Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Přijímací řízení na SZŠ - čtyřleté maturitní obory, školní rok 2022/2023, denní studium

Otevírané obory

Kód oboru

Kapacita
Aplikovaná chemie - farmaceutické substance 28-44-M/01 1 třída - 30 žáků
Asistent zubního technika 53-44-M/03 1 třída - 30 žáků
Laboratorní asistent 53-43-M/01 1 třída - 30 žáků
Oční optik 69-42-M/01 1 třída - 30 žáků

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Studijní prospěch ze ZŠ je stanoven průměrem z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ.


Tato stránka bude postupně aktualizována.

26.7.2021 - INFORMACE PRO RODIČE / ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE UCHAZEČŮ, PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU SŠ 2021/2022 - ROZŘAZOVACÍ TEST z ANGLICKÉHO JAZYKA - zasláno i e-mailem

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci,

k rozřazovacím testům: jak proběhlo i na schůzce třídních učitelů, test se mailem nezasílá. Žák se přihlásí do Microsoft Teams pomocí své školní emailové adresy a přiděleného hesla, kde najde svůj Team nazvaný Rozřazovací test - Placement test. V tomto teamu si test otevře a vypracuje jej.

Již bylo zasáno poštou, ale pro lepší orientaci zasíláme ještě jednou informace ohledně přihlášení do Microsoft Teams:

Adresa webového portálu je www.office.com
Přihlašovací jméno je ve tvaru jmeno.prijmeni@szspraha1.cz . Pokud student má dvě jména, potom přihlašovací jméno je ve tvaru prvnijmeno.prijmeni@szspraha1.cz
Heslo pro první přihlášení je abc.1234. Ihned po prvním přihlášení bude student vyzván k jeho změně.
Příklad:
jméno žáka: Petr Pavel, příjmení žáka: Novák
přihlašovací jméno: petr.novak@szspraha1.cz

 

7.7.2021 - informace pro zákonné zástupce uchazečů přijatých do 1. ročníku SŠ

V tomto týdnu budeme rozesílat poštou dopis - informace s přiloženými dokumenty, kterým prosím věnujete pozornost. Týkají se adaptačního kurzu - příhlášek, plateb, připojení žáků do školního emailu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ADAPTAČNÍ KURZ

V rámci on-line třídních schůzek dne 29. 6. 2021 při představení adaptačního kurzu byla uvedena cena kurzu 2 800 Kč/akce + 150 Kč/příplatek za pojištění stornopoplatků. V rámci další komunikace s agenturou se podařilo vyjednat výhodnější balíček pojištění, nově je cena kurzu stanovena na 2 880 Kč/akce. Tím nám cestovní agentura změnila obsah přihlášky na adaptační kurz, proto žádáme o zaslání nového formuláře přihlášky.

Aktualizovanou přihlášku zasíláme zákonným zástupcům v dopise (spolu s dalšími infromacemi) poštou nebo je možné stáhnout zde - AKTUALIZOVANÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ KURZ 

Termíny plateb a podání přihlášek:

Termín pro doručení přihlášky pro kartu ISIC včetně platby nejpozději do 31.7.2021

Termín pro doručení přihlášky na adaptační kurz včetně platby nejpozději do 25.8.2021

 

30.6.2021 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ SŠ

obor ACH Vyhodnocení odvolání 2. kolo - ACH.pdf

obor OČO Vyhodnocení odvolání OČO 2. kolo.pdf

 

25.6.2021 - TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro zákonné zástupce uchazečů přijatých od 1.9.2021 ke studiu na SŠ - tj. budoucí 1. ročníky

Všem budoucím žákům 1. ročníku SŠ a jejich zákonným zástupcům jsme 25.6. rozesílali e-maily s přihlašovacími údaji na třídní schůzky konané 29.6.2021 od 17:00 hod. Pokud někdo přihlašovací údaje nedostal, prosím, kontaktujte studijní oddělení plachejdova@szspraha1.cz

 

17.6.2021 - !!!! TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro zákonné zástupce uchazečů, kteří jsou od 1.9.2021 přijati do 1. ročníku na střední škole

Termín třídních schůzek je s konečnou platností stanoven na 29.6.2021 od 17:00 hod. Schůzky budou online formou. Pozvánka včetně informací jak se připojit bude zasílána během příštího týdne e-mailem jak zákonému zástupci, tak uchazeči (pokud je e-mail uveden na přihlášce ke studiu).

