Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Otevírané obory a přijímací řízení SŠ > Požární ochrana - vzorový test z chemie

Vzorový přijímací test z chemie - obor požární ochrana

 

 1. Který název prvku má chybný symbol:
  A) hliník Al B) dusík N
  C) Ca kadmium D) hořčík Mg

 

 1. Ag je chemický symbol pro:
  A) zlato B) stříbro
  C) arsen D) antimon

  

 1. Chemický vzorec chloridu železitého je:
  A) FeCl B) FeCl2
  C) FeCl3 D) FCl3

 

 1. Chemický vzorec oxidu siřičitého je:
  A) S2O B) SO3
  C) SO2 D) S2O3

                 

 1. Zápis H2 čteme jako:
  A) 2 atomy vodíku B) molekula vodíku
  C) atom vodíku D) molekula dusíku

      

 1. Mezi halogeny nepatří:
  A) fluor B) brom
  C) neon  D) jod

 

 1. Mezi alkalické kovy nepatří:
  A) sodík B) draslík
  C) vápník D) lithium

 

 1. Dusičnan draselný má vzorec:             
  A) KNO B) KNO3
  C) KNO2 D) K2NO3

         

 1. Chemický vzorec kyseliny uhličité je:
  A) HCO3 B) H2CO4
  C) H2CO3 D) H2SiO3

 

 1. Oxidační číslo síry v kyselině sírové je:
  A) III B) IV
  C) V D) VI

 

 1. Chlorovodík je:
  A) chemický prvek B) směs chemických látek
  C) chemická sloučenina D) roztok

 

 1. Kyselé roztoky mají hodnotu pH:   
  A) větší než 7 B) větší než 14
  C) menší než 7 D) právě 7

 

 1. Při oxidaci atom daného prvku oxidační číslo:
  A) nemění B) zvyšuje
  C) snižuje D) vždy mění na hodnotu 0

 

 1. Hoření je reakce:
  A) endotermická B) exotermická
  C) neutralizační D) rozkladná

 

 1. V reakci   3CuO + 2NH3 à3Cu + N2 + 3H2O   změnily oxidační čísla:
  A) měď a kyslík B) měď a dusík
  C) pouze dusík D) žádný prvek

 

 1. Pojmenujte sloučeniny:
  CuSO4 Al(OH)3
  NO HNO3

  

 1. Napište příklad směsí, u kterých je vhodné použít k oddělení jednotlivých složek následující        metody:

filtrací lze oddělit            ……………………………………..

destilací lze oddělit        ……………………………………..

                 

 1. Napište rovnice následujících chemických reakcí:

hoření síry

neutralizace kyseliny chlorovodíkové hydroxidem sodným

 

 1. Vypočítejte relativní molekulovou hmotnost následujících sloučenin:

 

oxidu železitého            

Ar(Fe)=56, Ar(O)=16

 

kyseliny sírové

Ar(H)=1, Ar(S)=32, Ar(O)=16

 

 1. Vypočítejte:

 

a) Kolik gramů vody je potřeba přidat do 100 g 10% roztoku síranu sodného,

                        aby vznikl 5% roztok.

  

b) Kolikaprocentní je roztok, který vznikl rozpuštěním 20 g chloridu sodného ve 180 g vody?