Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Otevírané obory a přijímací řízení SŠ


Otevírané obory a přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení na SZŠ - čtyřleté maturitní obory, školní rok 2024/2025, denní studium

Otevírané obory

Kód oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-44-M/01 2 třídy - 60 žáků
Asistent zubního technika 53-44-M/03 1 třída - 30 žáků
Laboratorní asistent 53-43-M/01 1 třída - 30 žáků
Oční optik 69-42-M/01 1 třída - 30 žáků
Gymnázium  79-41-K/41 1 třída - 30 žáků

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li ukončenou povinnou školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání, pro obor gymnázium potvrzení není vyžadováno.


 21. 11. 2023 - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE (informace jsou průběžně aktualizovány):

  • Podávání přihlášek na všechny obory (včetně oboru AZT) bude od 1. února do 20. února 2024!!
  • Obor AZT (asistent zubního technika) – uchazeč koná kromě JPZ i školní přijímací zkoušku (nejedná se o talentovou zkoušku), termín konání v dubnu 2024 – přesný termín bude včas zveřejněn
  • Kritéria přijímacího řízení pro všechny obory včetně termínů zkoušek vyhlásí ředitelka školy v souladu se školským zákonem do 31. ledna 2024.

Termín

Aktivita

Od 1. do 20. února 2024

Odevzdání přihlášky vč. všech náležitostí (u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami dodání platného ŠPZ posudku atd.)

12. a 15. dubna 2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ - písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) - místo konání bude uchazeči přiděleno centrálním systémem

16. a 17. dubna 2024

Pouze pro obor Asistent zubního technika (AZT) – školní přijímací zkouška (=zkouška zručnosti) – každému uchazeči bude přidělen 1 termín

29. a 30. dubna 2024

Náhradní termíny JPZ

14. května 2024 od 9:00 do 12:00

Nahlížení do spisu  (není povinné) po předchozím oznámení na studijním oddělení 

15. 5. 2024

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 

 

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 (informace viz níže) - UKONČENO!!

NÍ SCHŮZKY 1. ročníků SŠ se konají 12. 6. 2023 od 17:00 hod (budova na Alšově nábřeží) -podrobnější informace ohledně schůzky obdrží zákonní zástupci e-mailem.

20. 6. 2023 - Dodatečné výsledky odvolání - SŠ - 1. kolo - obor AG - gymnázium

AG - dodatečné vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo.pdf

6.6. 2023 - Výsledky odvolání - SŠ - 1. kolo - obor AG - gymnázium

AG - vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo.pdf

6. 6. 2023 - Dodatečné přijetí na odvolání - SŠ - 1. kolo - obor ACH

ACH - dodatečné vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo.pdf

25. 5. 2023 - Výsledky odvolání - SŠ - 1. kolo

Výsledky odvolání přijímacího řízení na SŠ - obory ACH, AZT, LA, OČO

ACH - vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo.pdf

AZT - vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo.pdf

LA - vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo.pdf

OČO - vyhlášení výsledků odvolání - 1. kolo.pdf

Podle § 60 odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon) zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v naší škole odevzdáním zápisového lístku osobně nebo poštou a dle tohoto zákona je stanoven jednotný termín odevzdání do nejpozději 8. 6. 2023. Osobní odevzdání je možné od čtvrtka 25. 5. 2023 na studijním oddělení v následujících hodinách:

Pondělí + Středa    9:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00   

Úterý, Čtvrtek, Pátek9:00 - 12:00   

Pokud nemá přijatý uchazeč zájem odevzdat zápisový lístek a nastoupit ke studiu, žádáme zákonné zástupce, aby toto nahlásili neprodleně na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz

 

22. 5. 2023 - Výsledky přijímacího řízení na obor gymnázium - 1. kolo

AG - vyhlášení výsledků - 1. kolo - přijatí + nepřijatí - umístění 1. - 536..pdf

AG - vyhlášení výsledků - 1. kolo - nepřijatí umístění od 537. místa a dále.pdf

 

Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů
Podle § 60 odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon) zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v naší škole odevzdáním zápisového lístku osobně nebo poštou a dle tohoto zákona je stanoven jednotný termín odevzdání do nejpozději 5. 6. 2023. Osobní odevzdání je možné od úterý 23. 5. 2023 na studijním oddělení v následujících hodinách:
Pondělí + Středa 9:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00      
Úterý, Čtvrtek, Pátek 9:00 - 12:00      
Pokud nemá přijatý uchazeč zájem odevzdat zápisový lístek a nastoupit ke studiu, žádáme zákonné zástupce, aby toto nahlásili neprodleně na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz
V případě dotazů ohledně podání zápisového lístku či odvolání nás kontaktujte na tel.: 605 700 730
U uchazečů, kteří podali odvolání proti nepřijetí a jsou na hranici postupu/nepostupu a mají stejný celkový bodový zisk, bude pořadí stanoveno podle dosažených bodů z jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky z předmětu matematika. Pokud ani v tomto případě výsledek neumožní stanovit pořadí pro postup či nepostup, rozhoduje celkový studijní průměr vysvědčení z 8. ročníku a 1. pololetí z 9. ročníku základní školy.
UPOZORNĚNÍ
Uchazeč měl před vydáním písemného rozhodnutí v souladu s § 38 a §36 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "Správní řád", možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim dne 19. května 2023 na studijním oddělení školy. 

 

18. 5. 2023 - výsledky přijímacího řízení na SŠ - obor LA - náhradní termín JPZ zkoušek 

LA - vyhlášení výsledků - uchazeči s náhradním termínem JPZ.pdf

 

17.5. 2023 - REGISTRAČNÍ ČÍSLA - OBOR GYMNÁZIUM - dopisy s registračními čísly byly odeslány poštou (vhození do schránky) 

15. 5. 2023 - DŮLEŽITÉŽádáme zákonné zástupce uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu na obor gymnázium nebo podali odvolání proti nepřijetí na jakýkoliv z oborů, kde již proběhlo vyhlášení výsledků, a nyní byli přijati ke studiu na jinou školu, kam také chtějí nastoupit tj. již nemají zájem o studium na naší škole, aby nás neprodleně informovali na e-mailu: plachejdova@szspraha1.cz. Děkujeme za spolupráci.

 

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIUM -  upozornění POUZE pro uchazeče, kteří NEKONALI JPZ (zkoušky CERMAT) a pro UCHAZEČE - CIZINCE, KTEŘÍ PODALI ŽÁDOST  O PROMINUTÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKAzkoušky se konají ve středu 17. 5. 2023 od 8.00 hodin (netýká se uchazečů, kteří podali řádnou přihlášku a absolvovali JPZ z ČJ a MAT!).

Uchazeči, kterých se školní přijímací zkouška týká, byli již informováni a pozváni!!! Děkujeme.

 

12. 5. 2023 - výsledky přijímacího řízení na SŠ - obor AZT - náhradní zkoušky zručnosti

AZT - vyhlášení výsledků - uchazeči s náhradním termínem zkoušky zručnosti - 1. kolo.pdf

 

3. 5. 2023 - vyhlášení výsledků přijímacího řízení na SŠ - 1. kolo 

ACH - vyhlášení výsledků - 1. kolo.pdf

AZT - vyhlášení výsledků - 1. kolo.pdf

LA - vyhlášení výsledků - 1. kolo.pdf

OČO - vyhlášení výsledků - 1. kolo.pdf

UPOZORNĚNÍ
Uchazeč měl před vydáním písemného rozhodnutí v souladu s § 38 a §36 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "Správní řád", možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim dne 28. dubna 2023 na studijním oddělení školy. 
             
Podle § 60 odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon) zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v naší škole odevzdáním zápisového lístku osobně nebo poštou a dle tohoto zákona je stanoven jednotný termín odevzdání do nejpozději 18. 5. 2023. Osobní odevzdání je možné od čtvrtka 4. 5. 2023 na studijním oddělení v následujících hodinách:
Pondělí + Středa   9:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00      
Úterý, Čtvrtek, Pátek  9:00 - 12:00

 

 

1.kolo přijímacího řízení na studijní obor - 79-41-K/41 - Gymnázium

Příjem přihlášek ke studiu: od 2. 5. do 10.5.2023

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME od 2. 5. 2023. Přihlášky podané před datem 2. 5. 2023 nebudou zařazeny do přijímacího řízení!   

Kritéria přijímacího řízení Gymnázium 2023-2024.pdf

Informace pro obor Gymnázium.pdf

 Veškeré informace ve výše uvedených souborech, přihláška ke studiu ke stažení na webových stránkách - rubrika výše - "Ke stažení"


2. 5. 2023 - PŘIHLÁŠKY DATOVÁ SCHRÁNKA - POUZE ZA PODMÍNKY ELEKLTRONICKÉ KONVERZE

2. 5. 2023 - PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA OBOR GYMNÁZIUM - DODRŽUJTE PROSÍM OTEVÍRACÍ DOBU STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

2. 5. 2023 - VÝSLEDKY JPZ CERMAT ZASÍLÁME NA EMAIL BĚHEM DNEŠNÍHO DOPOLEDNE

24. 3. 2023 - INFO PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE UCHAZEČŮ - pozvánky k přijímacímu řízení byly dnes odeslány poštou, doručení do schránek.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU NA SZŠ 2023-2024 - 1. KOLO.pdf

TISKOPIS PŘIHLÁŠKY (pokud nebyl vydán ZŠ) - ke stažení zde

Termín podání přihlášky do 1. 3. 2023 - lze podat pouze poštou nebo osobně na studijním oddělení v provozní době studijního oddělení . Přihlášky NELZE nechávat na vrátnici školy či jinde.


 

V souvislosti s uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, hodnotí se 2. pololetí školního roku 2019/2020 duplicitně, tj. započítáním hodnocení z 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na  1. nebo 2. místě v přihlášce.

Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku jen na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Přihláška musí být vždy podepsána zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

Uchazeči ze základní školy musí mít na přihlášce známky potvrzené základní školou. U ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce (část A i B) přiloženy ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ včetně vyplněné části B přihlášky (zadní strana) se spočítanými průměry za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Přihlášky je možné zaslat poštou (poslední datum na obálce pro zaslání poštou je 1. 3. 2023), odevzdat osobně na studijním oddělní v provozní době studijního oddělení nebo lze podat elektronicky pouze však za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT při poplatku 30 Kč za každou stranu..

U všech oborů SZŠ mimo studijního oboru - gymnázium je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiuU oborů Laboratorní asistent a Asistent zubního technika je doporučeno potvrzení lékařem o očkování proti hepatitidě B, včetně data poslední (tj. třetí, případně čtvrté) dávky (den, měsíc, rok).

Na přihlášce musí být vyplněny všechny uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována.

 

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

TERMÍNY JPZ  - 1. termín 13. 4.  20232.termín 14. 4. 2023

 NÁHRADNÍ TERMÍNY JPZ - 1. termín 10. 5. 2023, 2. termín 11. 5. 2023 -  uchazeč který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil, svou účast musí písemně nejpozději do 3 dnů omluvit řediteli školy, ve které měl JPZ konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Pozvánky budou zasílány nejpozději 14 dnů před konáním JPZ  

Možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí je možné po písemném oznámení na studijním oddělení dne 28. 4. 2023 od 13.00 - 15.00 hodin.

Výsledky přijímacího řízení nejpozději 3. 5. 2023 po 16:00 hodině - seznam uchazečů bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na úřední desce a webových stránkách školy.

Odvolání proti nepřijetí podat odvolání proti nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí - formulář odvolání ke stažení zde.

Zápisový lístek - uchazeč podáním zápisového lístku (možno odevzdat osobně nebo zaslat poštou) potvrzuje úmysl vzdělávat se na naší škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pro zpětvzetí zápisového lístku je nutné předložit rozhodnutí o přijetí na druhé škole. 

Uchazeči se statutem uprchlíků jsou přijímáni ke studiu dle zákona Lex Ukrajina, uchazeči  vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí podají škole žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka - jejich znalosti u obou uvedených se prověří pohovorem https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (ŠPZ) spolu s přihláškou odevzdají  platné doporučení školského poradenského zařízení - https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami. Předložené doporučení musí být platné a ŠPZ v doporučení stanovuje dobu, po kterou je vydané doporučení platné, tato doba zpravidla nepřesáhne dva roky.

Zkouška zručnosti na obor Asistent zubního technika - přihlášky na obor se zasílají v běžném termínu do 1. března 2023

Termíny zkoušky zručnosti: 19. 4.  a 20. 4. 2023 od 8:00 hodin resp. odpolední termín od 13:00 hodin termín bude uchazeči přidělen a bude uveden na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Zkoušky zručnosti obor AZT - SŠ - seznam pomůcek:

nutné: tužka, pravítko, guma, ořezávátko, hadřík

doporučené: vlastní kleště nebo pomůcky na modelování

Stravování a ubytování žákům školy zajišťujeme stravování ve školní jídelně přímo v budově školy. Více informací na webu: www.szspraha1.cz/stravovani. Ohledně ubytování, které si žák musí zajistit individuálně, najdete informace na webu: www.szspraha1.cz/ubytovani.

Další informace budeme průběžně podávat na web školy do sekce - Aktuality.