Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

VIZE   ŠKOLY                                                                                                                                                            "Chceme být moderní školou, která poskytuje lidským a kreativním přístupem kvalitní všeobecné a odborné vzdělání vzájemnou spoluprací se žáky tak, aby její absolventi byli špičkově připraveni pro budoucí profesionální, studijní i osobní uplatnění."                                                            

Od 1.2.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ (VRR v prioritní ose 3 operačního programu) s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016529, který je spolufinancován Evropskou unií, ESIF. Délka projektu 24 měsíců. Celková výše podpory činí 2 345 984,00 Kč.
PastedGraphic-1[1].jpg

Moderní škola I.  - registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122 

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben 5 škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

   logo.jpg

Projekt Podpora dětí s odlišným mateřských jazykem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/00019 63
je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti EVROPSKÁ UNIE. Délka projektu je 24 měsíců. Celková výše podpory činí 1 148 401 Kč.

Fotogalerie

Virtuální prohlídka (klik na obrázek školy)

Virtuální prohlídka

 

                                               

AKTUALITY

18.10.2021

Školní jídelna na Alšově nábřeží v době podzimních prázdnin 27.10. a 29.10.2021 není v provozu (pozn. 28.10. je státní svátek).

13.10.2021 - VÝSLEDKY VOLEB do školního parlamentu

Výsledky voleb do školního parlamentu VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1_.docx

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 3. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky 3. kolo obor DFA.pdf

obor Diplomovaný oční optik Výsledky 3. kolo obor DOO.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant Výsledky 3. kolo obor DZL.pdf

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 7.10.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení. Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem.

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří nemají v úmyslu ke studiu nastoupit, aby toto neprodleně nahlásili na studijní oddělení na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz

 

16.9.2021 - Informace pro všechny strávníky: 

V pondělí dne 27.9.2021 nebude jídelna na Alšově nábřeží v provozu z důvodu ředitelského volna pro střední školu.

Kdo ze zdravotních důvodů potřebuje mít bezlepkovou dietu nebo bezlaktózovou dietu, je nutné tuto informaci předem sdělit na email zástupci provozovatele jídelny: gabina@sfood.cz, aby si mohl tuto dietu v jídelníčku pod č. 4 objednávat.  

9. 9. 2021 - Výpadek přihlašování studentů do Bakalářů - omlouváme se všem za komplikace spojené s tímto technickým problémem, na vyřešení pracujeme. Děkujeme za trpělivost.

INFORMACE MŠMT O UKONČENÍ TESTOVÁNÍ A DALŠÍM POTUPU:

Informace pro školy a školská zařízení 8_9_2021.pdf

 

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2021 - středa 8. 9. 2021

třída 4. AL - středa 8. 9. 2021 - zahájení 7:55

8:00 - losování otázek

čas zkoušek:

8:15 - 8:30  Hematologie a transfúzní služba (HTS)   

8:30 – 9:00  Klinická biochemie (KLB)    

9:00 – 9:15   Mikrobiologie a epidemiologie (MIE)                                                                                                             

třída 4. AO - středa 8. 9. 2021

9:00 - losování otázek

čas zkoušek:

9:20 –   9:40  Anglický jazyk (AGJ)       

11:00 – 11:20  Český jazyk a literatura (ČJL)

11:35– 12:05   Brýlová optika (BRO), Technologie (TEC)
                                                                                                                                                 

třída 4. AF - středa 8.9.2021

9:40 - losování otázek

čas zkoušek:

Farmakologie čas zkoušky 9:55 - 10:25

Chemie - čas zkoušky 10:25 - 10:55

Podrobný rozpis včetně třídy, kde se maturitní zkoušky konají, budou k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy u vrátnice. Případné dotazy můžete směřovat na tel. 775 423 725 - p. zástupkyně Michálková

 

 

1.9.2021 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na obory Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný oční optik, Diplomovaný zdravotní laborant

Kritéria 3. kolo DFA, DOA, DZL.pdf

Termín podání přihlášky: do 20.9.2021 - poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení

Vyhlášení výsledků: 22.9.2021 po 13:00 hod.

Podmínkou zařazení přihlášky do přijímacího řízení je čitelně vyplněná přihláška, která obsahuje všechny náležitosti včetně:

  • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
  • vyplněné známky z 2. pololetí 1. - 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů - musí být ověřeno razítkem a podpisem střední školy - lze nahradit katalogovým listem, opět s razítkem a podpisem střední školy. Uchazeč, který nemá možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky opět včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo razítka připojí svůj podpis a přiloží neověřenou fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • u oborů DFA a DZL celé datum (den, měsíc, rok) poslední (3.) dávky očkování proti Hepatitis B

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), musí mít volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpět záchvatovými stavy.

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška)

 

PODZIMNÍ TERMÍN MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

1.-2. 9. 2021    didaktické testy na spádové škole

8 .9. 2021  ústní maturitní zkoušky- rozpis u p. zást. Michálkové, tel 775 423 725

 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 - 1. ZÁŘÍ 2021 - platné pro SŠ i VOŠ

Níže v přiložených souborech jsou uvedeny třídy a časy začátku zahájení školního roku.

zahájení školního roku 2021-2022 - SŠ 1. ročníky.doc

zahájeni školního roku 2021-2022 - SŠ 2. - 4. ročníky.doc

VOŠ zápis 2021-2022.doc

Všechny 1. ročníky SŠ začínají 1.9.2021 v 8:00 hodin. Po vstupu do budovy bude ve vestibulu umístěna orientační tabule se jmenným seznamem žáků a označením třídy.  

2. - 4. ročníky SŠ začínají 1.9.2021 v 9:00 hodin.

Začátek zápisu pro všechny ročníky VOŠ je 1.9.2021 ve 12:00 hodin. U studentů 1. ročníků VOŠ v tento den proběhne zápis do studia. K zápisu si, prosím, přineste 290 Kč na zakoupení vstupní karty, 43 Kč k zakoupení studijního průkazu a 2 průkazové fotografie na zadní straně s podpisem.

Žáci 2. - 4. ročníků SŠ a studenti 2. a 3. ročníků VOŠ budou také hradit 180 Kč za revalidační známku ISIC.

Přinete si všichni psací potřeby!

Žádáme všechny studenty, aby měli připravené přesné peněžní částky vč. drobných, nemůžeme zde rozměňovat.

20. 8. 2021 - VOŠ - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 2. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky 2. kolo obor DFA.pdf

obor Diplomovaný oční optik Výsledky 2. kolo obor DOO.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant Výsledky 2. kolo obor DZL.pdf

 

20. 8. 2021 - VOŠ  - Dodatečné vyhlášení výsledků odvolání obor DDH

Výsledky odvolání - 1. kolo - 2. dodatečné - obor DDH.pdf

19. 8. 2021 - VOŠ  - Dodatečné vyhlášení výsledků odvolání obor DDH

Výsledky odvolání - 1. kolo - dodatečné - obor DDH.pdf

 

16. 8. 2021 - VOŠ - Vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DFA.pdf

obor Diplomovaná dentální hygienistka Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DDH.pdf

obor Diplomovaný zubní technik Výsledky odvolání - 1. kolo - obor DZT.pdf

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 31.8.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří nemají v úmyslu ke studiu nastoupit, aby toto neprodleně nahlásili na studijní oddělení na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz

VOŠ přijímací řízení 2. kolo - 17.8.2021 budeme poštou odesílat uchazečům, kteří podali přihlášku do 2. kola přijímacího řízení na VOŠ 2021/2022, informační dopisy s registračními čísly uchazečů!!

!! VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ - informace pro uchazeče o studium na VOŠ, kteří v 1. kole podali odvolání - vyhlášení výsledků bude zveřejněno 16.8.2021 po 13:00. V případě dotazů můžete kontaktovat studijní oddělení tel: 221 771 105 nebo plachejdova@szspraha1.cz

VOŠ - ADAPTAČNÍ KURZ pro 1. ročníky 2021/2022 VOŠ - Informace pro přijaté uchazeče, kteří odevzdali návratku a od 1.9.2021 nastoupí ke studiu - dnes, tj. 2.8.2021, jsme e-mailem všem odesílali informace a závaznou přihlášku na adaptační kurz.

Místo konání - oblast Slapské přehrady, detaily, přesný datum konání kurzu (začátek října 2021) a platební údaje upřesníme na začátku školního roku. Kurz se bude konat v případě naplnění kapacity kurzu!

Přihlášku prosím vyplňte a s vlastnoručním podpisem dle pokynů v informacích doručte naší škole.

 

28.7.2021 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022 pro obory Diplomovaný farmaceutický asistent (DFA), Diplomovaný oční optik (DOO), Diplomovaný zdravotní laborant (DZL).

Kritéria přijímacího řízení: Kritéria 2. kolo DFA DZL DOO.pdf

Termín podání přihlášky: do 16.8.2021 - poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení

Vyhlášení výsledků: 20.8.2021 po 13:00 hod.

Podmínkou zařazení přihlášky do přijímacího řízení je čitelně vyplněná přihláška, která obsahuje všechny náležitosti včetně:

  • potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
  • vyplněné známky z 2. pololetí 1. - 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů - musí být ověřeno razítkem a podpisem střední školy - lze nahradit katalogovým listem, opět s razítkem a podpisem střední školy. Uchazeč, který nemá možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky opět včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo razítka připojí svůj podpis a přiloží neověřenou fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • u oborů DFA a DZL celé datum (den, měsíc, rok) poslední (3.) dávky očkování proti Hepatitis B

Uchazeč nesmí trpět chronickými, alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích orgánů, kůže (hlavně rukou), musí mít volnou pohyblivost horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci obou rukou, netrpět záchvatovými stavy.

Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.

Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným dokumentem o vzdělání výslovně potvrzujícím úroveň B1.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (co obor, to přihláška)

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč

Poplatek za přijímací řízení či za podání přihlášky: nevybírá se

 

Před vydáním rozhodnutí, v souladu se správním řádem, je dána uchazeči možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to dne 20. 8. 2021 v době od 8:00 do 11:30. Termín musí být dohodnut předem se studijním oddělením - e-mail: plachejdova@szspraha1.cz. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

 

26.7.2021 - INFORMACE PRO RODIČE / ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE UCHAZEČŮ, PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU SŠ 2021/2022 - ROZŘAZOVACÍ TEST z ANGLICKÉHO JAZYKA - zasláno i e-mailem

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci,

k rozřazovacím testům: jak proběhlo i na schůzce třídních učitelů, test se mailem nezasílá. Žák se přihlásí do Microsoft Teams pomocí své školní emailové adresy a přiděleného hesla, kde najde svůj Team nazvaný Rozřazovací test - Placement test. V tomto teamu si test otevře a vypracuje jej.

Již bylo zasáno poštou, ale pro lepší orientaci zasíláme ještě jednou informace ohledně přihlášení do Microsoft Teams:

Adresa webového portálu je www.office.com
Přihlašovací jméno je ve tvaru jmeno.prijmeni@szspraha1.cz . Pokud student má dvě jména, potom přihlašovací jméno je ve tvaru prvnijmeno.prijmeni@szspraha1.cz
Heslo pro první přihlášení je abc.1234. Ihned po prvním přihlášení bude student vyzván k jeho změně.
Příklad:
jméno žáka: Petr Pavel, příjmení žáka: Novák
přihlašovací jméno: petr.novak@szspraha1.cz

19.7.2021 - DODATEČNÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ (pro uchazeče s včas nahlášeným termínem řádné maturitní zkoušky v červenci 2021)

obor Diplomovaný zubní technik Výsledky 1. kolo obor DZT - dodatečné.pdf

obor Diplomovaná dentální hygienistka Výsledky 1. kolo obor DDH - dodatečné.pdf


!!ŽÁCI, KTEŘÍ SI JEŠTĚ NEVYZVEDLI MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ - vysvědčení jsou připravena k převzetí na studijním oddělení, lze je vyzvednout PO-PÁ 8:00 - 13:00

7. 7. 2021 - TERMÍMY - OPRAVNÉ ZKOUŠKY VOŠ - SRPEN 2021

7.7.2021 - informace pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku SŠ

V tomto týdnu budeme rozesílat poštou dopis - informace s přiloženými dokumenty, kterým prosím věnujete pozornost. Týkají se adaptačního kurzu - příhlášek, plateb, připojení žáků do školního emailu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ADAPTAČNÍ KURZ

V rámci on-line třídních schůzek dne 29. 6. 2021 při představení adaptačního kurzu byla uvedena cena kurzu 2 800 Kč/akce + 150 Kč/příplatek za pojištění stornopoplatků. V rámci další komunikace s agenturou se podařilo vyjednat výhodnější balíček pojištění, nově je cena kurzu stanovena na 2 880 Kč/akce. Tím nám cestovní agentura změnila obsah přihlášky na adaptační kurz, proto žádáme o zaslání nového formuláře přihlášky.

Aktualizovanou přihlášku zasíláme zákonným zástupcům v dopise (spolu s dalšími infromacemi) poštou nebo je možné stáhnout zde - AKTUALIZOVANÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ KURZ 

Termíny plateb a podání přihlášek:

Termín pro doručení přihlášky pro kartu ISIC včetně platby nejpozději do 31.7.2021

Termín pro doručení přihlášky na adaptační kurz včetně platby nejpozději do 25.8.2021

 

 2.7.2021 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - VOŠ

obor Diplomovaný farmaceutický asistent Výsledky 1. kolo obor DFA.pdf

obor Diplomovaný oční optik Výsledky 1. kolo obor DOO.pdf

obor Diplomovaný zdravotní laborant Výsledky 1. kolo obor DZL.pdf

obor Diplomovaný zubní technik Výsledky 1. kolo obor DZT.pdf

obor Diplomovaná dentální hygienistka Výsledky 1. kolo obor DDH.pdf

Upozornění k vyhodnocení - maturitní vysvědčení získané v letošním školním roce (2020/2021) bylo hodnoceno jak z profilové tak ze společné (procentuální části)!

Informace pro přijaté uchazeče  
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 17.7.2021) odevzdáním návratky škole a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

 

30. 6. 2021 - TERMÍNY - OPRAVNÉ ZKOUŠKY SŠ - SRPEN 2021 - aktual k 27.7.2021

30. 6. 2021 - TERMÍNY  - OPRAVNÁ ABSOLUTORIA - ZÁŘÍ 2021

Pracovní doba v době prázdnin je od 8.00 do 13.00 hodin

Změna pracovní doby studijního oddělení v době letních prázdnin - tj. od 1.7.2021

Pondělí - Pátek 8:00 - 13:00

30.6.2021 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ SŠ

obor ACH Vyhodnocení odvolání 2. kolo - ACH.pdf

obor OČO Vyhodnocení odvolání OČO 2. kolo.pdf

 

25.6.2021 - TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro zákonné zástupce uchazečů přijatých od 1.9.2021 ke studiu na SŠ - tj. budoucí 1. ročníky
Všem budoucím žákům 1. ročníku SŠ a jejich zákonným zástupcům jsme 25.6. rozesílali e-maily s přihlašovacími údaji na třídní schůzky konané 29.6.2021 od 17:00 hod. Pokud někdo přihlašovací údaje nedostal, prosím, kontaktujte studijní oddělení plachejdova@szspraha1.cz

 24. 6. 2021 - ZKOUŠKY SŠ - ZKOUŠKY žáků u důvodu neklasifikace.docx

17.6.2021 - !!!! TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro zákonné zástupce uchazečů, kteří jsou od 1.9.2021 přijati do 1. ročníku na střední škole

Termín třídních schůzek je s konečnou platností stanoven na 29.6.2021 od 17:00 hod. Schůzky budou online formou. Pozvánka včetně informací jak se připojit bude zasílána během příštího týdne e-mailem jak zákonému zástupci, tak uchazeči (pokud je e-mail uveden na přihlášce ke studiu).

 

16.6.2021 SŠ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2. kolo

obor Aplikovaná chemie Vyhodnocení přijímacího řízení ACH 2. kolo SŠ.pdf

obor Oční optik Vyhodnocení přijímacího řízení OČO 2. kolo SŠ.pdf

Podání zápisových lístků: do 30.6.2021

 

16.6.2021 - SŠ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - po výsledcích náhradního termínu JPZ

obor Asistent zubního technika Vyhodnocení odvolání AZT 1. kolo po výsledcích náhradního termínu JPZ.pdf

Podání zápisových lístků: do 30.6.2021

15.6.2021 - SŠ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ

obor ACH Vyhodnocení přijímacího řízení ACH 1. kolo SŠ 2021 - 2022 náhradní termín JPZ.pdf

obor AZT Vyhodnocení přijímacího řízení AZT - 1. kolo SŠ 2021-2022 - náhradní termín AZT.pdf

obor OČO Vyhodnocení přijímacího řízení OČO náhradní termín JPZ.pdf

 

14. 6. 2021 - AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED DOKLASIFIKACE 4. ROČNÍKY - ZDE

14.6.2021 - informace pro zákonné zástupce uchazečů, kteří jsou od 1.9.2021 přijati do 1. ročníku na střední škole

Předpokládaný termín třídních schůzek je 29.6.2021 od 16:00. Schůzky budou online formou. Pozvánka včetně informací a potvrzení přesného termínu bude zasílána během příštího týdne e-mailem jak zákonému zástupci, tak uchazeči (pokud je e-mail uveden na přihlášce ke studiu). 

14.6.2021 - SŠ - zákonným zástupcům uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení (obory ACH a OČO) jsme poštou odeslali informace o přijímacím řízení včetně registračních čísel uchazečů!

11.6.2021 - Opakovaná výzva k realizaci voleb do ŠKOLSKÉ RADY SZŠ
                                    zákonní zástupci žáků a zletilí žáci

       datum:    14. července 2021
       hodina:    od 11:00 do 16:00 hodin
       
místo:      volební místnost v budově školy

Navrhovaní kandidáti:
       Tomáš Kubík
       Zuzana Töröková
       Anastasia Stepanova

Ve volební místnosti bude přítomen člen přípravného výboru, od kterého obdržíte volební lístek. Podpisem potvrdíte převzetí.

Způsob hlasování:
Na každém lístku křížkem označíte nejvýše dva kandidáty, pro které hlasujete. Volební lístek přeložíte a vhodíte do volební urny.

10.6. 2021 - VOŠ -  uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na VOŠ jsme tento den odeslali poštou informace o přijímacím řízení včetně registračních čísel! Připomínáme nutnost dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení ihned po obdržení maturitního vysvědčení, nejpozději do 29.6.2021.

 

10. 6. 2021 - DOKLASIFIKACE 4. ROČNÍKŮ - PŘEHLED ZDE

9. 6. 2021 - STANOVENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PRAKTICKÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021 - 25. 6. 2021 

7.6.2021 - SŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. kolo

obor Aplikovaná chemie Vyhodnocení odvolání ACH 1. kolo.pdf

obor Asistent zubního technika Vyhodnocení odvolání AZT 1. kolo.pdf

obor Laboratorní asistent Vyhodnocení odvolání LA 1. kolo.pdf

obor Oční optik Vyhodnocení odvolání OČO 1.kolo.pdf

Zápisový lístek: nutné podat do 21.6.2021

 

4.6. 2021 SŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. kolo obor Asistent zubního technika (AZT) - uchazeči s náhradním termínem zkoušky zručnosti

Vyhodnocení přijímacího řízení AZT - 1. kolo - náhradní termín zkoušky zručnosti.pdf

 

Výsledky podaných odvolání v 1. kole SŠ budou zveřejněny ve dvou termínech:

  • 7.6.2021 po 14:00 hod
  • 16.6.2021 po 14:00 hod

 

2.6.2021 - VYHLAŠUJEME DRUHÉ KOLO přijímacího řízení ke studiu na SŠ - obory Aplikovaná chemie (ACH) a Oční optik (OČO).

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Podání řádně vyplněných přihlášek: do 10.6.2021 - poštou nebo osobně na studijním oddělení školy v následujících hodinách               

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Pátek: 8:00 - 12:00

Náležitosti přihlášek: stejné jako v prvním kole přijímacího řízení viz naše webové stránky Součástí každé přihlášky musí být navíc také výsledkový arch Cermatu z jednotných přijímacích zkoušek.

Nahlížení do spisu: 16.6.2021 v době 8:30 -  11:30 po předchozím písemném domluvení termínu se studijním oddělením e-mail: plachejdova@szspraha1.cz nebo zavadilova@szspraha1.cz

Vyhlášení výsledků druhých kol přijímacího řízení: 16.6.2021 po 14:00 

Zápisový lístek: nutné podat do 30.6.2021

 

SŠ - DRUHÁ KOLA přijímacího řízení na SŠ na některé z našich oborů budou vyhlášeny v nejbližší době - cca. do konce května 2021

21.5.2021 - SŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOL PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

obor Aplikovaná chemie Vyhodnocení přijímacího řízení ACH 1. kolo SŠ 2021 - 2022.pdf

obor Asistent zubního technika Vyhodnocení přijímacího řízení AZT 1. kolo SŠ 2021 - 2022.pdf

obor Laboratorní asistent Vyhodnocení přijímacího řízení LA 1. kolo SŠ 2021 - 2022.pdf

obor Oční optik Vyhodnocení přijímacího řízení OČO 1. kolo SŠ 2021 - 2022.pdf

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 31. 5. 2021

Informace pro školy od 31. 5_final.pdf

DODATEČNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 24. 5. 2021

Dodatečné informace pro školy a školská zařízení 24.5.2021.pdf

INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY OD 24. 5. 2021

Informace pro školy a školská zařízení 24.5. 2021pdf

Informace pro uchazeče o studium na naší střední škole - 1. kolo

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v řádném termínu bude uveřejněno 21.5.2021 po 14. hod.

Přijatí uchazeči v 1. kole (řádný termín), kteří mají zájem vzdělávat se v naší škole, odevzdají zápisový lístek poštou nebo osobně nejpozději do pátku 4.6.2021.

Osobně odevzdat zápisový lístek lze na studijním oddělení školy od pondělí 24.5.2021 do 4.6.2021 v následujících úředních hodinách:

Pondělí - Čtvrtek       8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00                                                                                Pátek                            8:00 - 14:00      

Podat odvolání proti nepřijetí lze ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v náhradních termínech:

- pro náhradní termíny JPZ budou výsledky uveřejněny 15.6.2021 po 14.hod.

- pro náhradní termín zkoušek zručnosti (obor AZT) budou výsledky uveřejněny 4.6.2021 po 16. hod - platí pouze pro ty uchazeče, kteří konali pouze náhradní termín zkoušky zručnosti  

 

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) a zkoušek zručnosti (ZZ) pro uchazeče o studium na naší střední škole:

Náhradní termíny JPZ jsou stanoveny na dny 2. a 3.6.2021. Uchazeči bude jeden z termínů přidělen (v návaznosti na to, jaký z původních termínů JPZ uchazeč nekonal).

Náhradní termín ZZ je stanoven na 4.6.2021.

Všechny detailní informace k výše uvedeným termínům včetně požadavků na test COVID-19 budou zaslány zákonným zástupcům uchazečů poštou cca. 19.5.2021.

 

Upozornění zejména pro uchazeče o studium na SŠ, kteří měli dělat obě dvě jednotné přijímací zkoušky na naší škole v termínech 3. a 4.5.2021 a z nějakého důvodu jeden z termínů nekonali - úprava MŠMT ze 7.5.2021:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdt konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

více informací viz Opatření obecné povahy MŠMT ze 7.5.2021: priloha_905131935_0_Dodatek OOP přijímací zkoušky - 7.5.2021.pdf

 

Volby do Školské rady VOŠZ
aktualizováno 19.5.2021

Volba dvou zástupců za pedagogy VOŠZ

Termín konání: 21. června 2021

Navrhovaní kandidáti:
        Mgr. Dagmar Adamíková
       Bc. Jana Černá
       Mgr. Daniela Říhová
       RNDr. Klára Sopková

Realizace voleb zástupců pedagogických pracovníků do školské rady pro VOŠZ

Datum voleb: 21.6.2021
Místnost: laboratoř 101
Čas: 9:00-14:00

Způsob hlasování

Na každém lístku křížkem označíte nejvýše dva kandidáty, pro které hlasujete.
Volební lístek přeložíte a vhodíte do volební urny.

Způsob volby: prezenční nebo korespondenční

Prezenční volba

V laboratoři 101 bude přítomen člen přípravného výboru, od kterého obdržíte volební lístek. Podpisem potvrdíte převzetí.

Korespondenční volba

Zájemce o korespondenční volbu požádá o zaslání volebního lístku do 4.6.2021 na e-mail nebo telefon členů přípravného výboru. V žádosti musí být uvedena adresa pro doručení. Volba musí být provedená zaslaným volebním lístkem, volba na jiném listě je neplatná a bude vyřazena.

Volební lístek zašleme obratem.

Hlasovací lístek s označenými kandidáty vložíte do neoznačené obálky, kterou zalepíte a vložíte do další obálky, kterou označíte slovy, „Volby do školské rady“ a údaji nutnými pro ověření totožnosti hlasujícího – jméno, příjmení a adresu bydliště. Přípravný výbor ověří voličské oprávnění voliče z informací na vnější obálce a neotevřenou vnitřní obálku s hlasovacím lístkem vloží do volební urny. Tímto způsobem bude zachována tajnost hlasování. Další postup v případě korespondenčního hlasování bude shodný s hlasováním prezenčním, tj. volební urna bude přípravným výborem otevřena a hlasy sečteny.

Do hlasování budou zařazeny volební lísky doručené do 21.6.2021 do 14 hodin.
Doručit lze poštou na adresu školy nebo lze využít prostředníka

Přípravný výbor: Jarmila Duřtová, Marie Loučková, Věra Víšková

 

 

Kandidáti do Školské rady pro SZŠ                                                                    

Navrhovanými kandidáty z řad pedagogů jsou: Mgr. Iva Obhlídalová, Mgr. Helena Kaufmanová, Bc. Petr Stieranka

V laboratoři 107b bude přítomen člen přípravného výboru, od kterého obdržíte volební lístek. Podpisem potvrdíte převzetí.                                                                                                                                                                                                          Způsob hlasování: Na každém lístku křížkem označíte nejvýše dva kandidáty, pro které hlasujete.
Volební lístek přeložíte a vhodíte do volební urny.                                                                                                                                                        Volební výbor pro SZŠ: Mgr. Romana Pacalová, Pavla Ghlimová, Miloslava Jarošová

INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17.5. 2021.pdf

INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY OD 10. 5. 2021

Informace pro školy a školská zařízení od 10. 5. 2021.pdf

INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY OD 3. 5. 2021

Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3. 5.2021.pdf

Dodatek k maturitním zkouškám:

příloha -OOP - dodatek - maturitní zkoušky.pdf 

INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOL OD 26. 4. 2021:                                                               

- je umožněna účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů a je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření

- pro VOŠ platí i umožnění skupinových konzultací v max. počtu 6 studentů na skupinu pro studenty posledních ročníků nebo studenty ohrožené školním neúspěchem s podmínkou povinného testování dle platného mimořádného opatření

Odkaz MŠMT: Informace pro školy a školský zařízení 20. 4.pdf

 Podrobnější informace obdrží žáci a studenti přes systém Komens.


Od pondělí 19. 4. 2021 mohou být ve škole realizovány konzultace v maximálním počtu 6 osob SŠ posledních ročníků, u ostatních ročníků z důvodu školního neprospěchu. VOŠ má konzultace 1 osoby s vyučujícím. Konzultace jsou dobrovolné.                                                                                                                                  Veškeré informace MŠMT k provozu škol, testování, instruktážní video LEPU test, letáky k postupu testování a testovací schéma: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-202

 

Kandidáti do Školské rady pro VOŠZ
21.4.2021

Do 22. 12. 2020 přišly na zřízený e-mail pro účel voleb 3 řádně vyplněné kandidátky.

Z řad studentů jsou navrženi:

     Sarah Al Balolová
     Alena Marianna Hučíková
     Dominik Petřík

 

REALIZACE VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY SZŠ
21.4.2021

zákonní zástupci žáků a zletilí žáci

datum:      28. a 31. května 2021
hodina:     28. 5. od 8:00 do 12:00 hodin
                   31.5. 2021 od 12:00 do 18:00 hodin
místo:        volební místnost v budově školy

Ve volební místnosti bude přítomen člen přípravného výboru, od kterého obdržíte volební lístek. Podpisem potvrdíte převzetí.

