Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola a gymnázium, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 s platností od 1. 9. 2023 dle zřizovací listiny vydané dne 6.3.2023 - schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1/169 ze dne 16. 2. 2023 a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023. 

ZŘIZOVACÍ LISTINA OD 1. 9. 2023.pdf

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Hlavní město Praha
Mariánské nám 2
110 01 Praha 1

Základní účel zřízení - střední a vyšší odborné vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Střední škola
 • Vyšší odborná škola

Organizační řád 12. 10. 2023.pdf

Organizační řád od 1. 9. 2022.pdf

Organizační řád 1. 4. 2021.pdf

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu ze dne 1. 4. 2021.pdf

Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu ze dne 1. 4. 2021.pdf

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Alšovo nábřeží 6
  110 00 Praha 1

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Alšovo nábřeží 6
  110 00 Praha 1

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek 8:00-10:00 13:00-14:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  telefonní ústředna (vrátnice): +420 221 771 111

  Další kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.szspraha1.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Alšovo nábřeží 6
  110 00 Praha 1

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna 

  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  duvykxd

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 43-7895370257/0100

6. IČO

00638749

7. DIČ

CZ00638749 Škola je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: voszaszs@szspraha1.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): duvykxd

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Pořízení jednostranné kopie A4- černá/barevná 2/4,- Kč
  Vyhotovení stejnopisu vysvědčení, diplomu
  o absolutoriu
  100,- Kč
  Vyhotovení učebního plánu     300,- Kč
  Vyhotovení potvrzení o absolvovaném studiu     150,- Kč
  Vyhotovení duplikátu nebo kopie studijních dokumentů     100,- Kč
  Vyhledání informací dle § 17 odst. 1 zákona 106/1999 Sb.    

  300 Kč za každou započatou hodinu

  včetně zaslání doporučenou poštou dle aktuálního sazebníku pošty

  Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů
  Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy Bezplatné
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.