Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Projekt 2018-1-CZ01-KA102-047553 "Učíme se v Evropě 2" realizace: září 2018 - srpen 2020

Projekt "Učíme se v Evropě II" navazuje na úspěšné projekty mobilit Erasmus+ výzvy 2011, 2013 a 2016. Jeho cílem je zprostředkovat v období 23 měsíců zahraniční odborné praxe 26 stážistům a 6 doprovodným osobám SZŠ: 8 žákům oboru Laboratorní asistent a 10 žákům oboru Aplikovaná chemie v laboratořích na Slovensku, 4 žákům oboru Laboratorní asistent a 4 žákům oboru Asistent zubního technika v laboratořích ve Slovinsku a dále také 24 studentům VOŠZ:  12 studentům oboru Diplomovaný zubní technik v zubních laboratořích v Dánsku, a Itálii, 4 studentům oboru Diplomovaný farmaceutický asistent v lékárnách ve Slovinsku, 4 studentkám oboru Diplomovaná dentální hygienistka v ordinacích ve Švédsku a 4 studentům oboru Diplomovaný zdravotní laborant v klinických laboratořích na Slovensku.

Cílem projektu je zprostředkovat studentům a žákům uvedených oborů po dobu 2-4 týdnů praktickou zkušenost v zahraničí, poskytnout jim možnost v praxi prověřit a upevnit si již získané odborné znalosti a dovednosti a dále je rozšířit.

Vysokou kvalitu jednotlivých stáží i projektu zajistíme použitím metodologie ECVET, odborný obsah stáží je definován v připravených jednotkách výsledku učení. Účastníci stáže budou pracovat v zahraničním týmu, s přístrojovým vybavením, materiály a novými technologiemi na špičkové úrovni, poznají organizaci práce, postupy a pracovní podmínky jednotlivých pracovišť v zahraničí.

Projekt podpoří profesně osobnostní růst studentů jako je zvýšení sebevědomí, odpovědný přístup k práci, schopnost správně a rychle se rozhodovat v náročných situacích. Život v cizojazyčném prostředí a práce v mezinárodním týmu přispěje k rozvoji multikulturních kompetencí studentů, k podpoře tolerance a pomůže zlepšit úroveň obecné i odborné angličtiny, ověří srozumitelnost slovenštiny či slovinštiny pro mladou generaci. Předávání zkušeností po návratu přispěje ke zlepšení prezentačních schopností účastníků.

Zdokonalením svých odborných, sociálních i komunikačních kompetencí dosáhnou stážisté větší mobility, adaptability a flexibility pro uplatnění na evropském pracovním trhu. Očekávaným přínosem projektu je zároveň zvýšení motivace účastníků k dalšímu vzdělávání, dále získání zpětné vazby pro předkladatele o kvalitě poskytovaného vzdělávání a možnost využít získané poznatky pro její zvyšování.

Hmotnými výstupy stáží budou odborné portfolio zpracované každým stážistou, CD s výsledky (nejlepší a nejhorší zkušenost, nová odborná slovní zásoba, fotodokumentace) a s prezentací stáže, hodnocení stážisty dle kritérií stanovených v JVU a sloužící jako podklad pro uznání stáže a Europass Mobilita. Šíření výsledků stáže bude napomáhat informační brožura a kalendář o stážích. Závěrečné evaluační setkání všech účastníků projektu bude další z cest, jak prezentovat projekt škole, odborné veřejnosti i zahraničním účastníkům.

Přihláška na stáž

Termíny stáží a odevzdávání přihlášek pro 2018/2019