVOLÁNÍ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 1. kolo 

obor Aplikovaná chemie VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. KOLO SŠ - ACH.pdf

obor Asistent zubního technika VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. KOLO SŠ - AZT.pdf

obor Laboratorní asistent VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. KOLO SŠ - LA.pdf

obor Oční optik VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. KOLO SŠ - OČO.pdf

Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby v případě, že uchazeč nemá zájem o odevzdání zápisového lístku na naší škole, toto sdělili na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz 

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ NEBUDEME VYHLAŠOVAT NA ŽÁDNÝ OBOR

 

18. 5. 2022 - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ - 1. kolo - NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ

obor Aplikovaná chemie VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - ACH - NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ.pdf

 

UPOZORNĚNÍ - 2. kola přijímacího řízení na SŠ budou vyhlášena až v případě, že se neobsadí kapacity tříd v 1. kole. Informace budou k dispozici zde na webové stránce cca. 16. 5. 2022.

EDIT k 16.5. 2022 -  přijatí uchazeči po odvolání z prvních kol budou vyhlášeni zde na webové stránce nejdříve ve čtvrtek 19. 5. 2022, nejpozději v pátek 20. 5. 2022.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ uchazeče ze dne 2. 5. 2022 NEZASÍLÁME POŠTOU. 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ  uchazeče bylo rozesláno 4. 5. 2022 poštou.

 

18. 5. 2022 - DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO VOŠZ

Ředitelka školy vyzývá pedagogické pracovníky Vyšší odborné školy ke kandidatuře do školské rady pro VOŠZ.

Zájemce o kandidaturu na člena školské rady VOŠZ – zástupce pedagogů vyplní formulář a odevzdá do sekretariátu školy do 12:00 hod. dne 20. 5. 2022. Volby zástupců pedagogů do školské rady VOŠZ se konají dne 22. + 23. 6. 2022. Informace a formulář je k vyzvednutí v sekretariátu školy.

 

2. 5. 2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ - 1. kolo

Obor Aplikovaná chemie VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - ACH.pdf

Obor Asistent zubního technika VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - AZT.pdf

Obor Laboratorní asistent VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - LA.pdf

Obor Oční optik VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - OČO.pdf

Zápisové lístky musí být odevzdány nejpozději do 16. 5. 2022. Odevzdávání zápisových lístků lze poštou nebo osobně na studijním oddělení od 3. 5. 2022 v níže uvedené době:

Otevírací doba studijního oddělení viz níže pouze pro odevzdání zápisových lístků a odvolání:

PO + ST           9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

ÚT + ČT + PA   9:00 - 12:00

Odvolání: se podává pouze poštou nebo osobně na studijním oddělení v době:

PO + ST           9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

ÚT + ČT + PA   9:00 - 12:00

Přijímací zkoušky na SŠ - zkoušky zručnosti obor AZT seznam pomůcek

nutné: tužka, pravítko, guma, ořezávátko, hadřík

doporučené: vlastní kleště nebo pomůcky na modelování

22.3.2022

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SŠ - Upozornění pro uchazeče a zákonné zástupce uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu na naší SŠ. Pozvánka na jednotné přijímací zkoušky (JPZ) od Cermatu (případně u oboru Asistent zubního technika i na zkoušky zručnosti) včetně veškerých podrobností týkajících se přijímacího řízení, budou zaslány poštou zítra tj. 23. 3. 2022. Zároveň byla STEJNÁ pozvánka od Cermatu, kterou zasíláme i poštou, dne 21. 3. 2022 zaslána na e-mail uchazeče a zákonného zástupce, uvedeného v přihlášce. Zkontrolujte si případně i spam či hromadnou poštu ve svém e-mailu. 

7. 2. 2022

OPRAVNÉ ZKOUŠKY VOŠ - ZIMNI OBDOBÍ 2021/2022 - PŘEHLED ZDE

 4. 11. 2021

NOVÁ FUNKCE V BAKALÁŘI - ZAPOMENUTÉ HESLO

Na webovém rozhraní Bakalář byla zprovozněna funkce "Zapomenuté heslo". Každý uživatel si může na přihlašovací stránce do Bakalářů znovu nastavit své zapomenuté heslo. Podmínkou je, že má uživatel v evidenci Bakalář zadanou svoji platnou emailovou adresu, na kterou mu bude zaslán odkaz pro nastavení nového hesla.

13.10.2021 - VÝSLEDKY VOLEB do školního parlamentu

Výsledky voleb do školního parlamentu VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1_.docx

 


VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 3. kolo

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 7.10.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení. Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem.

