Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Otevírané obory a přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení - vyšší odborná škola zdravotnická

Obory otevírané pro školní rok 2024/2025

Kód oboru

Název oboru

Počet otevíraných

studijních skupin

Počet přijímaných

studentů

53-41-N/31

Diplomovaná dentální hygienistka (denní forma)

1

26

53-43-N/11

Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma)

1

30

53-43-N/21

Diplomovaný zdravotní laborant (denní forma)

1

24

53-44-N/11

Diplomovaný zubní technik (denní forma)

1

24

39-43-N/02

Diplomovaný oční optik (denní forma)

1

24

39-43-N/02

Diplomovaný oční optik (kombinovaná forma) - více info viz denní forma

0

0

 

 

16. 10. 2023 - VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 3. kolo - DFA.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 3. kolo - DOK - kombinovaná forma.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 3. kolo - DOO - denní forma.pdf 

Informace pro přijaté uchazeče
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 31.10.2023) odevzdáním návratky škole a uhrazením první splátky školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (PO + ST 9:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00, ÚT + ČT + PÁ 9:00 - 12:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

 

21. 9. 2023 - VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY:

*diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma) = DFA

*diplomovaný zdravotní laborant (denní forma) = DZL

*diplomovaný oční optik (denní forma) = DOO

*diplomovaný oční optik (kombinovaná forma) = DOK

 

Kritéria přijímacího řízení 3. kolo - KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠZ 2023 - 2024.pdf

POZOR!!! Pokyny a podmínky pro podání přihlášky:  POKYNY A PODMÍNKY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PLATNÁ PRO VŠECHNA KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ.docx

 

Termín podání PŘIHLÁŠKY: do 13. 10.2023 - podání přihlášky lze pouze poštou nebo předat osobně na studijním oddělení v provozní době studijního oddělení, elektronicky pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT při poplatku 30 Kč za každou stranu. Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace poštou. 

Termín nahlížení do spisu, vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 16. 10. 2023 od 9:00 - 11:00 hodin po předchozím písemném objednání na studijním oddělením - e-mail plachejdova@szspraha1.cz. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.

Termín vyhlášení výsledků: 16. 10. 2023 do cca 16:00 hodin

 

15. 9. 2023 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ - 2. kolo

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 2. kolo - dodatečné vyhlášení DFA.pdf

 

15. 9. 2023 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ - 2. kolo

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 2. KOLO - DFA.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 2. KOLO - DOK - kombinovaná forma.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 2. KOLO - DOO - denní forma.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 2. KOLO - DZL.pdf

Informace pro přijaté uchazeče
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 30.9.2023) odevzdáním návratky škole a uhrazením první splátky školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (PO + ST 9:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00, ÚT + ČT + PÁ 9:00 - 12:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

 

14. 8. 2023 - DODATEČNÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ VOŠ - OBOR DFA

VÝSLEDKY ODVOLÁNÍ DFA - DODATEČNÉ - 1. KOLO.pdf

Informace pro přijaté uchazeče
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 29.8.2023) odevzdáním návratky škole a uhrazením první splátky školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (PO - PÁ 8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

 

14. 8. 2023 - VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY:

* diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma) = DFA

* diplomovaný zdravotní laborant (denní forma) = DZL

* diplomovaný oční optik (denní forma) = DOO

* diplomovaný oční optik (kombinovaná forma) = DOK

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přij. řízení 2. kolo na VOŠ.pdf

Termín podání PŘIHLÁŠKY: do 14. 9.2023 - podání přihlášky lze pouze poštou nebo předat osobně na studijním oddělení v provozní době studijního oddělení, elektronicky pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT při poplatku 30 Kč za každou stranu. Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace poštou. 

Termín nahlížení do spisu, vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 15. 9. 2023 od 9:00 - 11:00 hodin po předchozím písemném objednání na studijním oddělením - e-mail plachejdova@szspraha1.cz. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.

Termín vyhlášení výsledků: 15. 9. 2023 do cca 16:00 hodin

Na každý obor musí být samostatná přihláška (1 obor = 1 přihláška), každá přihláška musí již při podání mít všechny náležitosti včetně:

*ověřené kopie maturitního vysvědčení

*potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu

*na zadní straně přihlášky (B část) vyplněné známky za čtyři roky studia na střední škole, včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky (dle údajů předtištěných na přihlášce), případně katalogový list vydaný střední školou. V obou případech musí být potvrzeno podpisem a razítkem střední školy!!

*vyplněné datum maturitní zkoušky na přihlášce - stačí rok maturity

*údaje o očkování proti hepatitidě B s uvedením celého data (ve formátu ddmmrrrr) poslední 3 dávky očkování - doporučujeme uvést na přihlášce u oborů DFA a DZL buď spolu se zdravotní způsobilostí, či odděleně formou ofocení očkovacího průkazu se jménem a označením poslední (třetí) dávky očkování proti Hepatitidě B. 

*uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka (konkrétní překlad známek z maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka) společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry

*znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem

*znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným maturitním vysvědčením

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v provozní době studijního oddělení, je možné zaslání přihlášky elektronicky pouze však za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT při poplatku 30 Kč za každou stranu. Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace poštou. U oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka bude zaslána pozvánka ke školní přijímací zkoušce s informacemi.

Další podmínky 2. kola přijímacího řízení - zůstávají stejné jako podmínky 1. kola přijímacího řízení - viz níže u podmínek přijímacího řízení - odstavec "PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PLATNÁ PRO VŠECHNA KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ"

 

9. 8. 2023 - VÝSLEDKY ODVOLÁNÍ - VOŠ - 1. kolo přijímacího řízení:

VÝSLEDKY ODVOLÁNÍ DDH - 1. KOLO.pdf

VÝSLEDKY ODVOLÁNÍ DFA - 1. KOLO.pdf

VÝSLEDKY ODVOLÁNÍ DZT - 1. KOLO.pdf

Informace pro přijaté uchazeče
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 24.8.2023) odevzdáním návratky škole a uhrazením první splátky školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (PO - PÁ 8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz

 

3. 7. 2023 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ - 1. kolo

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 1. kolo - obor DDH.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 1. kolo - obor DFA.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 1. kolo - obor DOO - denní forma.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 1. kolo - obor DZL.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 1. kolo - obor DZT.pdf

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ - 1. kolo - obor DOK - kombinovaná forma.pdf

Informace pro přijaté uchazeče
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj. do 18.7.2023) odevzdáním návratky škole a uhrazením první splátky školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Odevzdat návratku škole lze poštou nebo osobně v provozní době studijního oddělení (8:00 - 13:00). Návratka byla zaslána uchazečům poštou spolu s informacemi o přijímacím řízení a registračním číslem. 
V případě, že Váš úmysl nastoupit ke studiu na naší škole již netrvá, sdělte prosím neprodleně tuto informaci prostřednictvím e-mailu na adresu: plachejdova@szspraha1.cz
 
27. 6. 2023 - OBOR DDH - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ - PRŮBĚŽNÉ - po testu z biologie

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - po testu z biologie - OBOR DDH.pdf

Uchazeči, kteří se umístili na 1. - 46. místě postupují do 2. části přijímacího řízení konané 28.6.2023 (ústní pohovor a test manuální zručnosti). Registrace 7:30 - 7:50 hod., začátek zkoušek 8:00 hod. Uchazeč, který se k registraci nedostaví, bude vyřazen z přijímacího řízení pro nesplnění kritérií přijímacího řízení. Uchazeč, který postoupil do druhého dne školních přijímacích zkoušek a již nemá zájem se zkoušek účastnit, svou účast urychleně odhlásí písemně na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz, abychom umožnili účast uchazečů umístěných pod čarou dle pořadí. 

7. 6. 2023 JSME ODESLALI POŠTOU INFORMACE S REGISTRAČNÍMI ČÍSLY OHLEDNĚ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - POŠTOU, DOPORUČENĚ, VHOZENO ROVNOU DO SCHRÁNKY. 

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠZ 2023-2024.pdf

Přihláška VOŠZ OFICIAL SEVT.pdf

Termín podání PŘIHLÁŠKY: do 31. 5.2023

Podrobné informace ohledně školní přijímací zkoušky pro obor Diplomovaná dentální hygienistka a zkoušky zručnosti oboru Diplomovaný zubní technik  najdete v Kritériích přijímacího řízení na VOŠ - viz výše.

Termín vyhlášení výsledků: 3. 7. 2023 cca 16.00 hodin

Termín nahlížení do spisu, vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 3. 7. 2023 od 9.00 - 11.00 hodin po předchozí domluvě se studijním oddělením. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.

Na každý obor musí být samostatná přihláška (1 obor = 1 přihláška)!!!

Na přihlášce musí být vyplněny níže uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována a bude vrácena zpět uchazeči:

 • Zdravotní způsobilost (na přihlášce je nutné mít vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu)
 • Údaje o očkování proti hepatitidě B s uvedením celého data (ve formátu ddmmrrrr) poslední 3 dávky očkování - doporučujeme uvést na přihlášce u oborů DFA, DDH, DZL a DZT buď spolu se zdravotní způsobilostí, či odděleně formou ofocení očkovacího průkazu se jménem a označením poslední (třetí) dávky očkování proti Hepatitidě B. 
 • Vyplněné známky za čtyři roky studia na střední školevčetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky, (dle údajů předtištěných na přihlášce), případně katalogový list vydaný střední školou. V obou případech  musí být potvrzeno podpisem a razítkem střední školy.
 • Vyplněné datum maturitní zkoušky na přihlášce - stačí rok maturity.
 • Všichni uchazeči doloží OVĚŘENOU fotokopii maturitního vysvědčení - lze dodat v termínu do 20. 6. 2023. Pokud uchazeč koná řádnou maturitní zkoušku v termínu pozdějším, musí kontaktovat studijní oddělení! Ke každé podané přihlášce musí být dodána ověřená kopie maturitního vysvědčení, pokud se uchazeč hlásí na několik oborů, nestačí dodat pouze jednu ověřenou kopii.
 • Uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka (konkrétní překlad známek z maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka) společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry.
 • Znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem.
 • Znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným maturitním vysvědčením.
 • POKUD uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, přihlášku potvrzenou SŠ s vyplněnými známkami z 1. - 3. ročníku 2. pololetí a 4. ročníku 1. pololetí SŠ včetně spočítaných průměrů, nebo místo potvrzené přihlášky nedodá střední školou potvrzený výpis známek (katalogový list) s razítkem a podpisem střední školy, případně ověřené fotokopie vysvědčení SŠ (1. - 4. ročník SŠ), nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení.
 • PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PLATNÁ PRO VŠECHNA KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 • Maturitní vysvědčení vydané ve školním roce 2020/2021, které obsahuje výsledek uchazeče v procentech,  bude hodnoceno dle manuálu MŠMT pro hodnocení výsledků maturitní zkoušky. Uchazeči bude ke každému procentuálnímu hodnocení přidělen odpovídající známkový průměr.
 • Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v provozní době studijního oddělení, je možné zaslání přihlášky elektronicky pouze však za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT při poplatku 30 Kč za každou stranu. Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace poštou. U oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka bude zaslána pozvánka ke školní přijímací zkoušce s informacemi.

Rozhodnutí budou zaslána pouze nepřijatým studentům doporučeně, do vlastních rukou, s doručenkou, v termínu uložení 10 dní. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu je možné podat ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení. Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává ředitelce školy (poštou nebo osobním předáním studijnímu oddělení). Vzor odvolání ke stažení zde: Odvolani proti nepřijetí VOŠ vzor.docx

Přijatí studenti musejí do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zaslat škole vyplněnou návratku a uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.). Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá přijatým studentům (vzhledem k novele školského zákona).

Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku v termínu 15 dnů od zveřejnění výsledkové listiny, bude se mít za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který nemohl být přijat z kapacitních důvodů a proti nepřijetí podal v zákonem stanoveném termínu odvolání.

Další informace

Vyučovaný cizí jazyk: anglický jazyk.

Školné činí: 3.000,- Kč ročně, je splatné ve dvou splátkách po 1.500,-Kč. 

Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Nevybírá se ani poplatek za podání přihlášky.

____________________________________________________________________________________________________________