Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O škole > O škole

O škole

MISE ŠKOLY

Škola poskytuje v rámci středního vzdělávání 4leté studijní maturitní obory: aplikovaná chemie, požární ochrana, laboratorní asistent, oční optik, asistent zubního technika. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje žákům potřebné všeobecné a odborné vzdělání a další kompetence, které jim umožňují velmi dobré uplatnění ve zvoleném oboru na trhu práce nebo  v terciálním vzdělávání.                                                                                                     

Studijní obory vyšší školy prohlubují vzdělání ve zvoleném oboru a zajišťují absolventům velmi dobré pracovní uplatnění ve státní i soukromé sféře, mohou samostatně podnikat. Studiem se výrazně prohlubují odborné znalosti a užití cizích jazyků. Škola nabízí studijní obory: diplomovaný oční optik v denní i kombinované formě studia, diplomovaný dentální hygienista, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný zubní technik v denní formě studia. Ukončení studia absolutoriem získává absolvent oprávnění diplomovaného specialisty v oboru.

Poskytujeme vzdělání v souladu s legislativními normami dle školních a akreditovaných vzdělávacích programů a v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+ a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, aktivně reagujeme na měnící se potřeby žáků/studentů, dalšího vzdělávání i budoucích zaměstnavatelů. V průběhu studia vytváříme podmínky ve spolupráci s partnery pro možnosti dalšího pracovního uplatnění žáků/studentů v jejich oboru. Aktivně se zapojujeme do projektů EU.  

Koncepce školy

KONCEPCE ŠKOLY 2020 - 2022.pdf

KONCEPCE ŠKOLY 2023 - 2025.pdf

 

STRATEGICKÉ CÍLE

STRATEGICKÉ CÍLE 2020 - 2022.pdf

STRATEGICKÉ CÍLE 2023 - 2025.pdf

 

 

Současnost

Rozmístění budov

Hlavní budova školy se nachází na adrese Alšovo nábřeží 6/82, Praha 1. Škola má v současné době ještě detašované pracoviště v ulici Duškova 7 v Praze 5, kde probíhá část teoretické výuky pro studenty vyšší odborné školy.

V hlavní budově školy v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, je umístěna veškerá teoretická výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů všech studijních oborů SZŠ a vybrStudentianých oborů VZŠ a praktická výuka ve školních laboratořích oborů diplomovaný farmaceutický asistent, chemicko- farmaceutická výroba, laboratorní asistent, asistent zubního technika, diplomovaný zubní technik,oční technik a diplomovaný oční technik, diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný zdravotní laborant. Výuka dalších oborů VOŠ (diplomovaná všeobecná sestra) probíhá na detašovaném pracovišti v Duškově ulici.

Podmínky pro výuku

Veškerá povinná odborná praxe žáků se realizuje ve smluvních zdravot-nických zařízeních nejen v Praze, ale i po celé České republice.

Studenti

Z výše uvedeného vyplývá potřeba neustálého vybavování a obměny přístrojového vybavení laboratoří a speciálních učeben pro zajištění výuky ve všech oborech a soustředění výuky teorie a praktického vyučování ve dvou budovách školy.

Personální zajištění výuky

Složení pedagogického sboru: Výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů je  zajištěna kvalitními pracovníky příslušného odborného vzdělání a specializace. Počet interních  a externích vyučujících je každoročně do 200 pedagogů dle hodin odborných předmětů během daného školního roku. Všichni učitelé mají požadované vzdělání. Jde o zkušené odborníky s dlouholetou praxí v oboru, z nichž mnozí učí na vysokých školách.

Historie

Škola vznikla ve školním roce 1946/47 jako Vyšší odborná škola sociálně zdravotní v Praze VII (Holešovice - Bubny), Šimáčkova ul. 14. Vyšší sociálně zdravotní školy byly většinou pokračovatelkami původních odborných škol pro ženská povolání a různých ošetřovatelských škol, např. Československého červeného kříže. V létě 1949 byla škola přestěhována z kapacitně nevyhovujících prostor do svého nového sídla v Praze 1, Alšovo nábřeží 82/6. Tato budova školy byla postavena v letech 1879 - 1885 podle návrhu Josefa Srdínka jako tzv. Škola na Rejdišti (měšťanská dívčí škola na Rejdišti, která měla vchod z nábřeží) a Svatodušní škola (obecní chlapecká škola sv. Františka - vchod z Křižovnické ulice). Později v budově sídlila průmyslová škola a škola pro ženská povolání.