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří nemají v úmyslu ke studiu nastoupit, aby toto neprodleně nahlásili na studijní oddělení na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz

 

1.9.2021 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na obory Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný oční optik, Diplomovaný zdravotní laborant

Termín podání přihlášky: do 20.9.2021 - poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení

Vyhlášení výsledků: 22.9.2021 po 13:00 hod.

Podmínkou zařazení přihlášky do přijímacího řízení je čitelně vyplněná přihláška, která obsahuje všechny náležitosti včetně:

  • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
  • vyplněné známky z 2. pololetí 1. - 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů - musí být ověřeno razítkem a podpisem střední školy - lze nahradit katalogovým listem, opět s razítkem a podpisem střední školy. Uchazeč, který nemá možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky opět včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo razítka připojí svůj podpis a přiloží neověřenou fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • u oborů DFA a DZL celé datum (den, měsíc, rok) poslední (3.) dávky očkování proti Hepatitis B

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), musí mít volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpět záchvatovými stavy.

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška)

 

PODZIMNÍ TERMÍN MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

1.-2. 9. 2021    didaktické testy na spádové škole

8 .9. 2021  ústní maturitní zkoušky- rozpis u p. zást. Michálkové, tel 775 423 725

 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 - 1. ZÁŘÍ 2021 - platné pro SŠ i VOŠ

Všechny 1. ročníky SŠ začínají 1.9.2021 v 8:00 hodin. Po vstupu do budovy bude ve vestibulu umístěna orientační tabule se jmenným seznamem žáků a označením třídy.  

2. - 4. ročníky SŠ začínají 1.9.2021 v 9:00 hodin.

Začátek zápisu pro všechny ročníky VOŠ je 1.9.2021 ve 12:00 hodin. U studentů 1. ročníků VOŠ v tento den proběhne zápis do studia. K zápisu si, prosím, přineste 290 Kč na zakoupení vstupní karty, 43 Kč k zakoupení studijního průkazu a 2 průkazové fotografie na zadní straně s podpisem.

Žáci 2. - 4. ročníků SŠ a studenti 2. a 3. ročníků VOŠ budou také hradit 180 Kč za revalidační známku ISIC.

Přineste si všichni psací potřeby!

Žádáme všechny studenty, aby měli připravené přesné peněžní částky vč. drobných, nemůžeme zde rozměňovat.

20. 8. 2021 - VOŠ - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 2. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky 2. kolo obor DFA.pdf

obor Diplomovaný oční optik Výsledky 2. kolo obor DOO.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant Výsledky 2. kolo obor DZL.pdf

 

20. 8. 2021 - VOŠ  - Dodatečné vyhlášení výsledků odvolání obor DDH

Výsledky odvolání - 1. kolo - 2. dodatečné - obor DDH.pdf

19. 8. 2021 - VOŠ  - Dodatečné vyhlášení výsledků odvolání obor DDH

Výsledky odvolání - 1. kolo - dodatečné - obor DDH.pdf

 

16. 8. 2021 - VOŠ - Vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DFA.pdf

obor Diplomovaná dentální hygienistka Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DDH.pdf

obor Diplomovaný zubní technik Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DZT.pdf

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 31.8.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří nemají v úmyslu ke studiu nastoupit, aby toto neprodleně nahlásili na studijní oddělení na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz

VOŠ přijímací řízení 2. kolo - 17.8.2021 budeme poštou odesílat uchazečům, kteří podali přihlášku do 2. kola přijímacího řízení na VOŠ 2021/2022, informační dopisy s registračními čísly uchazečů!!

!! VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ - informace pro uchazeče o studium na VOŠ, kteří v 1. kole podali odvolání - vyhlášení výsledků bude zveřejněno 16.8.2021 po 13:00. V případě dotazů můžete kontaktovat studijní oddělení tel: 221 771 105 nebo plachejdova@szspraha1.cz

VOŠ - ADAPTAČNÍ KURZ pro 1. ročníky 2021/2022 VOŠ - Informace pro přijaté uchazeče, kteří odevzdali návratku a od 1.9.2021 nastoupí ke studiu - dnes, tj. 2.8.2021, jsme e-mailem všem odesílali informace a závaznou přihlášku na adaptační kurz.

Místo konání - oblast Slapské přehrady, detaily, přesný datum konání kurzu (začátek října 2021) a platební údaje upřesníme na začátku školního roku. Kurz se bude konat v případě naplnění kapacity kurzu!

Přihlášku prosím vyplňte a s vlastnoručním podpisem dle pokynů v informacích doručte naší škole.

 

28.7.2021 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022 pro obory Diplomovaný farmaceutický asistent (DFA), Diplomovaný oční optik (DOO), Diplomovaný zdravotní laborant (DZL).

