Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úřední deska > Úřední deska - Archiv

Úřední deska - archiv

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení výběrového řízení s názvem

Nákup serveru pro VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6“

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1.12.2015 ve 12:00 hodin.

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1_Vzor krycího listu nabídky

Příloha č.2_Technická specifikace k zakázce

Příloha č.3_Návrh kupní smlouvy

Příloha č.4_Vzor čestného prohlášení dle ustanovení odst. 3 § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Příloha č.5_Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst.3 a dle § 50 odst. 1 c) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení výběrového řízení s názvem "VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6 – rekonstrukce sociálního zařízení školy(zveřejněno 9.11.2015)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.11.2015 ve 12:00 hodin.

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 Slepý položkový rozpočet_výkaz výměr

Příloha č.2 Krycí list nabídky - vzor

Příloha č.3 Posudek o stavu sociálního zařízení

Příloha č.4 Vzor čestného prohlášení dle ustanovení odst. 3 § 53 zákona č. 137/2006 Sb.

Příloha č.5 Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst.3 a dle § 50 odst. 1 c) zákona č. 137/2006Sb.

Příloha č.6 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení a rozhodnutí o zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce zadané dne 20.10.2015 "Nákup serveru pro VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 (zveřejněno 23.11.2015).

Vyhlášení výběrového řízení s názvem

Nákup serveru pro VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6“ (zveřejněno 20.10.2015)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.11.2015 ve 12:00 hodin.

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1_Vzor krycího listu nabídky

Příloha č.2_Technická specifikace k zakázce

Příloha č.3_Návrh kupní smlouvy

Příloha č.4_Vzor čestného prohlášení dle ustanovení odst.3 § 53 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Příloha č.5_Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst.3 a dle § 50 odst. 1 c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrušení výběrového řízení "VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6 - rekonstrukce sociálního zařízení školy"(zveřejněno 15.10.2015)

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení s názvem "VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6 – rekonstrukce sociálního zařízení školy" (zveřejněno 5.10.2015)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.10.2015 v 11:00 hodin.

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 Slepý položkový rozpočet - výkaz výměr

Příloha č.2 Krycí list nabídky – vzor 

Příloha č.3 Posudek o stavu sociálního zařízení 

Příloha č.4 Vzor čestného prohlášení dle ustanovení odst. 3 § 53 zákona č. 137/2006 Sb. 

Příloha č.5 Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 a dle § 50 odst. 1 c) zákona č. 137/2006Sb., 

Příloha č.6 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo 

___________________________

 

Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Výběr provozovatele bistra VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6"

(zveřejněno 8.7.2015)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.8.2015 v 10:00 hodin. 

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 Plán pronajímaných prostor

Příloha č.2 Návrh smlouvy o pronájmu prostor školy za účelem prodeje potravinářského zboží a umístění automatu na kusové zboží

___________________________ 

 

Vyhlášení výběrového řízení s názvem „Nákup počítačových sestav, software a ostatních ICT zařízení pro VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6“ (zveřejněno 18.5.2015)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1.6.2015 v 14.00 hodin.

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1_Vzor krycího listu nabídky

Příloha č.2_Technická specifikace k zakázce a minimální úroveň plnění

Příloha č.3 Návrh kupní smlouvy

Příloha č.4_Vzor čestného prohlášení dle ustanovení odst. 3 §53 zákona č.137/2006 Sb.

Příloha č.5_Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst.3 a dle §50 odst.1 c) zákona č.137/2006 Sb.

________________________

 

Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Geometrické zaměření budovy školy na detašovaném pracovišti Duškova 7 Praha 5, VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6" (zveřejněno 5.5.2015)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.05.2015 v 14.00 hodin.

Výzva k podání nabídky

___________________________ 

 

Vyhlášení výběrového řízení s názvem "VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6 - opravy po havárii vody na detašovaném pracovišti Duškova 7, Praha 5(zveřejněno 5.5.2015)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.05.2015 v 13.00 hodin.

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1_Slepý položkový rozpočet_výkaz výměr

Příloha č.2_Krycí list nabídky-vzor

Příloha č.3_Technická zpráva a její přílohy (schematická výkresová dokumentace, fotodokumentace, výkaz výměr zasažených ploch)

Příloha č.4_Vzor čestného prohlášení dle ustanovení odst. 3 §53 zákona č.137/2006 Sb.

Příloha č.5_Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst.3 a dle §50 odst.1 c) zákona č.137/2006 Sb.

Příloha č.6_Návrh smlouvy o dílo

___________________________

 

Vyhlášení výběrového  řízení s názvem "Výběr provozovatele bistra VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6" (zveřejněno 9.12.2014)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.12.2014 v 10.00 hodin.