StudentiOd roku 1946 se ve škole vystřídala řada oborů: sociální pracovnice, zdravotní pracovnice, porodní asistentka, zdravotní laborantka (od školního roku 1947/48!) – diplomovaný zdravotní laborant – laboratorní asistent, ošetřovatelka (přejmenovaná na zdravotní sestru) – diplomovaná všeobecná sestra, zubní laborantka (od školního roku 1948/49) - zubní technik – diplomovaný zubní technik – asistent zubního technika, provozní biochemik, sanitární pracovník (později asistent hygienické služby), roentgenový laborant – roentgenologický laborant – radiologický laborant - diplomovaný radiologický asistent, rehabilitační pracovník FT – rehabilitační pracovník LTV – rehabilitační pracovník – diplomovaný fyzioterapeut, lékárenský laborant (od 1962/63) – farmaceutický laborant – diplomovaný farmaceutický asistent, oční optik (od 1966/67) a po přerušení od 1997/98 oční technik – diplomovaný oční technik – diplomovaný oční optik, zubní instrumentářka, zubní (stomatologická) sestra a (od 1997/98) diplomovaná dentální hygienistka.
Ve školním roce 2009/10 k nám přešel obor chemicko-farmaceutická výroba, na který po akreditaci v roce 2010 navázal nový obor aplikovaná chemie.

Tato škola vždy byla a do dnešních dnů je složitý organismus. To potvrzují formy studia, které se zde vystřídaly. Vedle základního čtyřletého/tříletého denního studia po absolvování ZŠ a dvouletého denního pomaturitního studia (tzv. nástavby) existovalo studium večerní, studium při zaměstnání, externí studium a řada doškolovacích kurzů, tříleté studium denní a dálkové na VZŠ a VOŠZ. Dokazují to například i konkrétní fakta o počtu studentů a jejich rozdělení do tříd:

StudentiVe školním roce 1947/48 zde studovalo celkem 446 žáků: v 1. ročníku 5 tříd, ve 2. ročníku 2 třídy, v Roční škole pro pěstounky a vychovatelky 4 třídy, ve Dvouleté vyšší škole ke vzdělávání sociálně zdravotnických pracovnic v 1. ročníku 1 třída, ve 2. ročníku 1 třída. Dále škola pořádala 4měsíční kurz pro pěstounky dětí ve 2 třídách a 4měsíční kurz pro vedoucí zemědělských útulků v 1 třídě.

Ve školním roce 1958/59 studovali 794 žáci a byli rozděleni do 13 tříd čtyřletého denního studia, 4 tříd dvouletého denního studia, 7 tříd večerní školy pro pracující a do 3 tříd doškolovacích kurzů. Zastoupeny byly tyto obory: zdravotní laborant, zubní technik, sanitární pracovník, rehabilitační pracovník, rentgenový laborant, zdravotní sestra.

V letech 1970-1995 se kapacita školy pohybovala v rozmezí 820-960 žáků a v průměru zde bylo 32 tříd ve školním roce. Ve školním roce 1996/97 tu existovalo čtyřleté denní studium, dvouleté denní a dálkové pomaturitní kvalifikační studium a tříleté denní pomaturitní studium (VZŠ). Celkem studovalo 688 žáků ve 26 třídách. Byli rozděleni do těchto oborů: farmaceutický laborant, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný radiologický asistent, radiologický laborant, zdravotní laborant a zubní technik.

Rok 2005 byl rokem významných změn. Škola získala nový název VOŠZ a SZŠ a také došlo ke změnám ve studijních oborech SZŠ. Nově byl zaveden obor laboratorní asistent, asistent zubního technika a pokračuje obor oční technik. Obory zdravotní laborant, zubní technik a farmaceutický laborant  postupně skončily do školního roku 2007/08. Na VOŠZ se poprvé otevírá obor diplomovaný farmaceutický asistent. Z organizačních důvodů došlo ke sloučení naší školy s VZŠ v Praze 5, Duškova 7. Do školy se tak po letech opět vrátil ošetřovatelský obor, tentokrát jako 3,5letý obor s názvem diplomovaná všeobecná sestra. Ve školním roce 2005/06 studovalo v SZŠ 624 žáků ve 23 třídách, 96 studentů ve 4 skupinách VOŠZ v budově na Alšově nábřeží a 258 studentů ve 13 skupinách dobíhajících oborů na detašovaném pracovišti Duškova 7, Praha 5.  Navíc v dálkové formě vzdělávání studovali 143 studenti v 8 skupinách.

