Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Obory VOŠ > Diplomovaný farmaceutický asistent

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT (DFA)
53-43-N/11

Tříleté denní vyšší odborné studium zakončené absolutoriem

 

DFA - učební plán od 1. 9. 2023.pdf

 

Dipl. farmaceutický asistent | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6Diplomovaný farmaceutický asistent | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova

CHARAKTERISTIKA OBORU A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Cílem oboru je připravit kvalifikovaného pracovníka pro práci na farmaceutických pracovištích

 • Obsah vzdělání je zaměřen na získání znalostí týkajících se problematiky léčiv, parafarmak a prostředků zdravotnické techniky, na problematiku kontroly léčiv a léčivých rostlin s použitím nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky.
 • Součástí vzdělávacího programu je i odborná praxe v různých typech lékáren. Část praxe je možné vykonat v zahraničí formou zahraniční stáže v rámci programu ErasmusPlus
 • Absolvent studijního oboru diplomovaný farmaceutický asistent najde uplatnění zejména:
 • Ve všech typech lékáren
 • V laboratořích pro kontrolu léčiv
 • Ve výdejnách zdravotnických prostředků
 • Na pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv a prodejnách léčivých rostlin
 • Při dalších činnostech při zacházení s léčivem, a to v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s  poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • Splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy
 • Splnění zdravotních požadavků(posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí lékař) - onemocnění či zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se řídí nařízením vlády č. 224/2007 Sb. O soustavě oborů vzdělání, v platném znění

ORGANIZACE STUDIA

 • Tříleté denní
 • Vyučovaný cizí jazyk na tomto oboru je anglický jazyk
 • Ukončeno absolutoriem z odborných předmětů a cizího jazyka
 • Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce
 • Absolvent je oprávněn užívat titulu DiS. (diplomovaný specialista) za svým jménem

 PROFIL ABSOLVENTA OBORU

Absolvent je schopen

 • Vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, parafarmaka a zdravotnické      prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání
 • Vydávat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení      veterinární péče v souladu s právními předpisy
 • Připravovat léčivé přípravky, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou
 • Zajišťovat aseptickou přípravu léčivých přípravků
 • Objednávat léčiva, pomocné látky, zdravotnické prostředky a další výrobky související s péčí o zdraví,     zabezpečovat jejich řádnou přejímku, uchovávání a doplňování
 • Objednávat pomocný a provozní materiál
 • Přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat      jejich dostatečnou zásobu
 • Provádět kontrolu léčiv a pomocných látek
 • Připravovat zkoumadla a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

MOŽNOSTI DALŠÍHO STUDIA PO ABSOLVOVÁNÍ OBORU

Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole.