Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007869, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1248178,- Kč.
PastedGraphic-1.jpg

Fotogalerie

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

 

Aktuality

4.10.2019

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

Diplomovaný zubní technik

  

3. 10. 2019

NÁHRADNÍ TERMÍN ABSOLUTORIA:

2. náhradní termín absolutoria třídy 3. DLA se koná dne 23. 10. 2019 od 9:50 hodin v místnosti        č. 307. Harmonogram zkoušení bude vyvěšen v budově školy.

 

30. 9. 2019

VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ 

pro obory diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný oční optik

Termín pro podání přihlášek do: 11. 10. 2019

Termín vyhlášení výsledků: 18. 10. 2019

Termín zápisu: 21. 10. 2019

kritéria 4. kolo.pdf

 

 26. 9. 2019

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný oční optik

 

20. 9. 2019

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ABSOLUTORIA:

3.DOA – 25. 9. 2019 v 10:30 hod, místnost 103

3.DLA – 26. 9. 2019 v 11:30 hod (změna!), místnost 307

3.DZA – 10. 10. 2019 v 10:00 hod, místnost 307

 Harmonogramy zkoušení budou vyvěšeny v budově školy.

 

20.9.2019

Informace pro 3. kolo přijímacího řízení VOŠ

Výsledky přijímacího řízení pro obory: DFA,DZL a DOO budou zveřejněny 26.9.2019 po 14:00 hodině. Nástup ke studiu bude 30.9.2019.

U oboru DZT nejdříve proběhne zkouška zručnosti, a to dne 3.10.2019 od 13:00. Výsledky přijímacího řízení pro tento obor budou zveřejněny 4.10. 2019 po 14:00 hodině a nástup ke studiu bude 7.10.2019.

Zveřejnění výsledků bude na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy.

 

17. 9. 2019

Volby do Školské rady pro VOŠZ

se konají 16. až 18. října 2019
v budově školy Praha 1, Alšovo nábřeží 6
16. října 2019
a na detašovaném pracovišti v budově školy Praha 5, Duškova 7

Kandidáti do Školské rady pro VOŠZ z řad studentů:

Jiří Barták (2DLA)
Veronika Janišová (1DFA)
Jan Johanovský (3DFA)

Způsob hlasování:

Zakroužkujte jméno jednoho z kandidátů, pro kterého hlasujete. Volební lístek přeložte a vhoďte do volební urny.

 
6.9.2019

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

pro obor

Diplomovaný zubní technik

 

4. 9. 2019

Doplňující volby do Školské rady pro VOŠZ

Vážení studenti a studentky,

ve školním roce 2019/20 v zimním období musí proběhnout doplňující volby do Školské rady pro VOŠ z řad studentů za studentku, která ukončila studium.

Od středy 4. září – do pátku 13. září studentky a studenti vhazujte do schránky umístěné na viditelném místě – ve vrátnici školy Alšovo nábřeží 6 jména kandidátů do Školské rady pro VOŠ. Kandidáti se svojí kandidaturou musí souhlasit.

KANDIDÁTI si mohou své kandidátky (informace) umístit na nástěnce v 1. a 2. patře.

 
30.8.2019

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ABSOLUTORIA:

3.DOA – 25. 9. 2019 v 10:30 hod

3.DLA – 26. 9. 2019 v 8:00 hod

3.DZA – 10. 10. 2019 v 10:00 hod

 

Místnosti  konání zkoušek a harmonogramy zkoušení budou vyvěšeny v budově školy.

 

27. 8. 2019

Informace ke stravování pro školní rok 2019/2020 jsou uvedeny na stránkách školy pod odkazem
"o škole" - "stravování".

  

 

6. 8. 2019

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ 

pro obory Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný oční optik, Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný zubní technik

Termín pro podání přihlášek do: 20. 9. 2019

Bližší informace zde: https://www.szspraha1.cz/otevirane-obory-a-prijimaci-rizeni-vos

  

22. 11. 2018

Nefunguje Vám aplikace Bakaláři?

Pokud Vám přestala fungovat aplikace Bakaláři na tabletu nebo mobilním telefonu, stačí v nastavení aplikace znovu vyhledat naší školu a znovu se přihlásit. Poté je již aplikace opět plně funkční.