Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

VIZE   ŠKOLY                                                                                                                                                            "Chceme být moderní školou, která poskytuje lidským a kreativním přístupem kvalitní všeobecné a odborné vzdělání vzájemnou spoluprací se žáky tak, aby její absolventi byli špičkově připraveni pro budoucí profesionální, studijní i osobní uplatnění."                                                                 _____________________________________________________________________________________

Od 1.2.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ (VRR v prioritní ose 3 operačního programu) s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016529, který je spolufinancován Evropskou unií, ESIF. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, na aktivity rozvíjející ICT, na spolupráci s rodiči žáků a studentů, na spolupráci s veřejností. Délka projektu 24 měsíců.                                                  Celková výše podpory činí 2 345 984,00 Kč.
PastedGraphic-1.jpg

Moderní škola I.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben 5 škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

   logo.jpg

Fotogalerie

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

 

 AKTUALITY

23. 10. 2020 - Volby do školské rady SZŠ

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků a zletilé žáky SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 ke kandidatuře a volbám do školské rady pro SZŠ.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - SZŠ - INFORMACE.pdf

KANDIDÁTSKÝ FORMULÁŘ.docx

 

Kandidatura do školské rady VOŠZ

Vážení studující,
vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci vás žádáme
o zaslání kandidatury do školské rady pro VOŠZ do 15 hodin dne 22. 10. 2020.

Poštou na adresu školy k rukám Mgr. D. Říhové.
E-mailem na adresu rihova@szspraha1.cz
Doručit přímo do urny umístěné ve vrátnici školy

Děkujeme za pochopení

za přípravný výbor
Mgr. Daniela Říhová
Odborná učitelka oboru oční optik
Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola
Alšovo nábřeží 6, Praha 1

16.10.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

4. kolo - obor DFA - diplomovaný farmaceutický asistent uchazeči přijatí ve 4. kole obor DFA.pdf

5. kolo - obor DZL - diplomovaný zdravotní laborant uchazeči přijatí v 5. kole - obor DZL.pdf

5. kolo - obor DOO - diplomovaný oční optik uchazeči přijatí v 5. kole obor DOO.pdf

 

Jídelna a bufet na Alšově nábřeží nejsou v provozu od 14.10.2020 do 1.11.2020 včetně na základě aktuálních vládních opatření. 

UPOZORNĚNÍ

od 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka v plném rozsahu (viz rozhodnutí MŠMT)

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

 

Praktická a distanční výuka do období 30. 10. 2020:

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf

Opatření pro školy - přehledně.pdf

doporučení využití eRoušky:

eRouška Leták.pdf_eRouška Infografika.pdf

 

Facebook školy

naše škola má od nyní oficiální Facebook účet s názvem Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1 - stránka je momentálně v počátečním stavu úprav, budeme rádi, když náš účet na Facebooku budete sledovat. Pokud chcete zveřejnit nějaký příspěvek či fotku, máte nějaký námět - kontaktujte studijní oddělení - Mgr. Petra Plachejdová

https://www.facebook.com/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A1-%C5%A1kola-zdravotnick%C3%A1-a-St%C5%99edn%C3%AD-zdravotnick%C3%A1-%C5%A1kola-Praha-1-114414903756417/?modal=admin_todo_tour

 

Jídelna Alšovo nábřeží (dne 2.10.2020):

Z důvodu aktuálních vládních a hygienických opatření bude jídelna na Alšově nábřeží uzavřena po dobu  5.10. 2020 - 16.10.2020, v dalších dnech bude záležet na vývoji těchto opatření. Dosud objednané obědy zaměstnancům, studentům a žákům odhlásí hromadně provozovatel jídelny a připíše zpět na strávnický účet příslušnou částku. Současně nebude otevřena ve výše uvedených  dnech kancelář školní jídelny v suterénu školy.

Bufet na Alšově nábřeží je v provozu s případnou úpravou doby výdeje.

 

UPOZORNĚNÍ 1. 10. 2020

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Praha č. 15/2020 a účinností od 5. října do 18. října z důvodu mimořádného opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol podle školského zákona s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy = výuka v laboratořích bude probíhat normálně.

Provozní doba studijního oddělení v období 5. - 18.10.2020

Pondělí - Pátek 8:00 - 12:00

30.9.2020 - Volby do školské rady pro VOŠZ

Ředitelka školy vyzývá studenty VOŠZ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 ke kandidatuře a volbám do školské rady pro VOŠZ.

