Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK (DZT)  53-44-N/11

Tříleté denní vyšší odborné studium zakončené absolutoriem

UČEBNÍ PLÁN DZT DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Veškerá výuka je zaměřena na získání teoretických  vědomostí a praktických dovedností  při zhotovování různých druhů klasických i moderních zubních náhrad

 • Student je připravován pro možnou pozici majitele laboratoře vzděláváním v oblasti psychologie, marketingu, ekonomiky a teorie řízení
 • Součástí výuky je odborná praxe ve vybraných soukromých pracovištích státních i soukromých
 • Je možné vykonat praxi v zahraničí formou zahraniční stáže (program Erasmus, Leonardo da Vinci)
 • Uplatnění po absolutoriu především v zubních laboratořích, ale i v plastické chirurgii, ORL, dentálních depech a výzkumných ústavech.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • Splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy
 • Splnění zdravotních požadavků (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí lékař)
  Onemocnění či zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se řídí nařízením vlády č. 224/2007 Sb. osoustavě oborů vzdělání, v platném znění.

 ORGANIZACE STUDIA

 • Tříleté denní studium
 • Vyučovaný cizí jazyk na tomto oboru je anglický jazyk
 • Ukončeno absolutoriem z odborných předmětů a cizího jazyka
 • Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce
 • Absolvent je oprávněn užívat titulu DiS. (diplomovaný specialista) za svým jménem.

PROFIL ABSOLVENTA OBORU

Absolvent je schopen: 

 • Aplikovat získané vědomosti při zhotovování fixních náhrad, snímatelných náhrad, ortodontických léčebných pomůcek v čelistní ortopedii
 • Technologie zpracování všech typů materiálů
 • Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci     
 • Pečovat o stroje a přístroje na pracovišti
 • Přesné odborné vyjadřování v písemném i ústním projevu
 • Samostatně vést administrativu spojenou s vedením organizace, ekonomiku, financování, právo, pojišťovnictví, marketing a management

 MOŽNOSTI DALŠÍHO STUDIA PO ABSOLVOVÁNÍ OBORU

 •  Jakékoli odborné kurzy a školení