Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Témata k profilovým zkouškám
pro obor 53-44-M/006 oční technik


Témata pro povinné zkoušky

1. Teoretická zkouška z brýlové optiky a technologie – ústní zkouška
- Oko jako optický systém, zraková ostrost oka
- Základní typy sférických refrakčních vad
- Akomodace oka
- Afakie
- Brýlové čočky
- Oční astigmatismus
- Heteroforie – tropie
- Barvy a vidění, vedlejší účinky brýlové korekce, hygiena osvětlení
- Tupozrakost a zvětšovací pomůcky
- Binokulární vidění
- Anizometropie, anizeikonie
- Kontaktní čočky a speciální brýle
- Základní vlastnosti materiálů, způsoby obrábění, technické měření
- Kovové a nekovové materiály v oční optice
- Povrchové úpravy materiálů, úpravy a zušlechtění brýlových čoček,  lepení, pájení
- Výroba brýlových čoček a obrub
- Výroba očních protéz

2. Optické laboratoře – praktická zkouška
- Obsluha zákazníka, měření vstupních parametrů klienta, výběr vhodných brýlových
obrub a brýlových čoček včetně povrchové úpravy, poradenská služba
- Předpis na korekční pomůcku a jeho náležitosti
- Měření a centrace všech současných typů brýlových čoček
- Ruční a strojový zábrus brýlových čoček
- Zhotovení korekční pomůcky - brýlí
- Vyrovnání brýlí a konečná anatomická úprava
- Opravy v oční optice
- Zhotovení ortoptické pomůcky


Témata pro nepovinné zkoušky

1. Geometrická a vlnová optika - ústní zkouška
- Základní zákony geometrické optiky
- Chod paprsků v jednoduchých soustavách
- Optické zobrazování v obecném a paraxiálním prostoru
- Optické zobrazování čočkou a soustavou čoček
- Vady optického zobrazování
- Chod paprsků v optických přístrojích
- Interference, difrakce, polarizace
- Fotometrie


2. Matematika - ústní zkouška
- Operace s čísly a výrazy
- Funkce a její průběh
- Řešení rovnic a nerovnic
- Posloupnosti a jejich užití, finanční matematika
- Planimetrie
- Stereometrie
- Kombinatorika
- Pravděpodobnost
- Statistika
- Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině