Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Organizace vzdělávání na VOŠ

Organizace vzdělávání na vyšší odborné škole

Organizace denního studia (obecné informace platné pro všechny obory)

Výuka probíhá formou vyučovací hodiny, přednášky, semináře, exkurze, samostatného studia, praktického vyučování ve škole a ve zdravotnických či jiných zařízeních. Využívá se i bloková výuka předmětů. Studenti se dělí na praktickou výuku do skupin. Vyučovací hodina má 45 minut.

Organizace studia vychází z vyšší úrovně absolventů středních skol. Studium je tříleté, denní, vyšší odborné, ukončené absolutoriem. Školní rok se dělí na zimní a letní období. Studenti mají k zápisu klasifikace výkazy o studiu. Během zimního a letního období je třítýdenní zkouškové období. Absolutorium se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, z odborných předmětů a obhajoby absolventské práce. Absolvent studia obdrží po absolutoriu vysvědčení a diplom, jehož pomocí bude v budoucnu prokazovat svoji kvalifikaci. Bude oprávněn používat titulu DiS – diplomovaný specialista.

Při studiu je kladen důraz na samostatnější získávání vědomostí a dovedností, na využívání informační soustavy zdravotnictví a na praktické vyučování realizované v laboratořích a odborných učebnách školy i ve zdravotnických či jiných zařízeních. Součástí studia je také odborná praxe studentů na odborných pracovištích vhodně rozložená do jednotlivých ročníků.

 

Organizace kombinovaného studia oboru diplomovaný oční optik (DOO)

Pro získání klasifikace je u oboru jako minimální požadavek 80% docházka. Je tedy nutné domluvit čas potřebný ke studiu se svým zaměstnavatelem a věnovat konzultacím potřebný časový prostor.

Povinné konzultace oboru DOO - kombinované studium probíhají v zimním i letním období po dobu tří měsíců, 6x po třech dnech, vždy ve dnech pondělí, úterý a středa v cca 14 denních intervalech. Velký důraz je kladen na samostatnou práci studia. Tato forma studia je určena především pro zaměstnance očních optik, vzhledem k malé hodinové dotaci praktických předmětů se předpokládá, že student během studia bude zaměstnancem oční optiky, kde má možnost manuální dovednosti předvedené při konzultaci ve škole řádně procvičit.

 

Umístění absolventů v praxi

Absolventi mohou nastoupit do všech zdravotnických zařízení a laboratoří státních i soukromých a po zapracování být plnohodnotnými pracovníky. Absolventi oboru DOO mohou samostatně podnikat v oboru. Z těchto důvodů vzrůstá zájem o studium výše uvedených oborů na naší škole.