Volby do školské rady pro VOŠZ.pdf

 

 VOŠ - ZMĚNA UČEBNY - NÁHRADNÍ TERMÍN ABSOLUTORIÍ 25.9.2020 od 9:00

- místo učebny 109 bude zkouška v učebně 309, ostatní učebny zůstávájí beze změn

 

OZNÁMENÍ

Dne 25. 9. 2020 je ředitelské volno pro SŠ a VOŠ. Rozhodla jsem tak na základě vážné epidemiologické situace a po konzultaci s Hygienickou stanicí pro Prahu 1.                                          PhDr. Zuzana Pohlová ředitelka školy

 

23.9. 2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na

4. kolo - obor DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT - denní forma studia

VOŠ - 4. kolo obor diplomovaný farmaceutický asistent.pdf

5. kolo - obory DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT - denní forma studia a DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK - kombinovaná forma studia

VOŠ - 5. kolo obory diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný oční optik.pdf

termín podání přihlášky: do 14.10.2020

vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 16.10.2020

  

21. 9. 2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ                                                        

obor diplomovaný zdravotní laborant - DZL uchazeči přijatí ve 4. kole - obor DZL.pdf

obor diplomovaný oční optik - DOO uchazeči přijatí ve 4. kole - obor DOO.pdf

VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

obor diplomovaný farmaceutický asistent - DFA uchazeči přijatí ve 3. kole - obor DFA.pdf

 

ZÁVAZNÉ UPOZORNĚNÍ - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ O NOŠENÍ ROUŠEK OD 18. 9. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MŠMT

ZÁVAZNÉ UPOZORNĚNÍ - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ O NOŠENÍ ROUŠEK OD 10. 9. 2020

 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

 

SŠ - OPRAVNÁ ZKOUŠKA Z ANALYTICKÉ CHEMIE - termín zkoušky (reparátu) je 16.9.2020 od 8:50 hod. v učebně č. 311

 

SŠ - 1. ROČNÍKY - INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ SŠ se koná ve středu 2.9.2020 od 17:00 v budově školy. Rozpis s třídamí / čísly učeben, kde se schůzka koná, bude vyvěšen ve vestibulu školy.

SŠ - 1. ROČNÍKY - 2.9. budou mít žáci dopolední výuku ve stejných učebnách, jako při zápisu 1.9.2020.

 

Informace ohledně zrušení maturitního plesu - vrácení plateb zajišťuje RNDr. Lucie Vávrová, Ph. D. a RNDr. Klára Sopková -  mail: vavrova@szspraha1.cz; sopkova@szspraha1.cz,                        tel: 221771110 

Dobrý den,

na základě rozhodnutí vedení školy a se souhlasem odborové organizace jsou roušky ve společných prostorách budovy školy doporučené.(ve vrátnici je možnost zakoupení i pro žáky a studenty za nákupní cenu, roušky nabízí i bufet).                                                                                  Změna nastane při zhoršení situace nebo z rozhodnutí MŠMT a MZ ČR.

 

31.8.2020 - NOVÁ PROVOZNÍ DOBA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ - žádáme všechny o dodržování návštěv v této době:

PONDĚLÍ     9:00 - 12:00                                                                                                                          ÚTERÝ         9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00                                                                                               STŘEDA       9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00                                                                                               ČTVRTEK     9:00 - 12:00                                                                                                                       PÁTEK          9:00 - 12:00

28.8.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OBOR DZT - DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK uchazeči přijatí ve 2. kole a v 1. kole - náhradní termín zkoušek zručnosti - obor DZT.pdf

 

27.8.2020 - VOŠ - rozvrhy pro jednotlivé obory budou sděleny uchazečům na zápisu 1.9.2020, pro obory denního studia DZL, DFA, DZT a DDH (DHA) začíná výuka 2.9.2020, u oboru DOO (kombinovaná forma studia) bude upřesněno na zápisu 

 

27.8.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na OBOR DFA - DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT 

termín podání přihlášek: 18.9.2020                                                                                                       termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 21.9.2020

kritéria přijímacího řízení VOŠ - 3. kolo obor diplomovaný farmaceutický asistent DFA.pdf

 

27.8.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na OBORY DZL - DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT (denní studium) a DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK (kombinované studium)

termín podání přihlášek: 18.9.2020                                                                                                       termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 21.9.2020

kritéria přijímacího řízení VOŠ - 4. kolo obory diplomovaný oční optik DOO a diplomovaný zdravotní laborant DZL.pdf

 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 - 1. ZÁŘÍ

V přiložených souborech jsou jsou uvedené jednotlivé třídy a vyznačením začátku zahájení školního roku. Všechny 1. ročníky SŠ začínají tento den od 8.00 hodin s tím, že po vstupu do budovy zde bude umístěna orientační tabule se jmenným seznamem žáků a označením třídy.  

zahájení od 8.00 hodin.doc

zahájení od 9.00 hodin.doc

zahajeni od 12.00 hodin.doc

U studentů 1. ročníků VOŠ v tento den proběhne zápis do studia. K zápisu si, prosím, přineste 290 Kč na zakoupení vstupní karty, 43 Kč k zakoupení studijního průkazu a 2 průkazové fotografie na zadní straně s podpisem. Studenti 2. a 3. ročníků VOŠ budou hradit 180 Kč za revalidační známku ISIC. Zahájení VOŠ pro všechny ročníky je ve 12.00 hodin.

   

26.8.2020 - SŠ - UPŘESNĚNÍ TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK - NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN - PRAKTICKÁ ČÁST

Termín praktické části je dne 7.9.2020, registrace studentů v 7:30.