 

16.6.2021 SŠ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2. kolo

obor Aplikovaná chemie Vyhodnocení přijímacího řízení ACH 2. kolo SŠ.pdf

obor Oční optik Vyhodnocení přijímacího řízení OČO 2. kolo SŠ.pdf

Podání zápisových lístků: do 30.6.2021

 

16.6.2021 - SŠ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - po výsledcích náhradního termínu JPZ

obor Asistent zubního technika Vyhodnocení odvolání AZT 1. kolo po výsledcích náhradního termínu JPZ.pdf

Podání zápisových lístků: do 30.6.2021

 

 

15.6.2021 - SŠ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo - NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ

obor ACH Vyhodnocení přijímacího řízení ACH 1. kolo SŠ 2021 - 2022 náhradní termín JPZ.pdf

obor AZT Vyhodnocení přijímacího řízení AZT - 1. kolo SŠ 2021-2022 - náhradní termín AZT.pdf

obor OČO Vyhodnocení přijímacího řízení OČO náhradní termín JPZ.pdf

 

14.6.2021 - informace pro zákonné zástupce uchazečů, kteří jsou od 1.9.2021 přijati do 1. ročníku na střední škole

Předpokládaný termín třídních schůzek je 29.6.2021 od 16:00. Schůzky budou online formou. Pozvánka včetně informací a potvrzení přesného termínu bude zasílána během příštího týdne e-mailem jak zákonému zástupci, tak uchazeči (pokud je e-mail uveden na přihlášce ke studiu). 

 

14.6.2021 - SŠ - zákonným zástupcům uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení (obory ACH a OČO) jsme poštou odeslali informace o přijímacím řízení včetně registračních čísel uchazečů!

 

7.6.2021 - SŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ODVOLÁNÍ 1. kolo

obor Aplikovaná chemie Vyhodnocení odvolání ACH 1. kolo.pdf

obor Asistent zubního technika Vyhodnocení odvolání AZT 1. kolo.pdf

obor Laboratorní asistent Vyhodnocení odvolání LA 1. kolo.pdf

obor Oční optik Vyhodnocení odvolání OČO 1.kolo.pdf

Zápisový lístek: nutné podat do 21.6.2021

 

SŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. kolo obor Asistent zubního technika (AZT) - uchazeči s náhradním termínem zkoušky zručnosti

Vyhodnocení přijímacího řízení AZT - 1. kolo - náhradní termín zkoušky zručnosti.pdf

 

2.6.2021 - VYHLAŠUJEME DRUHÉ KOLO přijímacího řízení ke studiu na SŠ - obory Aplikovaná chemie (ACH) a Oční optik (OČO).

Kritéria přijímacího řízení 2. kolo

Podání řádně vyplněných přihlášek: do 10.6.2021 - poštou nebo osobně na studijním oddělení v době:

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Pátek: 8:00 - 12:00

Náležitosti přihlášek: stejné jako v prvním kole přijímacího řízení viz naše webové stránky Součástí každé přihlášky musí být navíc také výsledkový arch Cermatu z jednotných přijímacích zkoušek.

Nahlížení do spisu: 16.6.2021 v době 8:30 -  11:30 po předchozím písemném domluvení termínu se studijním oddělením e-mail: plachejdova@szspraha1.cz nebo zavadilova@szspraha1.cz

Vyhlášení výsledků druhých kol přijímacího řízení: 16.6.2021 po 14:00 

Zápisový lístek: nutné podat do 30.6.2021

 

SŠ - DRUHÁ KOLA přijímacího řízení na SŠ na některé z našich oborů budou vyhlášeny v nejbližší době - cca. do konce května 2021

 

21.5.2021 - SŠ - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOL PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

obor Aplikovaná chemie Vyhodnocení přijímacího řízení ACH 1. kolo SŠ 2021 - 2022.pdf

obor Asistent zubního technikaVyhodnocení přijímacího řízení AZT 1. kolo SŠ 2021 - 2022.pdf

obor Laboratorní asistent Vyhodnocení přijímacího řízení LA 1. kolo SŠ 2021 - 2022.pdf

obor Oční optik Vyhodnocení přijímacího řízení OČO 1. kolo SŠ 2021 - 2022.pdf

 

Informace pro uchazeče o studium na naší střední škole - 1. kolo

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v řádném termínu bude uveřejněno 21.5.2021 po 14. hod.

