Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Obory SŠ > Aplikovaná chemie

APLIKOVANÁ CHEMIE (ACH) 28-44-M/01

 Název ŠVP: farmaceutické substance

Čtyřleté denní studium po základní škole ukončené maturitní zkouškou

UČEBNÍ PLÁN - 1. ročník ACH.pdf

UČEBNÍ PLÁN - 2. ročník + 3. ročník - ACH.pdf

UČEBNÍ PLÁN -  4. ročník - ACH.pdf

 

Zde klikněte: Prezentace APLIKOVANÁ CHEMIE - FARMACEUTICKÉ SUBSTANCE.pptx

CHARAKTERISTIKA OBORU

 • Poskytované vzdělání má složku všeobecnou a odbornou.
 • Odborná výuka je zaměřena na získání širokých teoretických znalostí v oblasti chemie a farmakologie a také získání praktických dovedností potřebných pro práci v laboratořích i v provozu.
 • Vyučovaný cizí jazyk na tomto oboru je anglický jazyk

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Ukončené základní vzdělání.
 • Splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.
 • Splnění zdravotních požadavků (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí lékař).

PROFIL ABSOLVENTA OBORU

Absolvent

 • má teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro práci v laboratořích i v provozu,
 • chápe princip a funkci měřících přístrojů a zařízení používaných v chemických a biologických laboratořích a dovede s nimi pracovat,
 • odebere a upraví vzorek k analýze, provede měření podle návodu, zpracuje a vyhodnotí výsledky, vede běžné pracovní záznamy a dokumentaci,
 • zná zásady dobré laboratorní a správné výrobní praxe,
 • dodržuje příslušné normy a standardní postupy analýz v laboratořích i v provozech, orientuje se v lékopise a v ostatní farmaceutické dokumentaci,
 • je připraven řešit úkoly samostatně i týmově,
 • organizuje práci v chemických, biologických, mikrobiologických laboratořích a provozech se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na zachování kvality životního prostředí.

UPLATŇENÍ ABSOLVENTA OBORU V PRAXI

Absolvent najde uplatnění:

 • ve farmaceutických, mikrobiologických a chemických laboratořích i provozech,
 • v soukromých provozovnách zabývajících se problematikou životního prostředí,
 • v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s výrazným podílem chemického charakteru,
 • ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají farmacií, úpravou vody a odpady, chemickými a mikrobiologickými rozbory, monitorováním životního prostředí, kontrolou dodržování hygieny,
 • v referátech životního prostředí státní správy a samosprávy.

 MOŽNOSTI DALŠÍHO STUDIA PO STŘEDNÍ ŠKOLE

 • VOŠ Diplomovaný farmaceutický asistent.
 • VŠ zejména s chemickým, farmaceutickým a biologickým zaměřením.

NAŠI PARTNEŘI PŘI ZAJIŠTĚNÍ PRAXE PRO ŽÁKY 

 • Ferring - Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy 
 • Synthos Kralupy a.s., Kralupy nad Vltavou 
 • Zentiva k.s., Praha 
 • CC Hellenic Praha, s.r.o. 
 • Státní zdravotní ústav, Praha
 • Spolana a.s., Neratovice 
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
 • FN Motol –laboratoř KLB
 • Aquatest a.s., Praha
 • VUAB pharma a.s., Roztoky
 • CVP galvanika s.r.o., Příbram
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • Cayman Pharma s.r.o., Neratovice

AKCE A PROJEKTY, KTERÝCH SE NAŠI ŽÁCI PRAVIDELNĚ ÚČASTNÍ

 • Festival vědy, naše škola se podílí na pořádání této akce
 • Moderní hodina chemie 
 • Týden vědy a techniky  
 • Chemie pro život - letní škola chemie
 • Věda nás baví, projekt organizace AISIS o.s. společně s firmou Bayer
 • Planeta země 3000 
 • Přednášky ve spolupráci s VŠCHT, PřF Praha, VÚ AV ČR