Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Stravování školní rok 2018/2019

Přihláška ke stravování

Informace pro žáky

Vnitřní řád školní jídelny

Představení provozovatele jídelny

školní jídelna v budově školy Alšovo nábřeží 6
objednávání obědů

 

Stravování školní rok 2017/2018

 

Škola nabízí tyto možnosti

Informace o stravování ve školním roce 2017/2018

ve Školní jídelně Betlémská 287/4, Praha 1

Ve školním roce 2017/2018 je možné se stravovat ve školní jídelně Střední průmyslové škole strojnické v Betlémské 287/4 na Praze 1.

Cena obědů pro školní rok 2017/2018 pro žáky je 30 ,-Kč (zůstává stejná jako v předchozím roce).
Na výběr je zpravidla ze dvou jídel s polévkou a zákuskem nebo zeleninovým či ovocným salátem.

Výdej obědů pondělí až pátek: od 11,35 -14,45 hod.

TELEFON KANCELÁŘ ŠJ: 251 092 103 (záznamník)

email: jana.kohoutova@betlemska.cz

Pokladní hodiny od 4.9. - 15.9.2017 od 8.00 hod – do 15.30 hod

Od 18.9. pondělí, úterý, středa, čtvrtek podle pokladních hodin ŠJ od 11:45 -14:45 hod nebo případně po předchozí domluvě

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ NEJPOZDĚJI 24 HODIN PŘED ZAPOČETÍM STRAVOVÁNÍ.

ODHLÁSIT OBĚDY JE NUTNÉ VŽDY DEN PŘEDEM přes internet, na objednávacím boxu ve ŠJ nebo telefonicky v případě nenadálé události (nemoci apod.) do 7:30 hodin dne, kdy chcete oběd odhlásit.

Tel.: 251 092 103 záznamník - uveďte jméno, příjmení, třída, datum od-do
Další tel. čísla do jídelny:  251 092 157 (kuchyň)
E-mail: jana.kohoutova@betlemska.cz

Objednávání nebo odhlašování obědů je možné i přes internet po vyzvednutí kódu na přihlášení u vedoucí školní jídelny.

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ -

Strávník se se svojí žákovskou identifikační kartou /ISIC kartou/ musí přihlásit u vedoucí ŠJ, vyplnit přihlášku na stravování a seznámí se s provozním řádem ŠJ.

Po načtení karty do stravovacího systému může zvolit platbu hotově nebo bankovním převodem. Platby za obědy lze provádět v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny paní Kohoutové, nebo bankovním převodem cca 500 Kč – 600 Kč formou zálohy za příslušný měsíc na účet 2001240064/6000 PPF banka a.s. Praha 1. Variabilní symbol sdělí žáku vedoucí školní jídelny paní Kohoutová, bez variabilního symbolu není možné provést platbu na účet školní jídelny.

Objednávání a odhlašování jídel a sledování výše účtu se provádí na objednávacím boxu ve ŠJ nebo přes internet po přidělení kódu.

Výdej stravy je možný pouze proti platné stravovací /ISIC/ kartě. Zapomene-li strávník kartu nebo nemá ji ještě zavedenou, požádá vedoucí ŠJ o odpis z výdeje stravy a oběd je mu vydán.

Při ztrátě karty si musí strávník zajistit novou.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

Oběd se z hygienických důvodů nevydává do vlastních nádob. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Více informací je možné na stránkách školy: www.betlemska.cz/jidelna

vedoucí školní jídelny Betlémská: Jana Kohoutová

Formulář: PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

Mapa: