Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT (DZL) 53-43-N/21

Tříleté denní vyšší odborné studium zakončené absolutoriem

 

 

UČEBNÍ PLÁN denní studium - 53-43-N/21 DZL.pdf

 

CHARAKTERISTIKA OBORU A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Vzdělávání a praktická příprava diplomovaných zdravotních laborantů je realizována tak, aby absolvent splňoval odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělávání navazuje na poznatky získané na střední škole, jeho obsah je zaměřen tak, aby absolventi mohli úspěšně vykonávat povolání diplomovaného zdravotního laboranta a po získání specializované způsobilosti byli schopni samostatné odborné práce na specializovaných pracovištích klinických a neklinických laboratoří, dokázali se zapojit do týmové práce  i na vědeckých a výzkumných pracovištích, byli dobře připraveni pro získávání nových vědomostí samostudiem.

Uplatnění po absolutoriu ve státním i soukromém sektoru:

  • laboratoře klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní  služby, histologie a cytologie, mikrobiologie, imunologie, molekulární biologie a genetiky, toxikologie apod.  
  • laboratoře výzkumných ústavů a vysokých škol,
  • laboratoře se zaměřením na veterinární lékařství,
  • laboratoře vodárenského a potravinářského průmyslu,

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

  • Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • Splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy
  • Splněnízdravotních požadavků (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí lékař)
    Onemocnění či zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se řídí nařízením vlády č. 224/2007 Sb. osoustavě oborů vzdělání, v platném znění.

 

 Vyučovaný cizí jazyk na tomto oboru je anglický jazyk