Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty ESF -ESIF

Projekty ESF - ESIF

Od 1. 1. 2021 jsme příjemcem projektu - Podpora dětí s odlišným mateřských jazykem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/00019 63, který je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti EVROPSKÁ UNIE. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Délka projektu je 24 měsíců. Celková výše podpory činí 1 148 401 Kč.

Projekt - Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem - 2021 - 2022.docx

Dne 15. 6. 2022 se uskutečnila 2 odborná setkání s rodiči dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a přáteli školy se zaměřením na studium a studium zaměřené na chemii. Aktivita byla realizována v rámci projektu EU – OP Praha – pól růstu ČR  - „Podpora dětí s OMJ-SZŠ Praha“. Proběhlo setkání v přátelské a příjemné atmosféře s odborníky - zkušeným učitelem z jiné školy a psychologem. Setkání informovalo účastníky o možnostech prohlubování znalostí českého jazyka a možnostech spolupráce s žáky s odlišným mateřským jazykem na škole. Setkání se účastnilo Školní poradenské pracoviště zastoupené výchovnou poradkyní. Účastníkům byly rozeslány mailem možnosti zapojení se do kurzů českého jazyka vzdělávacími institucemi.  

 

Od 1.2.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ (VRR v prioritní ose 3 operačního programu) s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016529, který je spolufinancován Evropskou unií, ESIF. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, na aktivity rozvíjející ICT, na spolupráci s rodiči žáků a studentů, na spolupráci s veřejností. Délka projektu 24 měsíců.Celková výše podpory činí 2 345 984,00 Kč - projekt ukončen k 30. 6. 2022.
PastedGraphic-1.jpg

 Šablony pro SŠ a VOŠ II - 2020 - 2022.docx

 

Moderní škola I.  - registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben 5 škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

 

 

       Projekty a spolupráce školy: 

Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách hlavního města Prahy

Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků ve zdravotně-sociální oblasti

Střední zdravotnická škola - komplexní školní vzdělávací program 

Studijní portál pro pedagogy a studenty Vyšší odborné školy zdravotnické