Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Přijímací řízení - střední zdravotnická škola

Obory otevírané pro školní rok 2019/2020

Čtyřleté maturitní obory, denní studium

Otevírané obory

Kód oboru

Kapacita
Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-44-M/01 1 třída - 30 žáků
Asistent zubního technika 53-44-M/03 1 třída - 30 žáků
Laboratorní asistent 53-43-M/01 1 třídy - 30 žáků
Oční optik 69-42-M/01 1 třída - 30 žáků

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 

Přihlášky

Termín podání: do 1. 3. 2019

Pro 1. kolo přijímacího  řízení pro školní rok 2019/2020 může uchazeč podat 2 přihlášky. Pro každý obor je třeba vyplnit jednu přihlášku (co obor, to přihláška). Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole v době. po-čt 8-15 hod. a pá 8-14 hod.

Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku.

 U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Podmínky pro přijetí

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kriteria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání. U oborů laboratorní asistent a asistent zubního technika je nutné mít i potvrzeno lékařem očkování proti hepatitidě B včetně data poslední dávky.

Žáci ani uchazeči o studium na výše uvedených oborech nesmí mít změněnou pracovní schopnost (ZPS).

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška vyhlášená MŠMT z českého jazyka a matematiky 

Termín konání: 

1. termín 12. 4. 2019
2. termín 15. 4. 2019

                Náhradní termín: 

                1. náhradní termín 13. 5. 2019
                2. náhradní termín 14. 5. 2019

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 30. 4. po 14.00 hodině

Nahlížení do spisu 30. 4. od 8.00 - 12.00 hodin

Ředitel školy umožňuje uchazečům, kteří budou na naší škole konat přijímací zkoušku vyhlášenou MŠMT z českého jazyka a matematiky, aby společně s přihláškou doručili na naši školu kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Potvrzení poradny nesmí být starší než jeden rok. Na základě tohoto doporučení jim bude podle potřeby navýšen čas na písemnou zkoušku.

 

Zkouška zručnosti se koná pouze pro obor Asistent zubního technika. (NEJEDNÁ se o talentovou zkoušku, přihlášky zasílejte v běžném termínu do 1. března). Skládá se ze tří částí: modelace zubu dle předlohy, kreslení do sítě dle předlohy, tvarování drátu pomocí kleští dle předlohy.

Termíny zkoušky:  23. 4. 2019 nebo 24. 4. 2019

Zvolený termín přijímací zkoušky je nutné zapsat do přihlášky.

Na zkoušku zručnosti si přineste:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz – případně jiný průkaz s fotografií, v případě cizince cestovní pas),
  • psací potřeby, tužku č. 1 a 2, gumu, ořezávátko,
  • podložku na kreslení,
  • pravítko 30 cm a trojúhelník,
  • starší výtisk novin, 
  • 1 menší a 1 větší nůž, kleštičky nebo vlastní nástroje, se kterými jste si zvykli pracovat, (vyřezávat, ohýbat)
  • hadřík,
  • ručník a mýdlo, svačinu.

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka pro cizince

Uchazeč o vzdělávání v kterémkoliv oboru, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole - znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem, který se bude konat koncem dubna. Těmto uchazečům bude zaslána pozvánka k ověření znalostí českého jazyka.

 Formulář odvolání proti nepřijetí ke studiu