Ve školním roce 2009/10 došlo k významným změnám v akreditacích jednotlivých oborů, řada z nich byla zrušena (4 na SŠ a 8 na VOŠ) a další nově schválené akreditované programy zde pokračovaly vedle dobíhajících programů (celkem 14 programů VOŠ a 5 programů SŠ). Stav vyučovaných oborů v roce 2009/10: 3leté studium VOŠ: diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný oční optik/technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný zubní technik; 4leté studium SŠ: aplikovaná chemie, asistent zubního technika, chemicko-farmaceutická výroba, laboratorní asistent a oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka. Celkem ve škole studovalo 515 žáků ve 22 třídách a 194 studentů v 11 skupinách.

StudentiZměny ve studijních plánech a zvyšující se počet studentů si vyžádaly řadu úprav budovy tak, aby se rozšířila kapacita odborných laboratoří. Ještě na počátku 80. let probíhala značná část výuky odborných předmětů na oboru zdravotních laborantů v laboratořích po celé Praze. Rozvrh byl časově velice náročný a musel se přizpůsobovat podmínkám v laboratořích, které byly v Motole (hematologie), na Albertově (histologie), v Klimentské (klinická biochemie), na Bulovce, v Plaňanské, atd. Ke konci 80. let probíhala výuka převážně ve školních laboratořích, které se nacházejí v přízemí a v prvním patře. Také laboratoře farmaceutických laborantů a zubních techniků prošly řadou změn. Jejich velká přestavba a modernizace se uskutečnila v letech 1995/96. S úpravami budovy, výměnou všech oken, s vybavením všech učeben novým nábytkem se pokračovalo také po roce 2000. Poslední velkou změnou je nově vybudované pracoviště pro obor diplomovaná dentální hygienistka (2010).

V průběhu let se měnily zřizovatelské organizace. Na počátku to bylo hlavní město Praha, potom se vystřídala ministerstva zdravotnictví a školství. Po přechodu pod MŠMT v roce 1996 následovala v roce 1997 tzv. nultá vlna optimalizace školství, která znamenala velký zásah do struktury školy. Obory, které byly tradiční chloubou školy, rehabilitace a radiologický laborant byly převedeny na jiné školy. Rehabilitační pracovníci zde byli vychováváni již od školního roku 1951/52 a radiologičtí (rentgenoví) laboranti od školního roku 1949/50. Do školy se po několika letech opět vrátil obor oční technik.

Školu absolvovalo více než 18 000 studentů. Řada z nich se proslavila v oborech, které vystudovali a pak v nich celá léta působili. Někteří se stali známými i v jiných profesích (lékaři, lékárníci, vědci, novináři, herci, modelky, politici atd.). Mnozí absolventi zůstávají škole věrni a vracejí se sem jako interní nebo externí vyučující (210).

Při sestavování seznamu učitelského sboru se ukázalo, že řada z více než 1 350 vyučujících zde působila 20 let a více (např. profesor MUDr. Z. Vacek, DrSc. ve školním roce 1946/47 připravoval ještě jako asistent na lékařské fakultě obor zdravotní laborant a externě vyučoval ve škole do roku 2000). V každém roce se na výuce podílelo v průměru 50-60 interních učitelů a 80-180 externích odborníků ze zdravotnických zařízení a lékařských fakult UK.

V čele školy působili tito ředitelé:

1946 - 1958 Marie Stračovská
1958 - 1964 Milada Vepřeková
1964 - 1967 Věra Šefrnová
1967 - 1971 Eva Nováková
1971 - 1972 Marie Rozsypalová
1972 Anna Siegelová
1972 - 1982 Bedřich Kadlec
1982 - 1991 Josef Havlíček
1991 - 2005 Vladimír Hladík
2005 - 2008
Jitka Němcová
2008 - 2019 Miloš Tichý
2019 - dosud Zuzana Pohlová

Zájemci o podrobnější historii školy a jejích oborů si mohou najít podrobnější informace ve školním Almanachu.