Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Ceník knihovnických služeb

Registrační a manipulační poplatky:
Registrace + vystavení čtenářské legitimace

Vystavení  1. duplikátu čtenářské legitimace
Vystavení  2. a dalšího duplikátu


100.- Kč 

20.- Kč
50.- Kč


Legitimace každoročně
prodlužována bez poplatku!
Poškození čárového kódu:

20.- Kč

 
Poštovné:
U všech zásilek MVS se účtuje ve skutečné výši
   
Prodej elektronických médií – 1 ks: Disketa 3,5”

10.- Kč

 
Scanner: 1 strana A4 

2.- Kč

 
Ztráta knihovní jednotky:
ztráta knihovní jednotky plná cena 
+ náhrada za znehodnocené knihovnické zpracování 50.- Kč

 
Poplatky z prodlení:
1. upomínka 
2. upomínka 
3. upomínka 


10.- Kč
15.- Kč
20.- Kč

 
Rezervace:
(telefonické upozornění nebo e-mail) 


10.- Kč 


Nevratný poplatek
Rešerše: 
základní sazba 
- za každých dvacet záznamů 


50.- Kč
20.- Kč