Způsob hlasování:

Na každém lístku křížkem označíte nejvýše dva kandidáty, pro které hlasujete. Volební lístek přeložíte a vhodíte do volební urny.

Navrhovaní kandidáti:
     Ing. Tomáš Kubík
     Zuzana Töröková
     Anastasia Stepanova

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO SŠ                                                                                

Ředitelka školy vyzývá pedagogické pracovníky střední školy ke kandidatuře do školské rady pro SZŠ.

Zájemce o kandidaturu na člena školské rady SZŠ – zástupce pedagogů pošle naskenovaný vyplněný a podepsaný formulář na e-mail pacalova@szspraha1.cz  nejpozději do 12:00 hodin dne 7. 5. 2021. Volby zástupců pedagogů do školské rady SZŠ se budou konat 9. a 10. června 2021. Informace a formulář budou rozeslány na školní e-maily pedagogických pracovníků školy.

  

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO VOŠZ

Ředitelka školy vyzývá pedagogické pracovníky vyšší odborné školy ke kandidatuře do školské rady pro VOŠZ.

Zájemce o kandidaturu na člena školské rady VOŠZ – zástupce pedagogů pošle naskenovaný vyplněný a podepsaný formulář na e-mail volby.vos@szspraha1.cz  nejpozději do 12:00 hodin dne 7. 5. 2021. Volby zástupců pedagogů do školské rady VOŠZ se budou konat 21. června 2021. Informace a formulář budou rozeslány na školní e-maily pedagogických pracovníků školy.

  

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM pro MATURITNÍ ROČNÍKY 2021 - aktualizace k 29.3.2021

30.4.2021     odevzdání seznamu literárních děl

30.4.2021     písemné informování ředitelky školy (ŘŠ), zda bude žák konat dobrovolnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

14.5.2021     ukončení klasifikace za 2. pololetí

17.5.2021     žáci vybraných oborů s pracovní povinností předloží potvrzení, že odpracovali 160 hodin nebo více

20.5.2021     předání vysvědčení

21.5.2021     první den volna na přípravu k maturitní zkoušce

24.5. a 25.5.2021     didaktické testy - DT (před termínem konání DT žák vybraného oboru písemně sdělí ŘŠ, zda bude daný DT psát či nikoliv)

26.5. až 31.5.2021    další 4 dny volna na přípravu k maturitní zkoušce

Termíny praktických maturitních zkoušek (dále též PMZ) a ústních maturitních zkoušek (ÚMZ) jsou individuální pro jednotlivé obory:

4.AO     PMZ 1.6. - 4.6.2021       ÚMZ 7.6. - 10.6.2021

4.AF     PMZ 17.5. - 21.5.2021    ÚMZ 2.6. - 4.6.2021

4.AZ     PMZ 1.6. - 3.6.2021        ÚMZ 7.6. - 10.6.2021

4.AL     PMZ 13.5. - 14.5.2021    ÚMZ 1.6. - 4.6.2021

4.AP     PMZ 12.5.2021               ÚMZ 1.6. - 2.6.2021

7.6.2021     zpřístupnění výsledků didaktických testů

7.7. až 9.7.2021     didaktické testy - mimořádný termín

 

22.3.2021 - UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM SŠ 2021/2022

Nové termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou dle nařízení MŠMT stanoveny na dny 3. a 4.5.2021.

Termíny zkoušek zručnosti pro obor AZT (asistent zubního technika) jsou nově stanoveny na dny 5. a 6.5.2021. Každému uchazeči o studium oboru AZT bude jeden z těchto termínů zkoušky zručnosti přidělen a bude o něm informován v informacích o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022.

Pozvánku k přijímacímu řízení k jednotné přijímací zkoušce, informace o přijímacím řízení vč. přiděleného registračního čísla uchazeče a pro obor AZT i pozvánku ke zkoušce zručnosti budeme zasílat poštou 14 dnů před termínem jednotné přijímací zkoušky.

Před ukončením hodnocení přijímacího řízení má uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) možnost nahlížet do spisu. Nahlížení do spisu je možné ve dnech 20.5.2021 a 21.5.2021 od 8:00 do 12:00 po předchozím objednání termínu prostřednictvím e-mailu plachejdova@szspraha1.cz nebo zavadilova@szspraha1.cz

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení - dne 21.5.2021 po 14:00

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním "ZÁPISOVÉHO LÍSTKU" osobně nebo poštou nejpozději do 4.6.2021.

Pokud nebude uchazeč přijat z kapacitních důvodů, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat žádost "Odvolání proti nepřijetí ke studiu" - formulář je ke stažení zde Odvolani proti neprijeti[2].docx.

 

18. 3. 2021 - VOŠ - NÁHRADNÍ OPRAVNÝ TERMÍN

TERMÍN OPRAVNÉ ZKOUŠKY VOŠ - ZO 2020/2021

15. 3. 2021 - SŠ - REPARÁTY

TERMÍN REPARÁTY SŠ - ZO 2020/2021

11.3.2021 - UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM SŠ 2021/2022

Dle nařízení MŠMT byly stanoveny nové termíny jednotných přijímacích zkoušek. Nové termíny jsou vypsány na dny 3. a 4. května 2021.

Informace o zkouškách JPZ v náhradním termínu, termíny zkoušek zručnosti pro obor AZT (asistent zubního technika) a termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení budou upřesněny dle aktuálních informací z MŠMT.

Uchazečům o studium i rodičům děkujeme tímto za pochopení.

