Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

LABORATORNÍ ASISTENT  (LA)  53-43-M/1

Čtyřleté denní studium po základní škole ukončené maturitní zkouškou

FOTOGALERIE OBORU LA

VIDEO Z VÝUKY A PRAXE OBORU LA

UČEBNÍ PLÁN - 1. ročník + 2. ročník - LA.pdf

UČEBNÍ PLÁN - 3. ročník + 4. ročník LA.pdf

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

 • Poskytované vzdělání má složku všeobecnou a odbornou
 • Odborná výuka zaměřena na získání teoretických vědomosti a praktických dovedností v předmětech Klinická biochemie, Hematologie a transfuzní služba, Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie, Histologie a histologická technika, Základy genetiky
 • Vyučovaný cizí jazyk tohoto oboru je anglický jazyk

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Ukončené základní vzdělání
 • Splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy
 • Splnění zdravotních požadavků (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí lékař)     

PROFIL ABSOLVENTA OBORU    

 Absolvent:

 • identifikuje vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovaných materiálů, hodnotí jejich kvalitu pro požadovaná laboratorní vyšetření, zajišťuje jejich zpracování a následnou likvidaci
 • připravuje materiály pro laboratorní činnost
 • pracuje s laboratorními chemikáliemi a sety
 • využívá přístrojovou a laboratorní techniku a zabezpečuje její běžnou údržbu
 • pracuje se zdravotnickou dokumentací
 • provádí (pod odborným dohledem) odběry biologického materiálu a odběry žilní a kapilární krve
 • provádí základní laboratorní měření a vyšetření
 • účastní se organizace práce v laboratoři
 • orientuje se v problematice ekonomicky laboratoře
 • dodržuje zásady bezpečné práce a hygieny při práci laboratoři

 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA OBORU V PRAXI

Absolvent je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči a vykonává činnosti v rámci léčebné a preventivní péče v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. 

Absolvent může pracovat v laboratořích státního i soukromého sektoru:

 • laboratoře klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní  služby, histologie a cytologie, mikrobiologie, imunologie, molekulární biologie a genetiky, toxikologie apod.  
 • laboratoře výzkumných ústavů a vysokých škol,
 • laboratoře se zaměřením na veterinární lékařství,
 • laboratoře vodárenského a potravinářského průmyslu,

 MOŽNOSTI DALŠÍHO STUDIA PO STŘEDNÍ ŠKOLE

 • VOŠ Diplomovaný zdravotní laborant (denní studium) zde na škole
 • VŠ – obor Zdravotní laborant
 • Jakákoli VŠ nebo VOŠ (kromě výše zmíněných oborů se naši absolventi nejčastěji uplatňují ve studiu medicíny, toxikologie, chemie a dalších přírodovědných oborů)