Kritéria přijímacího řízení: Kritéria 2. kolo DFA DZL DOO.pdf

Termín podání přihlášky: do 16.8.2021 - poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení

Vyhlášení výsledků: 20.8.2021 po 13:00 hod.

Podmínkou zařazení přihlášky do přijímacího řízení je čitelně vyplněná přihláška, která obsahuje všechny náležitosti včetně:

  • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
  • vyplněné známky z 2. pololetí 1. - 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů - musí být ověřeno razítkem a podpisem střední školy - lze nahradit katalogovým listem, opět s razítkem a podpisem střední školy. Uchazeč, který nemá možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky opět včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo razítka připojí svůj podpis a přiloží neověřenou fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • u oborů DFA a DZL celé datum (den, měsíc, rok) poslední (3.) dávky očkování proti Hepatitis B

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), musí mít volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpět záchvatovými stavy.

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška)

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč

Poplatek za přijímací řízení či za podání přihlášky: nevybírá se

Před vydáním rozhodnutí, v souladu se správním řádem, je dána uchazeči možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to dne 20. 8. 2021 v době od 8:00 do 11:30. Termín musí být dohodnut předem se studijním oddělením - e-mail: plachejdova@szspraha1.cz. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

 

26.7.2021 - INFORMACE PRO RODIČE / ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE UCHAZEČŮ, PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU SŠ 2021/2022 - ROZŘAZOVACÍ TEST z ANGLICKÉHO JAZYKA - zasláno i e-mailem

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci,

k rozřazovacím testům: jak proběhlo i na schůzce třídních učitelů, test se mailem nezasílá. Žák se přihlásí do Microsoft Teams pomocí své školní emailové adresy a přiděleného hesla, kde najde svůj Team nazvaný Rozřazovací test - Placement test. V tomto teamu si test otevře a vypracuje jej.

Již bylo zasáno poštou, ale pro lepší orientaci zasíláme ještě jednou informace ohledně přihlášení do Microsoft Teams:

Adresa webového portálu je www.office.com
Přihlašovací jméno je ve tvaru jmeno.prijmeni@szspraha1.cz . Pokud student má dvě jména, potom přihlašovací jméno je ve tvaru prvnijmeno.prijmeni@szspraha1.cz
Heslo pro první přihlášení je abc.1234. Ihned po prvním přihlášení bude student vyzván k jeho změně.
Příklad:
jméno žáka: Petr Pavel, příjmení žáka: Novák
přihlašovací jméno: petr.novak@szspraha1.cz


!!ŽÁCI, KTEŘÍ SI JEŠTĚ NEVYZVEDLI MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ - vysvědčení jsou připravena k převzetí na studijním oddělení, lze je vyzvednout PO-PÁ 8:00 - 13:00

7. 7. 2021 - TERMÍMY - OPRAVNÉ ZKOUŠKY VOŠ - SRPEN 2021

7.7.2021 - informace pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku SŠ

V tomto týdnu budeme rozesílat poštou dopis - informace s přiloženými dokumenty, kterým prosím věnujete pozornost. Týkají se adaptačního kurzu - příhlášek, plateb, připojení žáků do školního emailu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ADAPTAČNÍ KURZ

V rámci on-line třídních schůzek dne 29. 6. 2021 při představení adaptačního kurzu byla uvedena cena kurzu 2 800 Kč/akce + 150 Kč/příplatek za pojištění stornopoplatků. V rámci další komunikace s agenturou se podařilo vyjednat výhodnější balíček pojištění, nově je cena kurzu stanovena na 2 880 Kč/akce. Tím nám cestovní agentura změnila obsah přihlášky na adaptační kurz, proto žádáme o zaslání nového formuláře přihlášky.

Aktualizovanou přihlášku zasíláme zákonným zástupcům v dopise (spolu s dalšími infromacemi) poštou nebo je možné stáhnout zde - AKTUALIZOVANÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ KURZ 

Termíny plateb a podání přihlášek:

Termín pro doručení přihlášky pro kartu ISIC včetně platby nejpozději do 31.7.2021

Termín pro doručení přihlášky na adaptační kurz včetně platby nejpozději do 25.8.2021

 

 

Informace pro přijaté uchazeče  
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 17.7.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

 

30. 6. 2021 - TERMÍNY - OPRAVNÉ ZKOUŠKY SŠ - SRPEN 2021 - aktual k 27.7.2021

30. 6. 2021 - TERMÍNY  - OPRAVNÁ ABSOLUTORIA - ZÁŘÍ 2021