Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Otevírané obory a přijímací řízení SŠ

Otevírané obory a přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení na SZŠ - čtyřleté maturitní obory, školní rok 2022/2023, denní studium

Otevírané obory

Kód oboru

Kapacita
Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-44-M/01 1 třída - 30 žáků
Asistent zubního technika 53-44-M/03 1 třída - 30 žáků
Laboratorní asistent 53-43-M/01 1 třída - 30 žáků
Oční optik 69-42-M/01 1 třída - 30 žáků

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li ukončenou povinnou školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.


19. 5. 2022 - VÝSLEDKY ODVOLÁNÍ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 1. kolo 

obor Aplikovaná chemie VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. KOLO SŠ - ACH.pdf

obor Asistent zubního technika VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. KOLO SŠ - AZT.pdf

obor Laboratorní asistent VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. KOLO SŠ - LA.pdf

obor Oční optik VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. KOLO SŠ - OČO.pdf

Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby v případě, že uchazeč nemá zájem o odevzdání zápisového lístku na naší škole, toto sdělili na e-mail: plachejdova@szspraha1.cz 

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ NEBUDEME VYHLAŠOVAT NA ŽÁDNÝ OBOR

 

18. 5. 2022 - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ - 1. kolo - NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ

obor Aplikovaná chemie VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - ACH - NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ.pdf

 

UPOZORNĚNÍ - druhá kola přijímacího řízení budou vyhlášena až v případě, že se neobsadí kapacity tříd v prvním kole. Informace by byly k dispozici zde na webové stránce cca. 16. 5. 2022.

EDIT k 16.5. 2022 -  přijatí uchazeči po odvolání z prvních kol budou vyhlášeni zde na webové stránce nejdříve ve čtvrtek 19. 5. 2022, nejpozději v pátek 20. 5. 2022.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ - 1. kolo

Obor Aplikovaná chemie VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - ACH.pdf

Obor Asistent zubního technika VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - AZT.pdf

Obor Laboratorní asistent VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - LA.pdf

Obor Oční optik VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLO SŠ - OČO.pdf

Zápisové lístky musí být odevzdány nejpozději do 16. 5. 2022. Odevzdávání zápisových lístků lze poštou nebo osobně na studijním oddělení od 3. 5. 2022 v níže uvedené době:

PO + ST           9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

ÚT + ČT + PA   9:00 - 12:00

 

Odvolání: se podává pouze poštou nebo osobně na studijním oddělení v době:

PO + ST           9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

ÚT + ČT + PA   9:00 - 12:00

NOVÉ ke dni 22.3.2022 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SŠ - Upozornění pro uchazeče a zákonné zástupce uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu na naší SŠ. Pozvánka na jednotné přijímací zkoušky (JPZ) od Cermatu (případně u oboru Asistent zubního technika i na zkoušky zručnosti) včetně veškerých podrobností týkajících se přijímacího řízení, budou zaslány poštou zítra tj. 23. 3. 2022. Zároveň byla STEJNÁ pozvánka od Cermatu, kterou zasíláme i poštou, dne 21. 3. 2022 zaslána na e-mail uchazeče a zákonného zástupce, uvedeného v přihlášce. Zkontrolujte si případně i spam či hromadnou poštu ve svém e-mailu. 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022/2023 - ke stažení zde

TISKOPIS PŘIHLÁŠKY (pokud nebyl vydán ZŠ) - ke stažení zde

Termín podání přihlášky do 1. 3. 2022

V souvislosti s uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, hodnotí se 2. pololetí školního roku 2019/2020 duplicitně, tj. započítáním hodnocení z 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na  1. nebo 2. místě v přihlášce.

Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný fotmulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku jen na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Přihláška musí být vždy podepsána zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

Uchazeči ze základní školy musí mít na přihlášce známky potvrzené základní školou. U ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce (část A i B) přiloženy ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ včetně vyplněné části B přihlášky (zadní strana) se spočítanými průměry za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Přihlášky je možné zaslat poštou (poslední datum na obálce pro zaslání poštou je 1. 3. 2022) nebo odevzdat osobně na studijním oddělní v provozní době studijního oddělení.

U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiuU oborů Laboratorní asistent a Asistent zubního technika je nutné mít potvrzeno lékařem očkování proti hepatitidě B, včetně data poslední (tj. třetí, případně čtvrté) dávky (den, měsíc, rok).

Na přihlášce musí být vyplněny všechny uvedené údaje, bez nichž nebude přihláška uchazeče zaevidována.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

TERMÍNY JPZ  - 1. termín 12. 4.  20222.termín 13. 4. 2022

 NÁHRADNÍ TERMÍNY JPZ - 1. termín 10. 5. 2022, 2. termín 11. 5. 2022 (písemná omluva do 3 dnů od konaní JPZ)

Pozvánky budou zasílány nejpozději 14 dnů před konáním JPZ  

Možnost nahlížet do spisu a vyjádit se k podkladům před vydáním rozhodnutí je možné po písemném oznámení na studijním oddělení dne 29. 4. 2022 od 9.00 - 11.00 hodin.

Výsledky přijímacího řízení 2. 5. 2022 po 16:00 hodině - seznam uchazečů bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na úřední desce a webových stránkách školy.

Odvolání proti nepřijetí - podat odvolání proti nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí - formulář odvolání ke stažení zde.

Zápisový lístekuchazeč podáním zápisového lístku (možno odevzdat osobně nebo zaslat poštou) potvrzuje úmysl vzdělávat se na naší škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pro zpětvzetí zápisového lístku je nutné předložit rozhodnutí o přijetí na druhé škole. 

Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí podají škole žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka - znalost jazyka se prověří pohovorem https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou odevzdají  - doporučení školského poradenského zařízení - https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami.

Zkouška zručnosti na obor Asistent zubního technika - přihlášky na obor zasílejte v běžném termínu do 1. března 2022.

Termíny zkoušky zručnosti: 21. 4.  a 22. 4. 2022 - termín bude uchazeči přidělen a bude uveden na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Zkoušky zručnosti obor AZT - SŠ - seznam pomůcek

nutné: tužka, pravítko, guma, ořezávátko, hadřík

doporučené: vlastní kleště nebo pomůcky na modelování

Stravování a ubytování žákům školy zajišťujeme stravování ve školní jídelně přímo v budově školy. Více informací na webu: www.szspraha1.cz/stravovani. Ohledně ubytování najdete informace na webu: www.szspraha1.cz/ubytovani.

Další informace budeme průběžně podávat na web školy do sekce - Aktuality.