Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Studium SŠ a VOŠ > Maturita > Profilové zkoušky pro školní rok 2013/2014 > Témata k profilovým zkouškám pro obor aplikovaná chemie

Témata k profilovým zkouškám pro obor aplikovaná chemie

Témata k profilovým zkouškám pro obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie – farmaceutické substance

 

Témata pro povinné zkoušky

Chemie

 1. Struktura elektronového obalu.
 2. Zákonitosti PSP.
 3. Chemická vazba.
 4. Chemické reakce.
 5. Reakční termodynamika.
 6. Reakční kinetika.
 7. Chemická rovnováha.
 8. Redoxní děje.
 9. Protolytické děje.
 10. Významné nekovy.
 11. Vlastnosti a využití kovů.
 12. Alifatické uhlovodíky.
 13. Aromatické uhlovodíky.
 14. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků-hydroxyderiváty, ethery.
 15. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků-karbonylové sloučeniny.
 16. Karboxylové kyseliny.
 17. Deriváty karboxylových kyselin.
 18. Dusíkaté deriváty uhlovodíků.
 19. Halogenderiváty uhlovodíků.
 20. Sacharidy.
 21. Lipidy.
 22. Proteiny.
 23. Nukleové kyseliny.
 24. Biokatalyzátory.
 25. Významné metabolické dráhy.

 

Farmakologie

 1. Druhy terapie.
 2. Aplikace léčiv.
 3. Opakované podání a současné podání dvou léčiv, vývoj nových léčiv.
 4. Základní poznatky farmakokinetiky a jejich praktický význam.
 5. Farmakodynamika.
 6. Farmakoterapie bolesti.
 7. Farmakoterapie onemocnění dýchacích cest.
 8. Farmakoterapie arteriální hypertenze, ICHS.
 9. Farmakoterapie duševních chorob.
 10. Farmakoterapie epilepsie, léčiva ovlivňující svalový tonus.
 11. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění.
 12. Farmakoterapie onemocnění trávicí soustavy.
 13. Farmakoterapie nádorového bujení, dezinficiencia a antiseptika.
 14. Farmakoterapie virových onemocnění a chorob vyvolaných houbami, prvoky a helminty.
 15. Farmakoterapie bakteriálních infekčních onemocnění.
 16. Látky ovlivňující sympatikus.
 17. Látky ovlivňující stav cév a farmakologie krve.
 18. Farmakoterapie zánětu.
 19. Léčiva pro místní účinek.
 20. Farmakologie vitamínů a minerálů, látky ovlivňující funkci imunitního systému.
 21. Hormony bílkovinné, fenolické a steroidní.
 22. Obecná a speciální toxikologie.
 23. Terapie neurodegenarativních onemocnění, nootropika, kognitiva.
 24. Látky ovlivňující vědomí.
 25. Látky ovlivňující parasympatikus.

 

Komplex odborných předmětů

 1. Fyzikální konstanty a stanovení koncentrace.
 2. Gravimetrické stanovení obsahu železa ve vzorku.
 3. Příprava kyseliny acetylsalicylové a ověření čistoty.
 4. Stanovení obsahu kysely citronové ve vzorku volumetricky.
 5. Stanovení obsahu CaCO3 ve vzorku volumetricky.
 6. Stanovení obsahu peroxidu vodíku ve vzorku volumetricky.
 7. Stanovení obsahu redukujících sacharidů ve vzorku volumetricky.
 8. Stanovení obsahu bromidů ve vzorku volumetricky podle Fajanse.
 9. Stanovení obsahu vápníku a hořčíku ve směsi volumetricky.
 10. Refraktometrické stanovení glycerolu v Solutio Jarisch.
 11. Stanovení koncentrace kyseliny chlorovodíkové konduktometrickou titrací.
 12. Stanovení obsahu kyseliny octové ve vzorku potenciometricky.
 13. Stanovení obsahu chloridů ve vzorku potenciometricky.
 14. Stanovení obsahu železa ve vzorku spektrofotometricky.
 15. Stanovení obsahu mědi ve vzorku spektrofotometricky.
 16. Stanovení obsahu kysely borité ve vzorku volumetricky.
 17. Stanovení obsahu bromidů ve vzorku volumetricky podle Volharda.
 18. Stanovení obsahu hliníku ve vzorku volumetricky.
 19. Stanovení obsahu bromidů ve vzorku potenciometricky.
 20. Stanovení koncentrace kyseliny chlorovodíkové potenciometricky

 

 

Témata pro nepovinné zkoušky

Biologie

 1. Biogenní prvky, cukry, tuky, bílkoviny
 2. Nukleové kyseliny
 3. Nebuněčné organizmy
 4. Prokaryota
 5. Cytoplazmatická membrána a děje s ní spojené
 6. Stavba eukaryotické buňky a její výživa
 7. Buněčné dělení, oogeneze, spermiogeneze
 8. Genetika
 9. Opěrná a pohybová soustava
 10. Oběhová soustava a imunitní systém
 11. Dýchání a dýchací soustava
 12. Trávicí soustava a metabolizmus
 13. Vylučovací soustava, kůže
 14. Pohlavní soustava, rozmnožování
 15. Nervová soustava
 16. Smyslové orgány
 17. Endokrinní systém
 18. Anatomie a morfologie rostlin
 19. Fyziologie rostlin
 20. Bezcévné rostliny
 21. Cévnaté rostliny
 22. Prvoci
 23. Bezobratlí živočichové
 24. Strunatci
 25. Fylogeneze orgánových soustav

 

Technologické procesy 

 1. Technologické schéma výroby
 2. Mechanické operace
 3. Operace s tekutinami
 4. Reynoldsovo kritérium a jeho význam
 5. Heterogenní směsi
 6. Tepelné operace
 7. Difúzní operace
 8. Chemické reaktory
 9. Technologie vody
 10. Technické plyny
 11. Suroviny v průmyslu
 12. Ropa a její využití
 13. Výroba ethanolu
 14. Výroba anilinu
 15. Výroba ethylbenzenu
 16. Biotechnologie
 17. Reaktory v biotechnologii
 18. Sacharidické suroviny v průmyslu
 19. Oleje a tuky jako suroviny v průmyslu
 20. Přírodní kaučuk a jeho zpracování
 21. Enzymy jako biokatalyzátory ve výrobě
 22. Kvasinky a jejich aplikace v průmyslu
 23. Chemická výroba a životní prostředí
 24. Výroba a správná výrobní praxe
 25. Technologická kázeň