Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty ESF -ESIF

Projekty ESF - ESIF 

  PastedGraphic-1.jpg    OP JAK       OPJAK      

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 28. 6. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 3 903 665,00 Kč naší škole. Název projektu dle MS2021+: VOŠ a SZŠ Praha 1 - Šablony. Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000596. Zahájení projektu je od 1. 1. 2023 s termínem ukončení do 31. 12. 2025. Účelem dotace je: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

OP JAK - Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin 2023-2025..pdf 

A3-plakat-publicita.pdf - povinná publicita tohoto projektu


 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 


     

Od 1. 1. 2021 jsme příjemcem projektu - Podpora dětí s odlišným mateřských jazykem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/00019 63, který je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti EVROPSKÁ UNIE. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Délka projektu je 24 měsíců. Celková výše podpory činí 1 148 401 Kč.

OMJ - plakát.pdf

Projekt - Podpora deti s odlisnym materskym jazykem - 2021 - 2022.docx

Dne 15. 6. 2022 se uskutečnila 2 odborná setkání s rodiči dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a přáteli školy se zaměřením na studium a studium zaměřené na chemii. Aktivita byla realizována v rámci projektu EU – OP Praha – pól růstu ČR  - „Podpora dětí s OMJ-SZŠ Praha“. Proběhlo setkání v přátelské a příjemné atmosféře s odborníky - zkušeným učitelem z jiné školy a psychologem. Setkání informovalo účastníky o možnostech prohlubování znalostí českého jazyka a možnostech spolupráce s žáky s odlišným mateřským jazykem na škole. Setkání se účastnilo Školní poradenské pracoviště zastoupené výchovnou poradkyní. Účastníkům byly rozeslány mailem možnosti zapojení se do kurzů českého jazyka vzdělávacími institucemi.  

 

Pozvánka rodičům žáků na tematické setkání se školním psychologem, které se koná dne 12. 10. 2022 v 16.00 hodin v budově školy. Všichni jsou srdečně zváni a obdrží pozvánku mailem.           Mgr. H. Kaufmanová výchovná  poradkyně - Školní poradenské pracoviště                                                                                                                                                                                                        Dne 12. 10. proběhlo komunitně osvětové setkání se školním psychologem a se členy školního poradenského pracoviště se zaměřením na multikulturní, demokratické vzdělávání, téma bylo zaměřeno i na současné problémy žáků a jejich řešení. Setkání se zúčastnilo 22 rodičů a pedagogů.

Pozvánka rodičům žáků na tematické setkání v rámci projektu EU na téma: Principy demokratického vzdělávání a občanských hodnot ve školství, které se uskuteční dne 3. 11. 2022 v 17 hodin v budově školy. Vedení školy

Dne 3. 11. proběhlo další komunitní setkání s odborníkem se zaměřením na východiska vzdělávání z historického hlediska po současnost za přítomnosti rodičů, žáků a zaměstnanců školy v počtu 17 osob. 

STÁŽE PEDAGOGŮ V ZAHRANIČNÍCH ŠKOLÁCH:

3. 10. - 7. 10. 2022 - Zdravotnická škola Slovinsko Ljubjana - viz rubrika "Stalo se"

28. 11. - 1. 12. 2022 - Střední škola Gymnasium Bornbrook - Hamburk Německo - viz rubrika "Stalo se"

22. 11. - 25. 11. 2022 - Střední odborná škola chemická - Bratislava Slovensko - viz rubrika "Stalo se"

16. 11. - 19. 11. 2022 - I.I.S. Severi- Correnti - Miláno Itálie - viz rubrika "Stalo se"

9.5. - 12.5.2023 - Stredna škola zdravotnická - Bratislava Slovensko - viz rubrika "Stalo se"


Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy - Finanční prostředky z MŠMT jsou určeny na individuální nebo skupinové doučování žáků na základních, středních školách a konzervatořích a jsou poskytnuty ze zdrojů Evropské unie - Next Generation EU. Národní plán o doučování - https://doucovani.edu.cz/doucovani-od-i-2023

Doucovani-letak-pro-publicitu projektu.pdf

 

 


Od 1.2.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ (VRR v prioritní ose 3 operačního programu) s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016529, který je spolufinancován Evropskou unií, ESIF. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, na aktivity rozvíjející ICT, na spolupráci s rodiči žáků a studentů, na spolupráci s veřejností. Délka projektu 24 měsíců.Celková výše podpory činí 2 345 984,00 Kč - projekt ukončen k 30. 6. 2022.
PastedGraphic-1.jpg

 Šablony pro SŠ a VOŠ II - 2020 - 2022.docx

 

Moderní škola I.  - registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben 5 škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

 

 

       Projekty a spolupráce školy: 

Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách hlavního města Prahy

Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků ve zdravotně-sociální oblasti

Střední zdravotnická škola - komplexní školní vzdělávací program 

Studijní portál pro pedagogy a studenty Vyšší odborné školy zdravotnické