Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > 14. 8. 2023 - VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY DFA, DZL, DOO a DOK

14. 8. 2023 - VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY DFA, DZL, DOO a DOK14. 8. 2023 - VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY:

* diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma) = DFA

* diplomovaný zdravotní laborant (denní forma) = DZL

* diplomovaný oční optik (denní forma) = DOO

* diplomovaný oční optik (kombinovaná forma) = DOK

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přij. řízení 2. kolo na VOŠ.pdf

Termín podání PŘIHLÁŠKY: do 14. 9.2023podání přihlášky lze pouze poštou nebo předat osobně na studijním oddělení v provozní době studijního oddělení, elektronicky pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT při poplatku 30 Kč za každou stranu. Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace poštou. 

Termín nahlížení do spisu, vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 15. 9. 2023 od 9:00 - 11:00 hodin po předchozím písemném objednání na studijním oddělením - e-mail plachejdova@szspraha1.cz. Součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.

Termín vyhlášení výsledků: 15. 9. 2023 do cca 16:00 hodin

Na každý obor musí být samostatná přihláška (1 obor = 1 přihláška), každá přihláška musí již při podání mít všechny náležitosti včetně:

*ověřené kopie maturitního vysvědčení

*potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu

*na zadní straně přihlášky (B část) vyplněné známky za čtyři roky studia na střední škole, včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky (dle údajů předtištěných na přihlášce), případně katalogový list vydaný střední školou. V obou případech musí být potvrzeno podpisem a razítkem střední školy!!

*vyplněné datum maturitní zkoušky na přihlášce - stačí rok maturity

*údaje o očkování proti hepatitidě B s uvedením celého data (ve formátu ddmmrrrr) poslední 3 dávky očkování - doporučujeme uvést na přihlášce u oborů DFA a DZL buď spolu se zdravotní způsobilostí, či odděleně formou ofocení očkovacího průkazu se jménem a označením poslední (třetí) dávky očkování proti Hepatitidě B. 

*uchazeč, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nostrifikované maturitní vysvědčení a ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka (konkrétní překlad známek z maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy do českého jazyka) společně s přihláškou, na přihlášce musí být spočítané průměry

*znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je nezbytná pro přijetí ke studiu a má odpovídat úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce. Znalost českého jazyka se osvědčí rozhovorem

*znalost anglického jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), musí odpovídat znalosti cizího jazyka na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce (SERR). Nutno doložit příslušným certifikátem nebo nostrifikovaným maturitním vysvědčením

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v provozní době studijního oddělení, je možné zaslání přihlášky elektronicky pouze však za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy - Czech POINT při poplatku 30 Kč za každou stranu. Po ukončení termínu pro podání přihlášek Vám budou zaslány podrobné informace poštou. U oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka bude zaslána pozvánka ke školní přijímací zkoušce s informacemi.

Další podmínky 2. kola přijímacího řízení - zůstávají stejné jako podmínky 1. kola přijímacího řízení - viz níže u podmínek přijímacího řízení - odstavec "PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PLATNÁ PRO VŠECHNA KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ" - k nalezení v sekci PRO UCHAZEČE a podsekci OTEVÍRANÉ OBORY a PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VOŠ