Výzva k podání nabídky na pronájem a  provozování bistra

Příloha č. 1 _Plán pronajímaných prostor

Příloha č. 2_Návrh smlouvy o pronájmu prostor školy

Dodatek k výzvě k podání nabídky na pronájem a provozování bistra (zveřejněno 12.12.2014)

 

--------------------------------------------

Vyhlášení výběrového řízení: "VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6 - zvuková izolace mezi tělocvičnou a laboratoří 3b" (zveřejněno 2.7.2014)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.7.2014 v 11.00 hodin - viz podmínky ve výzvě (bod 11).

Výzva k podání nabídky

Přílohy zadávací dokumentace - viz soubor zip.

________________________

Vyhlášení výběrového řízení:  "VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6 – „Adaptace kabinetu 25 - zhotovení mobiliáře a ostatních funkčně samostatných prvků"(zveřejněno 25. 6. 2014, výzva zaslána dne 25. 6. 2014).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2.7.2014 v 12.00 hodin. (25. 6. 2014)

Výzva k podání nabídky

Přílohy zadávací dokumentace:

 1. Slepý rozpočet - výkaz výměr mobiliáře (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 2. Krycí list nabídky – vzor (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 3. Návrh smlouvy o dílo (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 4. Projektová dokumentace mobiliáře a ostatních funkčně samostatných prvků (ČV_03,ČV_04, ČV_05, ČV_06, specifikace mobiliáře)
 5. Vzor čestného prohlášení dle ustanovení odst. 3 § 53 zákona č. 137/2006 Sb. (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 6. Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 a dle § 50 odst. 1 c) zákona č. 137/2006 Sb. (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)

________________________

Nové vyhlášení výběrového řízení: „VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 – Adaptace kabinetu 25 – stavební úpravy (zveřejněno 19. 6. 2014, výzva zaslána dne 19. 6. 2014).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.6.2014 v 11.00 hodin. (19. 6. 2014)

Výzva k podání nabídky

Přílohy zadávací dokumentace:

 1. Slepý rozpočet - výkaz výměr (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 2. Krycí list nabídky – vzor (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 3. Návrh smlouvy o dílo (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 4. Projektová dokumentace stavební části, elektroinstalace, statická zpráva a požárně-bezpečnostní řešení
 5. Vzor čestného prohlášení dle ustanovení odst. 3 § 53 zákona č. 137/2006 Sb. (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 6. Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 a dle § 50 odst. 1 c) zákona č. 137/2006 Sb. (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)

________________________

Zrušení výběrového řízení – výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6 –-Adaptace kabinetu 25 - stavební úpravy dne 16.6.2014 (vloženo 16. 6. 2014)

 

Vyhlášení výběrového řízení: „VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 – Adaptace kabinetu 25 – stavební úpravy“ (zveřejněno 11. 6. 2014, výzva zaslána dne 11. 6. 2014). - zrušeno viz výše

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.6.2014 v 12.00 hodin. (11. 6. 2014)

Na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 13.6.2014 a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci je stanoven nový termín pro podání nabídek do 23.6.2014 do 12:00 hodin.

Tato informace byla elektronicky zaslána všem uchazečům, kterým byla výzva k podání nabídek zaslána a kteří se zúčastnili prohlídky místa plnění dne 13.6.2014.

Výzva k podání nabídky

Přílohy zadávací dokumentace:

 1. Slepý rozpočet - výkaz výměr (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 2. Krycí list nabídky – vzor (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 3. Návrh smlouvy o dílo (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 4. Projektová dokumentace stavební části, elektroinstalace, statická zpráva a požárně-bezpečnostní řešení
 5. Vzor čestného prohlášení dle ustanovení odst. 3 § 53 zákona č. 137/2006 Sb. (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)
 6. Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 a dle § 50 odst. 1 c) zákona č. 137/2006 Sb. (uchazeč předloží vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou)

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: „Nákup počítačových sestav, software a ostatních ICT zařízení pro VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6“ (zveřejněno 18. 4. 2014, výzva zaslána dne 18. 4. 2014).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.5.2014 v 12.00 hodin. (18. 4. 2014)

Výzva k podání nabídky

Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 1: Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 2: Zadávací dokumentace Technická specifikace k zakázce na dodávku počítačových sestav, software a ostatních zařízení
Příloha č. 3: Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4: Vzor čestného prohlášení

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "VOŠZ a SZŠ  Praha 1, Alšovo nábřeží 6 – Dodávka a montáž systému osvětlení vnitřních prostor včetně výměny osvětlení v učebně 36" (zveřejněno 13. 11. 2013, výzva zaslána dne 13. 11. 2013).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.11.2013 v 12.00 hodin. (13. 11. 2013)

Výzva k podání nabídky

Přílohy zadávací dokumentace:

 1. Příloha č.1: Závazný dokument č.1_světelně technické požadavky
 2. Příloha č.2: Závazný dokument č.2_ technické parametry a ostatní požadavky na osvětlení
 3. Příloha č.3: Závazný dokument č.3_TCO_celková výše nákladů na vlastnictví
 4. Příloha č.4: Krycí list nabídky – vzor
 5. Příloha č.5: Návrh smlouvy o dílo
 6. Příloha č.6: Technická specifikace akustického řešení  ve formátu pdf a popis řešení - výkres k technické specifikaci - specifikace akustiky
 7. Příloha č.7: Vzor čestného prohlášení

Termín podání nabídek končí dne 21.11.2013 ve 12:00 hodin (podrobněji viz bod 11 výzvy).

