Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Výsledky přijímacího řízení na SZŠ

Výsledky přijímacího řízení na SZŠ od 1. 9. 2015

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Datum oznámení výsledků: 24. 4. 2015

Asistent zubního technika

Datum oznámení výsledků: 22. 4. 2015

Aplikovaná chemie

Laboratorní asistent

Oční optik

Důležité upozornění

Podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí uchazeče nerozesílají. Přijetí uchazeče a zájem o studium je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků na webových stránkách a úřední desce školy. Zpět vzetí zápisového lístku je možné pouze na základě kladně vyřízeného odvolání proti nepřijetí z jiné školy. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou na doručenku. Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí, může být zákonným zástupcem podáno odvolání proti nepřijetí (viz níže).

Zápisové lístky bude možné odevzdávat osobně od 27. 4. 2015 do 30. 4. 2015 v době od 8 do 18 hodin, v dalších dnech od 8 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy na Alšově nábřeží. Zápisové lístky je též možné zaslat poštou.

Poučení pro přijaté uchazeče

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Proti tomuto rozhodnutí o přijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitele Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Praha 1, Alšovo nábřeží 6, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Odvolání proti rozhodnutí je možné podat až po převzetí oficiálního rozhodnutí a to do tří dnů. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Odvolání musí obsahovat označení školy, jejímuž řediteli je odvolání adresováno, označení uchazeče o studium, včetně informace o jeho zákonném zástupci; označení rozhodnutí o nepřijetí (datum rozhodnutí, číslo jednací), odůvodnění odvolání, podpis zákonného zástupce, podpis uchazeče. (Pokud nebyl uchazeč přijat z důvodu nedostatečné kapacity, může být odvolání zdůvodněno tím, že se v oboru mohou uvolnit místa, protože nenastoupí všichni přijatí uchazeči.)  Vzor odvolání.