 

23.8.2020 - VOŠ - NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ TERMÍNY ABSOLUTORIÍ

Náhradní termín absolutorií:   25.9.2020 v 9:00 - 3DZA

Opravný termín absolutorií:    23.9.2020 v 8:00 - DFA                                                                                                                     23.9.2020 v 11:00 - DOK                                           

                                                                                                        

19.8.2020 - VOŠ - 2. a 3. KOLO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

2. kolo obor DFA - diplomovaný farmaceutický asistent uchazeči přijatí ve 2. kole obor DFA.pdf

3. kolo obor DOO - diplomovaný oční optik uchazeči přijatí ve 3 kole DOO.pdf

3. kolo obor DZL - diplomovaný zdravotní laborant uchazeči přijatí ve 3. kole obor DZL.pdf

 

19.8.2020 - SŠ - PODZIMNÍ TERMÍN MATURITNÍCH ZKOUŠEK - NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN

Náhradní a opravný termín maturitních zkoušek - ústní část - 9.9.2020

Oficiální začátek pro studenty dle tříd:

třída 4.AF - 8:00

třída 4.AZ - 8:30

třída 4.AL a BL - 9:40

třída 4.AO - 13:00

Výše uvedené časy jsou oficiální začátky maturitních zkoušek, všichni studenti musí přijít s dostatečným předstihem (alespoň 30 minut předem) na přípravu.

Pokud chce student vědět informace s konkrétním časem, kdy začíná svou maturitu, může kontaktovat pí. zástupkyni Michálkovou na jejím e-mailu michalkova@szspraha1.cz

 

19.8.2020 - VOŠ - ZKOUŠKA ZRUČNOSTI  - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OBOR DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK - NÁHRADNÍ TERMÍN 1. KOLO a ŘÁDNÝ TERMÍN - 2. KOLO

  • termín zkoušky zručnosti: 28.8.2020 od 10:30 v budově školy (Alšovo nábřeží 6)
  • informace a seznam pomůcek viz INFORMACE KE ZKOUŠCE ZRUČNOSTI.docx
  • vyhlášení výsledků přijímacího řízení - bude vyhlášeno ještě týž den, tj. 28.8.2020 po 16:00 na webových stránkách školy a na úřední desce ve škole

 

18.8.2020 - VOŠ - UCHAZEČI U STUDIUM - 3. kolo obory DOO a DZL, 2. kolo obory DZT a DFA

všem uchazečům, kteří podali přihlášku do těchto kol jsme zaslali poštou dopisy s evidenčním číslem uchazeče, pod kterým bude veden na výsledkové listině a také návratku, na které jsou informace, jak postupovat v případě přijetí

 

13.8.2020 - VOŠ - INFORMACE PRO STUDENTY NASTUPUJÍCÍ DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku VOŠ proběhne 1.9.2020. V posledním srpnovém týdnu zveřejníme detailní informace, které se týkají zápisu do 1. ročníku VOŠ a organizace začátku školního roku. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

 

4.8.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na OBORY:

DZT - diplomovaný zubní technik - 5 míst

DFA - diplomovaný farmaceutický asistent - 22 míst

termín podání přihlášek: do 17.8.2020

termín vyhlášení výsledků: 19.8.2020

kritéria přijímacího řízení:

obor DZT: VOŠ - 2. kolo obor diplomovaný zubní technik - kritéria přijímacího řízení.pdf

obor DFA: VOŠ - 2. kolo obor diplomovaný farmaceutický asistent - kritéria přijímacího řízení.pdf

 

4.8.2020 - VOŠ - VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na OBORY:

DZL - diplomovaný zdravotní laborant - 12 míst

DOO - diplomovaný oční optik - 12 míst

termín podání přihlášek: do 17.8.2020

termín vyhlášení výsledků: 19.8.2020

kritéria přijímacího řízení:

obory DFA i DOO: VOŠ - 3. kolo obory diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný oční optik - kritéria přijímacího řízení.pdf

 

3.8.2020 - VOŠ - 2. KOLO - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ŘOK 2020/2021 

obor DOO - Diplomovaný oční optik uchazeči přijatí ve 2.kole - obor DOO.pdf

obor DZL - Diplomovaný zdravotní laborant uchazeči přijatí ve 2. kole - obor DZL.pdf

 

31.7.2020  VOŠ - SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH NA ZÁKLADĚ ODVOLÁNÍ

obor DZT - Diplomovaný zubní technik uchazeči přijatí na odvolání obor DZT.pdf

obor DDH - Diplomovaná dentální hygienistka uchazeči přijatí na odvolání obor DDH.pdf

obor DFA - Diplomovaný farmaceutický asistent uchazeči přijatí na odvolání obor DFA.pdf

 

INFORMACE PRO MATURUJÍCÍ V PODZIMNÍM TERMÍNU 2020

Na konci července vám přijde mailem výpis z přihlášky k maturitě s instrukcemi. Na konci srpna obdržíte pozvánku na písemné části maturitní zkoušky, které se mají konat 1. týden v září. Termín praktické a ústní maturitní zkoušky je 9. 9. 2020, časový rozpis je k dispozici od 25. 8. 2020 u zástupkyně ředitelky Mgr. R. Michálkové na mailové adrese: michalkova@szspraha1.cz.  