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "VOŠZ a SZŠ  Praha 1, Alšovo nábřeží 6 – Akustické úpravy v učebně 36" (zveřejněno 12. 11. 2013, výzva zaslána dne 12. 11. 2013).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.11.2013 v 12.00 hodin. (12. 11. 2013)

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

 1. Slepý rozpočet – výkaz výměr
 2. Krycí list nabídky – vzor
 3. Návrh smlouvy o dílo
 4. Technická specifikace – výkres učebny 36
 5. Vzor čestného prohlášení

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "VOŠZ a SZŠ  Praha 1, Alšovo nábřeží 6 – Úprava vstupní haly včetně rozšíření schodiště do 1.PP" (zveřejněno 12. 6. 2013, výzva zaslána dne 12. 6. 2013).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.6. 2013 v 10.00 hodin. (12. 6. 2013)

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

 1. Slepý rozpočet – výkaz výměr
 2. Krycí list nabídky – vzor
 3. Návrh smlouvy o dílo
 4. Projektová dokumentace

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "Nákup počítačových sestav, software a ostatních ICT zařízení pro VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6" (zveřejněno 6. 6. 2013, výzva zaslána dne 6. 6. 2013).

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.6. 2013 ve 12.00 hodin. (6. 6. 2013)

Výzva k podání nabídky Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Příloha č. 3 Kupní smlouva

________________________

 

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby navazující na akci "Bezbariérový přístup do budovy školy a úpravy suterénních prostor VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6"" (zveřejněno 21. 12. 2012, výzva zaslána dne 21.12.2012)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. ledna 2013 ve 14.00 hodin. (21. 12. 2012)

Výzva k podání nabídky

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: „Zpracování projektové dokumentace k odstranění havarijního stavu kanalizace (přepojení splaškové kanalizace a řešení odvodnění dešťových vod) pro VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6“ (zveřejněno 7. 12. 2012, výzva zaslána dne 7.12.2012)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. prosince 2012 ve 14.00 hodin. (7. 12. 2012)

Výzva k podání nabídky

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: „Nákup serveru pro VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6“ (zveřejněno 22. 11. 2012, výzva zaslána dne 22.11.2012)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. listopadu 2012 ve 12.00 hodin. (22. 11. 2012)

Výzva k podání nabídky

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "Nákup počítačových sestav, software a přídavných zařízení pro VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1" (zveřejněno 11. 10. 2012, výzva zaslána dne 11.10.2012)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. října 2012 ve 12.00 hodin. (11. 10. 2012)

Výzva k podání nabídky

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "Výměna osvětlení a světelných zdrojů v laboratořích zubních techniků 4.P. VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1" (zveřejněno 25. 6. 2012, výzva zaslána dne 22.6.2012)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. července 2012 ve 12.00 hodin. (25. 6. 2012)

Výzva k podání nabídky

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "Zpracování projektové dokumentace k akci „Bezbariérový přístup do budovy školy a úpravy suterénních prostor - VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1" (zveřejněno 8. 6. 2012)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. června  ve 14.00 hodin. (8. 6. 2012)

Výzva k podání nabídky

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "Zajištění inženýrských činností – TDI na zakázku „Osobní výtah“ v objektu VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 (zveřejněno 1. 6. 2012)

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. června  v 11.00 hodin. (1. 6. 2012)

Výzva k podání nabídky

________________________

Vyhlášení výběrového řízení: "Dodávka, instalace a stavební připravenost osobního výtahu - VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1" (zveřejněno 26.3.2012)

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena a končí dne 10. dubna ve 13.00 hodin. (29.3.2012)

S ohledem na dotazy uchazečů k aktualizaci přílohy č.2 zadavatel požaduje zpracovat nabídky s uvedením celkové ceny dodávky bez DPH jak pro variantu pohonu s rekuperací, tak variantu celkové ceny dodávky bez DPH pohonu bez rekuperace, výši DPH a celkovou cenu s DPH uveďte samostatně. (3.4.2012)

Výzva, zadávací dokumentace a přílohy výběrového řízení Výzva a zadávací dokumentace Příloha č. 2 Technické požadavky zadavatele (aktualizace 3.4.2012) Příloha č. 3 Projektová dokumentace Příloha č. 4 Položkový rozpočet (krycí list, rekapitulace, položky, rozpis dílu M21)       Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo zasláno dotčeným uchazečům dne 20. dubna 2012 doporučenou zásilkou.

________________________