Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Studium SŠ a VOŠ > Maturita > Profilové zkoušky pro školní rok 2011/2012 > Témata k profilovým zkouškám pro obor laboratorní asistent

Témata k profilovým zkouškám
pro obor 53-43-M/005 laboratorní asistent


Témata pro povinné zkoušky

1. Klinická biochemie – ústní zkouška
- Fáze biochemického vyšetření
- Vyšetření GITu
- Vyšetření moči
- Bílkoviny, lipidy, sacharidy
- Hormony, enzymy
- Vodního hospodářství, acidobazická rovnováha
- Minerální látky
- Nádorové markery

2. Hematologie a transfuzní služba – ústní zkouška
- Analytické metody
- Složky krve a jejich funkce
- Onemocnění krve a kostní dřeně
- Krevní skupinové systémy
- Krevní transfuze a transfuzní přípravky
- Laboratorní vyšetření v hematologii

3. Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie – ústní zkouška
- Virologie
- Bakteriologie
- Mykologie
- Parazitologie
- Helmintologie
- Aktivní  a pasivní imunizace, humorální imunita
- Antimikrobiální látky
- Alergie
- Nemocniční nákazy
- Epidemický proces a protiepidemická opatření

4. Histologie a histologická technika – ústní zkouška
- Buňka a její součásti
- Epitely
- Vazivo
- Chrupavka
- Kost
- Svalstvo
- Nervová tkáň
- Orgánové soustavy – histologická stavba
- Zhotovení histologického preparátu (fixace, odvodnění, zalévání a krájení)
- Barvící metody

5. Komplex odborných předmětů – praktická zkouška

Klinická biochemie
- Vyšetření tělních tekutin
- Stanovení sacharidů, bílkovin a lipidů
- Stanovení kyseliny močové, močoviny, kreatininu a bilirubinu
- Stanovení minerálních látek
- Stanovení enzymů a hormonů
- Chromatografie
- Fotometrie
- Elektroforéza
- Enzymoimunoanalytická stanovení
- Stanovení analytů na analyzátorech

Hematologie a transfuzní služba
- Stanovení krevní skupiny včetně  Rh faktoru
- Zhotovení, obarvení a diferencování krevního nátěru
- Stanovení krevního obrazu
- Koaguační vyšetření
- Stanovení sedimentace
- Stanovení hematokritu
- Stanovení hemoglobinu
- Odběr krve z prstu

Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie
- Mikrobiologické vyšetření biologického materiálu
- (stolice, moč, sputum, výtěr z krku, výtěr z ucha, výtěr z pochvy)
- Hemokultivace
- Laboratorní diagnostika jednotlivých druhů bakterií
- Barvící techniky v mikrobiologii
- Kultivace bakterií
- Serologické reakce
- Vyšetření citlivosti bakterií na antimikrobiální látky

Histologie a histologická technika
- Zhotovení histologického preparátu (fixace, odvodnění, zalévání a krájení)
- Přehledné barvící metody
- Specifické barvící metody
- Průkaz glykogenu, lipidů
- Průkaz enzymů (esterázy, alkalické fosfatázy)
- Přehled neurohistologických metod


Témata pro nepovinné zkoušky

1. Chemie – ústní zkouška
- Základy obecné chemie
- Chemické názvosloví a výpočty
- Prvky periodické soustavy
- Uhlovodíky a jejich deriváty
- Heterocyklické sloučeniny
- Přírodní látky (sacharidy, lipidy, proteiny, nukleové kyseliny)
- Přírodní látky (enzymy, vitamíny, hormony)
- Základní metabolické pochody

2. Matematika – ústní zkouška
- Číselné obory
- Výrazy
- Rovnice a nerovnice
- Funkce, jejich grafy a užití v praxi
- Geometrická zobrazení
- Planimetrie
- Stereometrie
- Posloupnosti a finanční matematika
- Kombinatorika
- Analytická geometrie v rovině
- Pravděpodobnost a statistika

3. Biologie - ústní zkouška
- Prvkové a látkové složení živé hmoty
- Typy buněk
- Struktura a  funkce buňky 
- Rozmnožování buňky
- Rozmanitost organismů (charakteristika, taxonomie, význam) o viry a bakterie
o houby
o rostliny   - nižší
- vyšší
o živočichové   - bezobratlí
- obratlovci
- Základy genetiky
- Základy evoluce živých soustav
- Základy ekologie
- Ochrana přírody a životního prostředí