Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Školní psycholog

 

Školní psycholog - PhDr. Ĺubica Kurucová                               email: kurucova@szspraha1.cz    Konzultační hodiny pro žáky: středa 9.00 - 12.00 hodin - 3. patro, místnost 311a                                                   

Školní psycholog zajišťuje odbornou, psychologickou pomoc žákům a studentům. V poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit problematiku v oblasti osobní, rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských vztahů.
Vytváří optimální předpoklady pro stabilitu psychického stavu žáků/studentů při jejich adaptaci na studium a spolupracuje na vytváření záměrů pro jejich blízkou i vzdálenou budoucnost.
Provádí psychoterapeutické služby a činnosti vedených v Katalogu prací pod označením 1.5.1.
Poskytuje krizovou intervenci, psychoterapii individuální, ale také skupinovou. Na základě žádosti žáka/studenta je možno provést psychologickou diagnostiku.

Poradenská činnost: poskytování krizových intervencí, individuální a skupinové psychoterapie, psychologická diagnostika (výhradně se souhlasem zákonného zástupce u nezletilých žáků) 
 

Pro nezletilé žáky: souhlas s poskytnutím služby školního psychologa