Přijatí uchazeči v 1. kole (řádný termín), kteří mají zájem vzdělávat se v naší škole, odevzdají zápisový lístek poštou nebo osobně nejpozději do 4.6.2021.

Osobně odevzdat zápisový lístek lze na studijním oddělení školy od pondělí 24.5.2021 do pátku 4.6.2021 v následujících úředních hodinách:

Pondělí - Čtvrtek       8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00                                                                                  Pátek                            8:00 - 14:00      

Podat odvolání proti nepřijetí lze ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v náhradních termínech:

- pro náhradní termíny JPZ budou výsledky uveřejněny 15.6.2021 po 14.hod.

- pro náhradní termín zkoušek zručnosti (obor AZT) budou výsledky uveřejněny 4.6.2021 po 16. hod - platí pouze pro ty uchazeče, kteří konali pouze náhradní termín zkoušky zručnosti 

 

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) a zkoušek zručnosti (ZZ) pro uchazeče o studium na naší střední škole:

Náhradní termíny JPZ jsou stanoveny na dny 2. a 3.6.2021. Uchazeči bude jeden z termínů přidělen (v návaznosti na to, jaký z původních termínů JPZ uchazeč nekonal).

Náhradní termín ZZ je stanoven na 4.6.2021.

Všechny detailní informace k výše uvedeným termínům včetně požadavků na test COVID-19 budou zaslány zákonným zástupcům uchazečů poštou cca. 19.5.2021.

 

Upozornění zejména pro uchazeče o studium na SŠ, kteří měli dělat obě dvě jednotné přijímací zkoušky na naší škole v termínech 3. a 4.5.2021 a z nějakého důvodu jeden z termínů nekonali - úprava MŠMT ze 7.5.2021:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdt konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

více informací viz Opatření obecné povahy MŠMT ze 7.5.2021: priloha_905131935_0_Dodatek OOP přijímací zkoušky - 7.5.2021.pdf

 

V týdnu od 12.4.2021 jsou všem uchazečům rozesílány písemné pozvánky k přijímacím zkouškám.

Přijímací řízení - informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce - Informace vzhledem k mimořádným podmínkám COVID-19 včetně informací o vyžadovaných testech na COVID-19 - jsou k dispozici zde: Přijímací řízení - info pro uchazeče a zákonné zástupce - Covid-19.docx

Opatření obecné povahy - Přijímací řízení - dodatek (MŠMT) k náhledu zde: Opatření obecné povahy - přijímací řízení - dodatek.pdf

Informace MŠMT k testování uchazečů o střední vzdělávání, duben 2021, k náhledu zde: INFORMACE MŠMT K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ.pdf

Kritéria pro školní rok 2021/2022 

Kritéria přijímacího řízení na SZŠ aktualizováno.pdf

Přihlášky - nyní nový tiskopis přihlášky, kde se na zadní straně uvede školní rok, ve kterém byl absolvován ročník. Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Tiskopis přihlášky zde (pokud nebyl vydán na ZŠ)

Termín podání: do 1. 3. 2021 

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ) zapsaných na  1. nebo 2. místě v přihlášce. Do políčka na přihlášce s názvem - Termín školní přijímací zkoušky- vyplňujeme termín školní přijímací zkoušky v našem případě termín zkoušky zručnosti pro obor Asistent zubního technika.

 Pro 1. kolo přijímacího  řízení pro školní rok 2021/2022 může uchazeč podat 2 přihlášky. Pro každý obor je třeba vyplnit jednu přihlášku (co obor, to přihláška). Přihlášky je možné zaslat poštou (poslední datum na obálce pro zaslání poštou je 2. 3.) nebo odevzdat osobně ve škole, v době po-čt 8-15 hod., pá 8-14 hod.

Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem

U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce známky potvrzené základní školou. U ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Podmínky pro přijetí

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání. U oborů Laboratorní asistent a Asistent zubního technika je nutné mít potvrzeno lékařem očkování proti hepatitidě B, včetně data poslední dávky.

Jednotná přijímací zkouška vyhlášená MŠMT z českého jazyka a matematiky

(pozn. pozvánky budou zasílány nejpozději 14 dnů před konáním JPZ) 

Termín konání: 1. termín konání - 3. května 2021; 2. termín konání - 4. května 2021

Náhradní termín: 1. termín konání - 2. června 2021; 2. termín konání - 3. června 2021

náhradní termín - písemná omluva do 3 dnů po termínu JPZ

Před ukončením hodnocení přijímacího řízení má uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) možnost nahlížet do spisu. Nahlížení do spisu je možné ve dnech 20.5.2021 a 21.5.2021 od 8:00 do 12:00 po předchozím objednání termínu prostřednictvím e-mailu plachejdova@szspraha1.cz nebo zavadilova@szspraha1.cz

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení nejpozději do 21.5.2021 po 14.00 hodině

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním "ZÁPISOVÉHO LÍSTKU" osobně nebo poštou nejpozději do 4.6.2021.

Pokud nebude uchazeč přijat z kapacitních důvodů, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí podat žádost "Odvolání proti nepřijetí ke studiu". Formulář je ke stažení zde Odvolani proti neprijeti[2].docx

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení - formulář zde

Zkouška zručnosti na obor Asistent zubního technika. Nejedná se o talentovou zkoušku, přihlášky zasílejte v běžném termínu do 1. března 2021. Zkouška se skládá ze dvou částí: modelace zubu dle předlohy, kreslení do sítě dle předloh. Na zkoušku zručnosti si přineste: klikněte zde

Termíny zkoušky zručnosti5.května. a 6.května. 2021 - každému uchazeči bude přidělen pouze jeden z těchto dvou termínů, termín bude uveden na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Náhradní termín: bude aktualizováno

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka pro informace klikněte zde

  

Pozvánka k přijímacímu řízení -  uchazeč obdrží pozvánku k přijímacímu řízení a ke školní přijímací zkoušce elekronicky a písemně poštou

Rozhodnutí o přijetí - se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce a webových stránkách školy. Nepřijatý uchazeč může do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle par. 101 písm. b) správního řádu. Formulář žádosti bude nepřijatým uchazečům zaslán s Rozhodnutím o nepřijetí. 

Zápisový lístek - uchazeč podáním zápisového lístku (možno odevzdat osobně nebo zaslat poštou) potvrzuje úmysl vzdělávat se na naší škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pro zpětvzetí zápisového lístku je nutné předložit rozhodnutí o přijetí. 

V průběhu přijímacího řízení a před vydáním rozhodnutí se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - je nutné písemně oznámit termín nahlížení na studijním oddělení: zavadilova@szspraha1.cz

 Odvolání proti nepřijetí - podat odvolání o nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeč podává ředitelce školy, která rozhodnutí o nepřijetí vydala. Ředitelka školy může rozhodnutí o nepřijetí změnit v rámci tzv. autoremedury, nebo bude spis uchazeče se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení předán odvolacímu orgánu, krajskému úřadu příslušného kraje, do 30 dnů od doručení odvolání. Formulář odvolání zde

Informativní schůzka budoucích prvních ročníků proběhne v průběhu měsíce června. Na této schůzce budou podány informace o průběhu studia a organizaci školního roku. Vzhledem k pořádání pro žáky 1. ročníků SZŠ adaptačního kurzu, přiložíme závaznou přihlášku do pozvánky ke studiu. Na schůzce se budou odevzdávat vyplněné a podepsané žádosti o vystavení průkazu ISIC - Žádost ISIC ke stažení zde  

Stravování a ubytování - žákům školy zajišťujeme stravování ve školní jídelně přímo v budově školy. Více informací na webu: www.szspraha1.cz/stravovani. Ohledně ubytování najdete informace na webu: www.szspraha1.cz/ubytovani.

Další informace budeme průběžně podávat na web školy do sekce - Aktuality.