 

1.3.2021 - provozní doba studijního oddělení 1.3. - 21.3.2021

Pondělí - Čtvrtek:  8:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00

Pátek:                    8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00

 

23. 2. 2021 - VOŠ - NÁHRADNÍ TERMÍN OPRAVNÉ ZKOUŠKY

náhradní termín opravné zkoušky VOŠ - ZO 2020-21

18.2.2021 - SŠ - TERMÍNY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK

opravné zkoušky ZO 2020-21 web - kopie.xlsx

 

11.2.2021ombudsman 2.jpg

8. 2. 2021

OPRAVNÉ ZKOUŠKY ZA ZIMNÍ OBDOBÍ- VOŠ

TERMÍNY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK

 

Dobrý den všem, po reinstalaci Bakalářů na nový server, se objevily problémy s připojení do Bakalářů z mobilního telefonu. Je to způsobeno změnou adresy serveru. Oprava připojení je jednoduchá. V nastavení vašeho účtu je potřeba znovu najít vaši školu nebo  upravit adresu školy na https://bakalari.szspraha1.cz Děkujeme za pochopení!

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SZŠ  dne 2. 2. 2021

ONLINE - od 15.00 - 17. 00 hodin (dle epidemiologické situace a nařízení MŠMT)

POSTUP: "Proklik" výše na této stránce:

Pro uchazeče - Den otevřených dveří - kontakty na osoby dle zájmu

Těšíme se na vás a rádi zodpovíme vaše dotazy!

 

Distanční výuka probíhá od 4. 1. 2021 do odvolání

Provoz školy do 22. 1. 2021 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna.pdf

Provoz studijního oddělení v době nouzového stavu:

pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

pátek                  8:00 - 14:00

Děkujeme všem předem za dodržování návštěvních hodin.

 

vianoc1-1-e1513593669399.jpg

Přejeme všem krásné, klidné a radostné                                                                                                prožití vánočních svátků a hodně zdraví                                                                                                a spokojenosti v roce 2021. Vedení školy

 

 

4. 12. 2020 - OPRAVNÝ TERMÍN ABSOLUTORIA - DOK

Termín absolutoria - 6. 1. 2021, 12:30 hodin

 

Informace MŠMT a harmonogram ohledně realizace rotační výuky od 7. 12. 2020

Rotační výuka od 7. 12. - harmonogram.pdf

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712.pdf

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ plánovaný na úterý 8. 12. 2020 je zrušen, bude probíhat pouze elektronickou cestou - informace zveřejňujeme zde a na Facebooku školy. Rádi vás přivítáme v dalších termínech a věříme, že se již uskuteční. Děkujeme za pochopení.

 Letak na FB[2].jpg

Srdečně bychom vás chtěli touto formou pozvat na letošní ročník online Scholy Pragensis, která bude zahájena ve čtvrtek 26.11.2020 v 10:00 hodin.

Více informací naleznete na:
Pozvánka: schola1.jpg
 
 
Program: 
 
 
 
Facebook:
 
 
1.12.2020 - Volby do školské rady VOŠZ z řad studentů
 
Studenti! Termín odevzdání kandidátky do školské rady pro VOŠZ se prodlužuje

Zašlete vyplnění formulář na e-mailovou adresu volbystudenti@szspraha1.cz
do úterka 22. 12. 2020 do 15:00 hodin
případně přineste přímo
do kabinetu č. 105

Za přípravný výbor D. ŘÍHOVÁ

 

23. 11. 2020 - provoz škol dle nařízení MŠMT od 25. 11. 2020

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

2.11.2020

Oznámení o prodloužení funkčního období členů školských rad

23. 10. 2020 - Volby do školské rady SZŠ

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků a zletilé žáky SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 ke kandidatuře a volbám do školské rady pro SZŠ.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - SZŠ - INFORMACE.pdf

KANDIDÁTSKÝ FORMULÁŘ.docx

 

Kandidatura do školské rady VOŠZ

Vážení studující,
vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci vás žádáme
o zaslání kandidatury do školské rady pro VOŠZ do 15 hodin dne 22. 10. 2020.

Poštou na adresu školy k rukám Mgr. D. Říhové.
E-mailem na adresu rihova@szspraha1.cz
Doručit přímo do urny umístěné ve vrátnici školy

Děkujeme za pochopení

za přípravný výbor
Mgr. Daniela Říhová
Odborná učitelka oboru oční optik
Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola
Alšovo nábřeží 6, Praha 1

16.10.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

4. kolo - obor DFA - diplomovaný farmaceutický asistent uchazeči přijatí ve 4. kole obor DFA.pdf

5. kolo - obor DZL - diplomovaný zdravotní laborant uchazeči přijatí v 5. kole - obor DZL.pdf

5. kolo - obor DOO - diplomovaný oční optik uchazeči přijatí v 5. kole obor DOO.pdf

 

Jídelna a bufet na Alšově nábřeží nejsou v provozu od 14.10.2020 do 1.11.2020 včetně na základě aktuálních vládních opatření. 

UPOZORNĚNÍ

od 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka v plném rozsahu (viz rozhodnutí MŠMT)

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

 

Praktická a distanční výuka do období 30. 10. 2020:

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf

Opatření pro školy - přehledně.pdf

doporučení využití eRoušky:

eRouška Leták.pdf_eRouška Infografika.pdf

 

Facebook školy

naše škola má od nyní oficiální Facebook účet s názvem Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1 - stránka je momentálně v počátečním stavu úprav, budeme rádi, když náš účet na Facebooku budete sledovat. Pokud chcete zveřejnit nějaký příspěvek či fotku, máte nějaký námět - kontaktujte studijní oddělení - Mgr. Petra Plachejdová

https://www.facebook.com/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A1-%C5%A1kola-zdravotnick%C3%A1-a-St%C5%99edn%C3%AD-zdravotnick%C3%A1-%C5%A1kola-Praha-1-114414903756417/?modal=admin_todo_tour

 

Jídelna Alšovo nábřeží (dne 2.10.2020):

Z důvodu aktuálních vládních a hygienických opatření bude jídelna na Alšově nábřeží uzavřena po dobu  5.10. 2020 - 16.10.2020, v dalších dnech bude záležet na vývoji těchto opatření. Dosud objednané obědy zaměstnancům, studentům a žákům odhlásí hromadně provozovatel jídelny a připíše zpět na strávnický účet příslušnou částku. Současně nebude otevřena ve výše uvedených  dnech kancelář školní jídelny v suterénu školy.

Bufet na Alšově nábřeží je v provozu s případnou úpravou doby výdeje.

 

UPOZORNĚNÍ 1. 10. 2020

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Praha č. 15/2020 a účinností od 5. října do 18. října z důvodu mimořádného opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol podle školského zákona s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy = výuka v laboratořích bude probíhat normálně.

Provozní doba studijního oddělení v období 5. - 18.10.2020

Pondělí - Pátek 8:00 - 12:00

30.9.2020 - Volby do školské rady pro VOŠZ

Ředitelka školy vyzývá studenty VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 ke kandidatuře a volbám do školské rady pro VOŠZ.

Volby do školské rady pro VOŠZ.pdf

 

 VOŠ - ZMĚNA UČEBNY - NÁHRADNÍ TERMÍN ABSOLUTORIÍ 25.9.2020 od 9:00

- místo učebny 109 bude zkouška v učebně 309, ostatní učebny zůstávájí beze změn

 

OZNÁMENÍ

Dne 25. 9. 2020 je ředitelské volno pro SŠ a VOŠ. Rozhodla jsem tak na základě vážné epidemiologické situace a po konzultaci s Hygienickou stanicí pro Prahu 1.                                          PhDr. Zuzana Pohlová ředitelka školy

 

23.9. 2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na

4. kolo - obor DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT - denní forma studia

VOŠ - 4. kolo obor diplomovaný farmaceutický asistent.pdf

5. kolo - obory DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT - denní forma studia a DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK - kombinovaná forma studia

VOŠ - 5. kolo obory diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný oční optik.pdf

termín podání přihlášky: do 14.10.2020

vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 16.10.2020

  

21. 9. 2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ                                                        

obor diplomovaný zdravotní laborant - DZL uchazeči přijatí ve 4. kole - obor DZL.pdf

obor diplomovaný oční optik - DOO uchazeči přijatí ve 4. kole - obor DOO.pdf

VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

obor diplomovaný farmaceutický asistent - DFA uchazeči přijatí ve 3. kole - obor DFA.pdf

 

ZÁVAZNÉ UPOZORNĚNÍ - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ O NOŠENÍ ROUŠEK OD 18. 9. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MŠMT

ZÁVAZNÉ UPOZORNĚNÍ - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ O NOŠENÍ ROUŠEK OD 10. 9. 2020

 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

 

SŠ - OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z ANALYTICKÉ CHEMIE - termín zkoušky (reparátu) je 16.9.2020 od 8:50 hod. v učebně č. 311

 

SŠ - 1. ROČNÍKY - INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ SŠ se koná ve středu 2.9.2020 od 17:00 v budově školy. Rozpis s třídamí / čísly učeben, kde se schůzka koná, bude vyvěšen ve vestibulu školy.

SŠ - 1. ROČNÍKY - 2.9. budou mít žáci dopolední výuku ve stejných učebnách, jako při zápisu 1.9.2020.

 

Informace ohledně zrušení maturitního plesu - vrácení plateb zajišťuje RNDr. Lucie Vávrová, Ph. D. a RNDr. Klára Sopková -  mail: vavrova@szspraha1.cz; sopkova@szspraha1.cz,                        tel: 221771110 

Dobrý den,

na základě rozhodnutí vedení školy a se souhlasem odborové organizace jsou roušky ve společných prostorách budovy školy doporučené.(ve vrátnici je možnost zakoupení i pro žáky a studenty za nákupní cenu, roušky nabízí i bufet).                                                                                  Změna nastane při zhoršení situace nebo z rozhodnutí MŠMT a MZ ČR.

 

28.8.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OBOR DZT - DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK uchazeči přijatí ve 2. kole a v 1. kole - náhradní termín zkoušek zručnosti - obor DZT.pdf

 

27.8.2020 - VOŠ - rozvrhy pro jednotlivé obory budou sděleny uchazečům na zápisu 1.9.2020, pro obory denního studia DZL, DFA, DZT a DDH (DHA) začíná výuka 2.9.2020, u oboru DOO (kombinovaná forma studia) bude upřesněno na zápisu 

 

27.8.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na OBOR DFA - DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT 

termín podání přihlášek: 18.9.2020                                                                                                       termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 21.9.2020

kritéria přijímacího řízení VOŠ - 3. kolo obor diplomovaný farmaceutický asistent DFA.pdf

 

27.8.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na OBORY DZL - DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT (denní studium) a DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK (kombinované studium)

termín podání přihlášek: 18.9.2020                                                                                                       termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 21.9.2020

kritéria přijímacího řízení VOŠ - 4. kolo obory diplomovaný oční optik DOO a diplomovaný zdravotní laborant DZL.pdf

 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 - 1. ZÁŘÍ

V přiložených souborech jsou jsou uvedené jednotlivé třídy a vyznačením začátku zahájení školního roku. Všechny 1. ročníky SŠ začínají tento den od 8.00 hodin s tím, že po vstupu do budovy zde bude umístěna orientační tabule se jmenným seznamem žáků a označením třídy.  

zahájení od 8.00 hodin.doc

zahájení od 9.00 hodin.doc

zahajeni od 12.00 hodin.doc

U studentů 1. ročníků VOŠ v tento den proběhne zápis do studia. K zápisu si, prosím, přineste 290 Kč na zakoupení vstupní karty, 43 Kč k zakoupení studijního průkazu a 2 průkazové fotografie na zadní straně s podpisem. Studenti 2. a 3. ročníků VOŠ budou hradit 180 Kč za revalidační známku ISIC. Zahájení VOŠ pro všechny ročníky je ve 12.00 hodin.