Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Absolutorium

Abolventská práce

Absolventská práce - pokyny k formální úpravě

Absolventská práce u oborů DDH, DFA, DOO, DZL se odevzdává ve dvojím vyhotovení - 1x v pevné vazbě a 1x v kroužkové vazbě, v kroužkové vazbě bude na zadní straně vlepena obálka s CD s elektronickou verzí absolventské práce, uloženou ve formátu pdf.

Absolventská práce u oboru DZTse odevzdává ve trojím vyhotovení - 2x v pevné vazbě a 1x v kroužkové vazbě, v kroužkové vazbě bude na zadní straně vlepena obálka s CD s elektronickou verzí absolventské práce, uloženou ve formátu pdf.

Úprava abstraktu

Záhlaví abstraktu může být upraveno podle vzoru v pokynech k formální úpravě nebo podle následujících vzorů.

Abstrakt v českém a anglickém jazyce

ABSTRAKT

GERTSBERGEROVÁ, Žaneta. Případové studie korekce diabetiků v oční optice. Praha, 2011. Absolventská práce. VOŠZ a SZŠ Praha 1. Vedoucí absolventské práce Bc. Martina Nováková, MSc.

ABSTRACT

GERTSBERGEROVÁ, Žaneta. A case study of a diabetic in optics. Praha, 2011. Thesis

work. VOŠZ a SZŠ Praha 1. Tutor Bc. Martina Nováková, MSc.

Abstrakt v českém a německém jazyce

ABSTRAKT

SLAVÍK, Tomáš. Analgetika v geriatrii. Praha, 2010. Absolventská práce. VOŠZ a SZŠ Praha 1. Vedoucí absolventské práce PharmDr.Magdaléna Riegerová.

RESÜME                                                                                                                                                                                      

SLAVÍK, Tomáš. Analgetika in der Geriatrie. Praha, 2010. Abschlussarbeit. VOŠZ a SZŠ Praha 1. Beraterin PharmDr. Magdaléna Riegerová.

 Citace

Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady podle nové citační normy ČSN ISO 690:2011.

Při zpracování bibliografických citací je možno použít generátor na stránkách Projektu bibliografických citací na http://generator.citace.com/

Formuláře

Žádost o registraci absolventské práce

Posudek absolventské práce - vedoucí práce

Posudek absolventské práce - oponent

Konzultace k absolventské práci