Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Výchovný poradce

Školní poradenské pracoviště 

Mgr. Martina Brožková

Konzultační hodiny pro žáky:

Pondělí   10:40 – 11:25 hodin

Pátek        9:50 – 10:35 hodin

další individuálně po dohodě

Konzultační hodiny pro rodiče:
indiviuálně po telefonické domluvě

Tel.: 221 771 119, 732 794 187 

Výchovný poradce poskytuje poradenství zákonným zástupcům žáků, žákům a studentům s ohledem na jejich očekávání a předpoklady. Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Jedná se především o konzultační, intervenční a diagnostické činnosti, což znamená např. konzultace v případě výukových a výchovných obtíží a jejich prevence, řešení školního neúspěchu (např. pomoc při volbě studijního stylu jednotlivých žáků), vytváření vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti, spoluzajišťování péče o žáky se spec. vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, prevence projevů rizikového chování (šikana, drogy atd.), práce s třídními kolektivy, poradenství o další studijní orientaci žáků, pomoc v náročných (krizových) situacích, podpora v případě řešení problémů a další oblasti činnosti, které vycházejí z aktuálně vzniklých, konkrétních potřeb žáků, jejich rodičů a pedagogů.

Samozřejmostí je zachovávání důvěrnosti v nakládání s citlivými informacemi a údaji, stejně jako dodržování profesního etického kodexu.

Dopis 1. ročníkům a nejen jim

 

Psycholog

Mgr. Lýdia Jarkovská                  email: jarkovska@ppppraha.cz

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 a 4 (spádová poradna školy)

Francouzská 56, 101 00 Praha 10

Kontakty: www.ppppraha.cz; email: poradna@ppppraha.cz;                                                                             Tel: 267 997 011;                                                                                                                                     Objednávky + informace: 267 997 020                                                                                   

Provozní doba: Po - Čt 8:00 - 16:00, Pá 8:00 - 14:00