Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Otevírané obory a přijímací řízení SŠ > Asistent zubního technika - kritéria

Asistent zubního technika - kritéria

 

Kritéria ředitele školy pro přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání 
ve Střední zdravotnické škole, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

pro obor: 53-44-M/03 Asistent zubního technika

školní rok 2016/2017

Přijímací řízení

Přijímací řízení vychází:

 1. 30% z výsledků hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče .
 2. 20% z výsledků přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
 3. 50% z výsledků přijímací zkoušky oboru Asistent zubního technika.

Přijímací zkouška má tři části:

 1. zhotovení modelu zubu dle předlohy
 2. kreslení do sítě dle předlohy
 3. tvarování drátu pomocí kleští dle předlohy

Kritéria hodnocení výsledků přijímací zkoušky:

 • zhotovení modelu zubu dle předlohy
  1 = 100 bodů, 2 = 80 bodů, 3 = 30 bodů, 4 = 5 bodů, 5 = 0 bodů
 • kreslení do sítě dle předlohy
  1 =100 bodů, 2 = 50 bodů, 3 = 20 bodů, 4 = 2 body, 5 = 0 bodů
 • tvarování drátu pomocí kleští dle předlohy
  1 = 100 bodů, 2 = 50 bodů, 3 = 20 bodů, 4 = 2 body, 5 = 0 bodů
 • při hodnocení jedné části přijímací zkoušky známkou „5 - nedostatečný“ znamená, že uchazeč
  u přijímací zkoušky neuspěl

Kritéria hodnocení předešlého vzdělávání:

 • průměr prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ – průměr 1 = 10 bodů až průměr 2,4 = 0 bodů
 • průměr prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ – průměr 1 = 75 bodů až průměr 2,4 = 0 bodů
 • průměr prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ -  průměr 1 = 75 bodů až průměr 2,4 = 0 bodů
 • žák musí mít ukončené základní vzdělání
 • pokud bude žák hodnocen v a 9. ročníku v kterémkoliv předmětu nedostatečně, bude mu odečteno z celkového počtu 50 bodů za každou nedostatečnou,
 • pokud bude žák hodnocen v a 9. ročníku v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika dostatečně, bude mu odečteno z celkového počtu 20 bodů za každou dostatečnou z uvedených předmětů.

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:

 • účast na školních olympiádách a vědomostních soutěžích na 2. stupni ZŠ (doloženo osvědčením nebo potvrzením základní školy) = 2 body za akci, maximálně 20 bodů
 • snížená známka z chování na 2. stupni ZŠ může být důvodem k nepřijetí uchazeče ke studiu
 • znalost českého jazyka uchazeče, který není státním občanem České republiky nebo získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, ověří škola rozhovorem. V případě, že u rozhovoru uchazeč neuspěje, neuspěl ani u celého přijímacího řízení.

Jednotná přijímací zkouška (státní):

 • maximální počet bodů 120 bodů

Maximální dosažitelný počet bodů dle stanovených kritérií je 600 bodů.

Výsledky přijímacího řízení:

Uchazečům budou přiděleny body dle výše uvedených kritérií. Přijati ke vzdělávání ve výše uvedeném oboru budou uchazeči, kteří se celkovým počtem bodů umístí na 1. – 30. místě. Uchazeč, který získá záporný počet bodů nebo z některé části přijímací zkoušky byl hodnocen  známkou 5 – nedostatečný, nebude ke vzdělávání přijat.

V Praze dne: 22. 1. 2016                                                       

Mgr. Miloš Tichý
ředitel školy