Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Školní psycholog

PhDr. Eva Mašková, Ph.D. 

Školní psycholog je k dispozici žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Možnost spolupráce je individuální i skupinová. 

 

Konzultační hodiny pro žáky a studenty 

Každé úterý 15:00 až 17:00 individuální psychologické konzultace v místnosti 203

Každou středu 11:00 až 13:00 psychologické konzultace a psychologické testování v místnosti 305

 Kontakt.jpg

Email: maskova@szspraha1.cz 

 Pro koho.jpg

Na školního psychologa se nejčastěji obracejí studenti a žáci v případě, když

... mají pocit, že nezvládají učivo a domácí přípravu tak, jak by si přáli.

... je trápí vztahy s vrstevníky či dospělými ve škole, ale i jinde.

... jen obtížně vyhovují požadavkům, které na ně kladou ostatní.

... potřebují poradit se svým profesním zaměřením.

... zkrátka mají pocit, že by si potřebovali s někým popovídat o tom, co je trápí.

 

Na školního psychologa se nejčastěji obracejí rodiče a zákonní zástupci v případě, když

... nerozumí změnám chování a prožívání, které se u jejich dětí projevují.

... potřebují poradit s domácí přípravou a zvýšením efektivity domácí přípravy do školy.

... chtějí zkonzultovat možnosti řešení výchovných či osobnostních problémů jejich dětí.

... mají pocit, že se jejich dítě ocitlo v ohrožení sociálně - patologických jevů.

 

Na školního psychologa se nejčastěji obracejí učitelév případě, když

... potřebují zkonzultovat aktuální vztahy, krize a nečekané chování či prožívání žáků.

... chtějí mapovat klima třídy a příslušně na něj reagovat.

... mají pocit, že potřebují podporu se spoluprací žáků a jejich rodičů.

... se snaží efektivně vyvarovat syndromu vyhoření a potřebují vhodnou motivaci.

 jAK TO BUDE[2].jpg

Váháte-li zda se na školního psychologa obrátit, vězte, že naše setkání bude probíhat následovně:

  • Po vzájemném přivítání dostáváte volný prostor mluvit o tom, co Vás přivádí.

  • V bezpečném prostředí můžete sdílet svoje starosti, se kterými si nevíte rady.

  • To, co při společném setkání řeknete, závisí jen na Vás a nikdo Vás nebude přesvědčovat, abyste mluvili o svých starostech podrobněji či popisovali něco, co Vám je nepříjemné.

  • Vše, co mi při našem rozhovoru sdělíte, zůstává pouze mezi námi, neboť se řídím etickým kodexem psychologů a mlčenlivost je samozřejmostí.

  • Po devíti letech praxe s klienty z řad dětí, dospívajících i dospělých jsem přesvědčená o tom, že žádný problém není zanedbatelný a setkání s každým, kdo se na mě obrátí, má smysl.
  • Vy sami se rozhodnete, jestli Vám byl náš rozhovor užitečný a zda budeme společně v práci pokračovat.