 

27. 7. 2020

Termíny opravných zkoušek SŠ

Termíny opravných zkoušek VOŠ

 Dopisy ohledně termínů opravných zkoušek byly již studentům a žákům zaslány poštou.

 

PROVOZ ŠKOLY V DOBĚ OD 1. 7. DO 21. 8. 2020 OMEZEN DENNĚ OD 8 DO 13 HODIN NEBO PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ. 

 22. 7. 2020 - INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY DO 1. ROČNÍKŮ SŠ

V minulém týdnu proběhlo odeslání informací o adaptačních kurzech a vystavení ISIC karty všem přijatým poštou. Kontaktní adresa k vyřízení je paní Klusová - mail: klusova@szspraha1.cz, lze domluvit i tímto způsobem. V současné době je řazení žáků dle oborů, rozdělení do tříd proběhne při nástupu do školy.

14.7.2020  VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2. KOLA PRO ŽÁKY SŠ

přijatí 2. kola - nová rozhodnutí - ACH.pdf

přijatí 2. kola - nová rozhodnutí - LA.pdf

 

9. 7. 2020 TERMÍN VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ pro obory:

diplomovaný zdravotní laborant - 6 volných míst

diplomovaný oční optik - kombinovaná forma studia - 2 volná místa

Termín podání přihlášek: do 31. 7. 2020

Termín vyhlášení výsledků: 4. 8. 2020

Kritéria přijímacího řízení:

VOŠ- Kritéria 2. kolo diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný oční optik.pdf

 

3. 7. 2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - SŠ

obor laboratorní asistent - 2. kolo příjímacího řízení - laboratorní asistent.pdf

obor aplikovaná chemie - 2. kolo příjímacího řízení - aplikovaná chemie.pdf

UPOZORNĚNÍ PRO PŘIJATÉ ŽÁKY SŠ - viz níže

 

2. 7. 2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - VOŠ

Výsledková listina - DZT - Diplomovaný zubní technik

Výsledková listina - DFA - Diplomovaný farmaceutický laborant

Výsledková listina - DZL - Diplomovaný zdravotní laborant

Výsledková listina - DOO - Diplomovaný oční optik

Výsledková listina - DHH - Diplomovaná dentální hygienistka

V případě, že po zveřejnění výsledku přijímacího řízení uchazeč zjistí, že nebyl přijat, má před vydáním písemného rozhodnutí možnost, v souladu s § 38 a § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), seznámit se s podklady rozhodnutí a možnost vyjádřit se k nim. Tuto možnost lze využít dne 2. až 3. července 2020 - na studijním oddělení ve školní budově v 1. patře - tel. spojení: 221771105 po předchozí telefonické domluvě. V souladu s § 72 správního řádu po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude řádně oznámeno. 

1. 7. 2020 UPOZORNĚNÍ PRO PŘIJATÉ ŽÁKY SŠ                                                                               Vážení rodiče a přijatí žáci,                                                                                                            vzhledem k tomu, že neustále zpracováváme velmi náročnou agendu včetně 2. přijímacího kola, budeme provádět rozesílání informací ke studiu během tohoto měsíce, které zahrnuje pokyny pro pořízení vstupní karty do budovy, účasti na adaptačním pobytu a přípravy ke studiu v 1. ročníku 2020/2021. Informativní schůzka pro rodiče je plánovaná na 2. 9. 2020 od 17 hodin v budově školy. Děkujeme za pochopení   PhDr. Zuzana Pohlová ředitelka školy  

29. 6. 2020

po přijímacích zkouškách v náhradním termínu:

uchazeči v náhradním termínu.pdf

 

25. 6. 2020

Seznam žáků přijatých na základě podané žádosti o vydání nového rozhodnutí:

obor oční optik - uchazeči přijatí na základě nového rozhodnutí - obor OČO - 1.kolo.pdf

obor asistent zubního technika -uchazeči přijatí na základě nového rozhodnutí - obor AZT - 1. kolo.pdf

 

24. 6. 2020

TERMÍN VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - SŠ PRO STUDIJNÍ OBOR:

aplikovaná chemie - 15 volných míst

laboratorní asistent - 15 volných míst

Termín podání přihlášek: do 30. 6. 2020

Termín vyhlášení výsledků: 3. 7. 2020 

Kritéria pro 2. kolo - Kritéria pro 2. kolo přij. řízení na SZŠ 2020-2021.pdf

 

24. 6. 2020

Seznam žáků přijatých na základě podané žádosti o vydání nového rozhodnutí:

obor aplikovaná chemie - uchazeči přijatí na základě nového rozhodnutí.pdf

                                             uchazeči přijatí na základě nového rozhodnutí..pdf

obor laboratorní asistent - uchazeči přijatí na základě nového rozhodnutí.pdf

 

23. 6. 2020 - UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE NA VOŠ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Z DŮVODŮ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SE PRODLOUŽILY TERMÍNY KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK, KTERÉ JSOU PODMÍNKOU PŘIJETÍ VA VYŠŠÍ ŠKOLU, JSME NUCENI PŘELOŽIT TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA 2. 7. 2020 VE 14 HODIN.                                                                                                                       

UPOZORŇUJEME, ŽE NESPLNĚNÍ POŽADAVKŮ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO 30. 6. 2020 JE DŮVODEM K NEZAŘAZENÍ UCHAZEČE DO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.                                            DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.  

23. 6. 2020

Výsledková listina obor AZT - náhradní termín

 

19. 6. 2020

UPOZORNĚNÍ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vážení uchazeči o studium na naší škole, sledujte, prosím, naše webové stránky, protože plánujeme vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení v příštím týdnu. Děkujeme za pochopení.

 

16. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - SZŠ

Pokud žák je přijat na obě střední školy, kam si podal přihlášku ke studiu, teprve odevzdáním zápisového lístku se rozhodne, na kterou školu nastoupí.

Výsledková listina - ACH.pdf   - obor aplikovaná chemie

Výsledková listina - LA.pdf  - obor laboratorní asistent

Výsledková listina AZT.pdf   - obor asistent zubního technika

Výsledková listina - OČO.pdf - obor oční optik

Poučení o zápisovém lístku                                                                                                            Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamů přijatých uchazečů - pro daný školní rok nejpozději do 23. 6. 2020. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na naší škole.

Podání žádosti o vydání nového rozhodnutí:

 Žádost o vydání nového rozhodnutí.pdf- formulář ke stažení

V tomto školním roce 2019/2020 není možné podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a pokud nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.                                                                                       Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze podat žádost řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Začátek uvedené lhůty se vztahuje na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty dodržena poštovním podáním.

V případě, že ředitel žádosti o nové rozhodnutí nevyhoví, usnesením řízení zastaví. Pokud žádosti vyhoví, vydá se nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

29. 5. 2020

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Vyjádření MŠMT: v případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn.                                                                                                                    Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení. 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že po zveřejnění výsledku přijímacího řízení uchazeč zjistí, že nebyl přijat, má před vydáním písemného rozhodnutí možnost, v souladu s § 38 a § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), seznámit se s podklady rozhodnutí a možnost vyjádřit se k nim.                                      Tuto možnost lze využít dne 16. a 17. června 2020 - na studijním oddělení ve školní budově v 1. patře - tel. spojení: 221771105 po předchozí telefonické domluvě. V souladu s § 72 správního řádu po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude řádně oznámeno.

20. 5. 2020

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - ve školním roce 2019/2020

Vážení uchazeči a vážení rodiče,

obdrželi jste pozvánky (elektronicky a poštou), Pokyn MŠMT „Ochrana zdraví na středních školách k přijímacím zkouškám (níže - ze 14. 5. 2020 - uložený soubor ke stáhnutí v plném znění), formuláře Čestného prohlášení (níže - ze 4. 5. 2020 - uložený soubor ke stáhnutí), formulář ISIC karty a další informace.

Pokud žák je přijat na obě střední školy, kam si podal přihlášku ke studiu, teprve odevzdáním zápisového lístku se sám rozhodne, na kterou střední školu v září nastoupí.

Jednotná přijímací zkouška

Čestné prohlášení (podepsané zákonným zástupcem) budou žáci odevzdávat ihned při vstupu do budovy školy, přední vchod bude zpřístupněn v 7.45 hodin, začátek zkoušky je v 8.30 hodin. Budeme organizovat plynulý příchod do budovy za dodržování 2m rozestupů a netvoření skupin před školou.

Žákům z rizikových skupin bude umožněn vstup dne 8. 6. 2020 zadním vchodem do školy z ulice Křižovnická (zadní trakt budovy školy v blízkosti tramvajových zastávek). Vlastní zkouška začíná v 8.30 hodin, vchod bude otevřen v 7.45 hodin – žáci z rizikových skupin se mohou dostavit zadním vchodem 30 minut před začátkem zkoušky a budou umístěni v učebnách.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.                          Předpokládaný konec bude přibližně kolem 12. hodiny, u žáků se specifickými poruchami později.

Školní přijímací zkouška – Zkouška zručnosti (pro obor: asistent zubního technika)

Termín konání je 3. 6. a 5. 6. 2020 – dle rozpisu a pozvánky, kterou jste již obdrželi.

Čestné prohlášení (podepsané zákonným zástupcem) budou žáci odevzdávat ihned při vstupu do budovy školy, všichni vcházejí předním vchodem, škola je zpřístupněna od 7,30 hodin, jedná se o skupinky v počtu cca 10 žáků. Zkouška trvá přibližně 2, 5 hodiny.

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.                                                                                              Všem uchazečům přejeme hodně úspěchu!                        PhDr. Zuzana Pohlová ředitelka školy

 

14. 5. 2020

INFORMACE PRO MATURANTY, STUDENTY ABSOLUTORIÍ A UCHAZEČE O STUDIUM PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - závazná opatření MŠMT pro vstup do budovy a konání jednotlivých zkoušek:

OCHRANA ZDRAVÍ NA SŠ A VOŠ V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ.pdf 

Uchazeči o studium na naší škole obdrží mimo pozvánky v mailu ještě písemnou pozvánku, zašleme poštou, se všemi instrukcemi včetně pozvánky na zkoušku zručnosti.

