Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Profil absolventa  oboru Laboratorní asistent

Absolvent si v průběhu studia osvojí:

  • správné zacházení s biologickým matriálem a jeho přípravou na vyšetření se zřetelem na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • obecné principy a analytické postupy vyšetřovacích metod v oboru klinické biochemie, hematologie, krevní transfúze, mikrobiologie a histologie
  • funkční principy, obsluhu a preventivní údržbu laboratorních přístrojů a zařízení
  • dokumentaci při příjmu biologického materiálu, při jeho zpracování a při výdeji výsledků
  • poskytování předlékařské první pomoci při úrazech a nehodách a používaní prostředků protipožární ochrany
  • zásady organizace, řízení a ekonomiky práce v laboratoři
  • etiku zdravotnického pracovníka