Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Preventivně zaměřené akce

 Akce pod záštitou odboru školství MHMP pod vedením ředitelky odboru Mgr. Lenky Němcové: 

Středoškoláci a bezpečnost silničního provozu v hl. m. Praze, Letná,                               28. dubna 2022                                                                                                                      Žáci si vyzkoušeli expozici, jejíž základem expozice byl speciálně vybavený autobus tvořící zázemí připraveného programu. Zde si studenti vyzkoušeli:

Ø  cyklistický trenažer osazený elektrokolem

Ø  trenažér jízdy na motocyklu

Ø  automobilový trenažer 

Ø  X-box trenažer (obdoba automobilového trenažeru s ovládáním pouze na volantu),

Ø  počítačové pracoviště ke kontrole zraku (zhruba pětina řidičů má neléčenou oční vadu)

Ø  počítačové pracoviště s testy na reakční dobu řidiče, alkohol a drogy za volantem

Ø  počítačové pracoviště první pomoci, "Vidět a být viděn"   

Ø  simulátor převrácení vozidla (otočný simulátor)                                                                    Žáci akci hodnotili velmi pozitivně.

Realizace: Promotým Praha s.r.o., www.promotympraha.cz