 

6. 5. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY SŠ A STUDENTY 3. ROČNÍKŮ VOŠ:

Rozpis konzultací v období od 11. 5. 2020 máte uveřejněný v systému Bakaláři - Komens na nástěnkách třídy

 

4. 5. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY SŠ A STUDENTY 3. ROČNÍKŮ VOŠ:                                            Ochrana zdraví a provoz středních a vyšších škol ze dne 30. 4. 2020 je k dispozici na webových stránkách MŠMT. Příprava začíná od 11. 5. 2020 v budově školy dle organizace jednotlivých tříd.        Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je ke stažení zde:

čestné_prohlášení.pdf

 

20. 4. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM                                                                                      Písemná oznámení i pozvánky na přijímací řízení na základě obdržených přihlášek budeme rozesílat dle platné legislativy,kterou jsme zatím neobdrželi. Děkujeme za pochopení.

15.4.2020 - kontakt z jednání vlády ze dne 14. 4. ohledně postupného otevírání škol:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-projednala-navrh-postupneho-uvolnovani-mimoradnych-opatreni_18995_1.html

 

8. 4. 2020 OZNÁMENÍ SPŠ: Termín maturitního plesu z důvodu mimořádného opatření byl přesunut na 19. června 2020 (pátek) v Lucerně.

31.3.2020

Vzhledem k mimořádnému opatření se Den otevřených dveří pro VOŠ 7. 4. 2020 nekoná. Prosíme uchazeče o studium, aby sledovali naše webové stránky; nový termín bude stanoven dle vývoje situace.

23. 3. 2020

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - odklad

Z rozhodnutí MŠMT by jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání na středních školách. Konkrétní termín, který v letošním roce bude pouze jeden, poté stanoví MŠMT. (viz webové stránky: msmt.cz)

MATRIKA - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - v současné době a do odvolání se obracejte v těchto záležitostech na vedení školy (emaily: michalkova@szspraha1.cz, adamikova@szspraha1.cz, pohlova@szspraha1.cz) Děkujeme

13. 3. 2020

Dobrý den, na základě VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR vládou ze dne 12. 3. 2020 je škola uzavřena, provoz je zajištěn v době od 8 - 13 hodin přes tel: 221771106 nebo mobil 607162658. Výuka probíhá distančně (viz níže uvedená zpráva ze dne 11. 3. 2020). Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Pohlová, ředitelka školy, tel: 776349015.

 

Postup vkládání úkolů do systému Bakaláři pro žáky a studenty

DÚ Bakaláři student.docx

 

12. 3. 

Oznamujeme, že termín absolutoria dne 23..3. 2020 byl zrušen, náhradní termín bude upřesněn. Děkujeme za pochopení. 

 

11. 3. 2020

Dobrý den, v souvislosti s uzavřením školy z důvodu mimořádného opatření ke koronaviru bude vzdělávání žáků a studentů naší školy realizováno distanční elektronickou formou s využitím informačního kanálu Bakaláři - Komens, Studijního portálu a pracovních emailů vyučujících. Povinností žáků a studentů je průběžné vstupování do portálů a řízení se pokyny vyučujících, kteří jsou aktivně k dispozici denně žákům a studentům od 9 do 13 hodin. Zaslané úkoly budou průběžně hodnoceny pro klasifikaci v daném předmětu. Ředitelka školy

11.3.2020

„Setkání bývalých zaměstnanců školy“ (původně plánované na  1. dubna 2020 od 15.00 hodin) je zrušeno !

10.3.2020

Všichni interní zaměstnanci školy se dostaví dne 11. 3. 2020 na pracoviště v 9.00 hodin, kde budou informováni o dalším postupu dle zřizovatele. Ředitelka školy 

 

10. 3. 2020

Mimořádná opatření 

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_1....pdf              Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._....pdf

10. 3. 2020

Dobrý den, na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu bude škola od 11. 3. 2020 uzavřena, podrobné informace od zřizovatele školy ihned zveřejníme. Řeší se i náhradní termín maturitního plesu. Informace souběžně zveřejňujeme v systému Bakaláři - Komens. Děkujeme za pochopení.

3. 3. 2020

Aktuální informace zveřejňuje hlavní město Praha průběžně na bezpečnostním portálu. 

Na stránkách Ministerstva zahraničí ČR jsou k dispozici Aktuální doporučení a varování.

Aktuální informace ke koronaviru COVID-19 zveřejňuje průběžně Ministerstvo zdravotnictví ČR na speciální stránce, kde jsou také rady a doporučení pro občany a odkazy na další instituce.

Pokud Pražané potřebují poradit v souvislosti s aktuálním výskytem, je k dispozici infolinka Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Až do odvolání jsou k dispozici tato čísla: 773 782 856 a 773 782 850.

