Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Školní poradenské pracoviště - metodik prevence

PhDr. Irena Nerudová

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 – 14:00 hodin

                                    pátek  10:45 – 11:15 hodin

                                     nebo individuálně dle telefonické dohody – linka 119 

                                  

Kontakty: 

tel: 221 771 119,604 975 944 
e-mail: nerudova@szspraha1.cz


Náplň práce školního metodika prevence:

  • poskytuje poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasizmus, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sexuální zneužívání a další)
  • spolupracuje s výchovným poradcem, s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy i s rodiči studentů
  • vytváří a pomáhá realizovat Minimální preventivní program školy, koordinuje vzdělávání a činnost pedagogů v oblasti prevence
  • pro studenty školy zajišťuje přednášky a programy týkající se prevence rizikového chování
  • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
  • prezentuje výsledky preventivní práce školy
  • spolupracuje s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence

Aktuality v oblasti prevence

Uskutečněné akce