Jejich provozní doba je od 9.00 do 20.00 hodin. Informace je možné čerpat také ve speciální rubrice o koronaviru na internetových stránkách pražské hygienické stanice. Nebo na linkách Státního zdravotního ústavu, které mají číslo: 724 810 106 a 725 191 367. Linky jsou v provozu denně od 9 do 21 hodin.

 2.3.2020

!!!  UPOZORNĚNÍ  !!!

POKUD SE ŽÁK, STUDENT, NEBO ZAMĚSTNANEC ŠKOLY VRÁTIL ZE ZASAŽENÝCH OBLASTÍ KORONAVIREM, JE NUTNÉ, ABY ZŮSTAL V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ A KONTAKTOVAL SVÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEBO  HYGIENICKOU STANICI
V DOBĚ OD 9.00 – 21. HOD.

TEL. 773 782 856 NEBO TEL. 773 782 850

PROSÍM DODRŽUJTE VE ZVÝŠENÉ MÍŘE HYGIENICKÁ PRAVIDLA

  • ČASTÉ A DŮKLADNÉ MYTÍ RUKOU MÝDLEM  S DEZINFEKČNÍM ÚČINKEM
  • PŘI KAŠLI A KÝCHÁNÍ SI ZAKRÝVEJTE ÚSTA A NOS KAPESNÍKEM NEBO PAŽÍ RUKÁVEM, NIKOLIV RUKOU !

25. 2. 2020

TERMÍN 2. OPRAVNÉ ZKOUŠKY VOŠ 

Byl stanoven termín 2. opravné zkoušky pro VOŠ za zimní období školního roku 2019/20. 

Přesný rozpis zde

 

23. 2. 2020

1. OPRAVNÝ TERMÍN ABSOLUTORIA TŘÍDY 3. DLA se koná dne 23. 3. 2020 (harmonogram zkoušky bude zveřejněn v budově školy)

13. 2. 2020

Třídní učitelka třídy 2. AF Mgr. Helena Mrázková oznamuje, že v uvedené třídě bude realizován program zaměřený na podporu pozitivních vztahů mezi studenty a průzkum atmosféry ve třídě. Realizátorem je PPP pro Prahu 1, 2 a 4. (PaedDr. Lenka Marušková, tel.. 267 997 015, 727 824 028). Program je plánován na březen 2020.

13. 2. 2020

Informace pro účastníky LVZ 1.AL, 1.AZ - Dvořákova bouda, 8. – 13.3.2020 - zde:

10.2.2020

Florbalový turnaj dívek středních škol

Studentky naší školy Ester Šmídová, Antonie Holečková, Vlasta Doksanská, Kristina Zlatníková, Štěpánka Kolafová, Vendula Kolkusová, Nikola Tomášková a Lucie Šárová se zúčastnily turnaje středních škol ve florbalu. V základní skupině postupně porazily velmi dobrými výkony VOŠ Podskalská 7:4 a SOŠ logistiky a služeb 17:0 . Obzvláště ve druhém utkání děvčata podala soustředěný a disciplinovaný výkon. V semifinále narazila na dívky z gymnázia Na Zatlance. I zde naše děvčata pokračovala ve velmi dobrých výkonech a finále si zajistila vítězstvím 7:4. Ve finále je čekalo v podstatě „derby“ se zdravotní školou 5. května. Od třetí minuty hrací doby vedla naše děvčata 1:0, kdy se proti favoritovi turnaje nebála hrát otevřenou a kombinační hru. Bohužel jim nevyšel závěr prvního poločasu, kdy inkasovala tři rychlé góly. Po poločase svitla naděje za stavu 2:5, ale děvčata z 5. května si již vítězství vzít nenechala. Do dalšího kola dívčího turnaje středních škol ve florbalu jsme sice nepostoupili, ale předvedenou hrou a vystupováním po celou dobu turnaje děvčata reprezentovala naši školu více než dobře.                                                                                                                                                                             Mgr. Jiří Seidl, Ph.D.

 florbal_2020.jpg

 

TERMÍN ZKOUŠKY ZRUČNOSTI NA OBOR - ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA

MOŽNOST VYBRAT JEDEN Z TERMÍNŮ:

ÚTERÝ    21. 4. 2020

STŘEDA  22. 4. 2020 

31. 1. 2020

TERMÍNY 2. OPRAVNÝCH ZKOUŠEK VOŠ 

Byly stanoveny termíny 2. opravných zkoušek pro VOŠ za zimní období školního roku 2019/20. 

Přesný rozpis najdete zde.

 

20. 1. 2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 3. 2. 2020

V pondělí 3. 2. 2020 se v 16:00 a v 17:00 konají prezentace jednotlivých oborů.

Po prezentaci si s učitelem odborného předmětu prohlédnete laboratoře.

Přijdete-li až po začátku prezentace, lze ji alespoň částečně zhlédnout, nebo si můžete prohlédnou celou školu, kterou Vás provedou učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů.

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

6. 1. 2020

Informace pro účastníky LVZ – Paseky n/Jizerou 1.AO

Vedoucí kurzu:  Hejtmánková (732640816), Běhounková, Starostová

Termín: 12.1. – 19.1.2020

Místo:  Chata Espero, Paseky n/Jizerou - Rejdice

Sraz: 10.45 – Černý Most, autobusové stání, Chlumecká ulice, směr výjezd z Prahy

Odjezd: 11.00 - Návrat:  cca 12.hod. opět na Černý Most

Finanční náklady:  3.700,- zaplaceno, (doprava, ubytování, strava, úrazové pojištění), na vleky si vezměte s  sebou cca 1800,- Kč.

Stravování:  začíná obědem, končí snídaní

Pojištění:  žáci jsou pojištěni pro případ úrazu

Vybavení:  lyže sjezdové i běžecké, hůlky sjezdové i běžecké, lyžařská helma, zájemci si mohou vzít snowboard, brýle sjezdové a sluneční, zimní pevná obuv, rukavice 2 páry, čepici, lyžařskou bundu + slabší bunda na běžky, ostatní oblečení alespoň 2x pro případ promáčení, domácí obuv, věci osobní potřeby, elastické obinadlo, blok, tužku, sjezdový vosk-parafin, hadr na čištění  skluznice

Zavazadla: lyže v obalu nebo dobře svázané, menší batůžek nebo ledvinku na lyžování

Různé:  Nezapomeňte s sebou osobní doklady, průkazku zdravotní pojišťovny, potvrzení o seřízeném vázání, potvrzení o bezinfekčnosti (důležité – bez těchto potvrzení s námi na kurz neodjedete !!!)  hudební nástroje a dobrou náladu.

19. 12. 2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. 1. 2020 

V úterý 7. 1. 2020 v době od 16 do 18 hodin se na SŠ koná den otevřených dveří.

Připravili jsme pro vás prezentace jednotlivých studijních oborů a exkurze v laboratořích a odborných učebnách. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.  Těšíme se na Vaši návštěvu.

9. 12. 2019

OPRAVNÝ TERMÍN ABSOLUTORIA

2. opravný termín absolutoria třídy 3.DOA se koná 16. 1. 2020, od 11:30 hodin, v učebně (laboratoři) č. 103. 

 

3.12.2019

         Vážení uchazeči o studium a hosté,                                                                                               Den otevřených dveří se koná ve středu 4. 12. 2019 v době od 16 do 18 hodin. Připravili jsme pro vás třídy jednotlivých studijních oborů, kde budou průběžně probíhat informační prezentace a exkurze v laboratořích a odborných učebnách. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.                                                                                                                 Velmi se těšíme na Vaší návštěvu.   

 

 

  28.11.2019

                         leták.JPG

 

14. 11. 2019

MATURANTI JARO 2020

Maturanti, kteří chtějí maturovat na jaře 2020, se musí přihlásit k maturitní zkoušce do 2. 12. 2019.

 

13.11.2019

PŘEZOUVACÍ POVINNOST PRO STUDENTY DENNÍHO STUDIA

Pokyn č. 2 2019 k přezouvání.doc

 

5.11.2019

Informace k výuce ve středu 6.11.2019

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, eventuální suplování je zajištěno. Ostatní provoz školy bude jako každý jiný den.

 

 4. 11. 2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SŠ

V pondělí 11. 11. 2019 od 18.00 hodin se konají třídní schůzky pro střední školu. 

Rozpis jednotlivých tříd bude umístěn v budově školy.

 

22. 10. 2019

Řěditelské volno pro žáky SZŠ

ředitelka školy vyhlásila z organizačních důvodů ředitelské volno pro žáky SZŠ
ve dnech:

  čtvrtek 31. 10. 2019
  pátek 1. 11. 2019

 

 

 

Sdělení jídelna Alšovo nábřeží

O podzimních prázdninách ve dnech 29.10. až 30.10.2019 jídelna na Alšově nábřeží nevaří a nevydává obědy.
Z tohoto důvodu bude místo úterý 29.10.2019 náhradní termín kanceláře školní jídelny
v úterý 5.11.2019 od 9:00 do 12:00 hodin.

 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

Diplomovaný oční optik

Diplomovaný zdravotní laborant

 

4.10.2019

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

Diplomovaný zubní technik

  

3. 10. 2019

NÁHRADNÍ TERMÍN ABSOLUTORIA:

2. náhradní termín absolutoria třídy 3. DLA se koná dne 23. 10. 2019 od 9:50 hodin v místnosti        č. 307. Harmonogram zkoušení bude vyvěšen v budově školy.

 

30. 9. 2019

VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ 

pro obory diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný oční optik

Termín pro podání přihlášek do: 11. 10. 2019

Termín vyhlášení výsledků: 18. 10. 2019

Termín zápisu: 21. 10. 2019

kritéria 4. kolo.pdf

 

22. 11. 2018

Nefunguje Vám aplikace Bakaláři?

Pokud Vám přestala fungovat aplikace Bakaláři na tabletu nebo mobilním telefonu, stačí v nastavení aplikace znovu vyhledat naší školu a znovu se přihlásit. Poté je již aplikace opět plně funkční.