Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Výsledky přijímacího řízení na VOŠ

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Datum oznámení výsledků pro následující obory: 26. 6. 2015

Diplomovaná dentální hygienistka

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný oční optik

Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zubní technik

Podle ustanovení školského zákona nebude přijatým uchazečům rozesíláno rozhodnutí o přijetí. Přijatí uchazeči musí pro potvrzení zájmu o studium do 15 dnů od data oznámení výsledků přijímacího řízení uhradit první splátku školného (v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb.) a zaslat škole návratku do 11. 7. 2015 (Návratka tvořila přílohu informace o přijímacím řízení nebo pozvánky k přijímacím zkouškám.) Pokud přijatý uchazeč neuhradí 1. splátku a nezašle návratku ve stanoveném termínu, má se za to, že přijatý uchazeč nemá o vzdělávání zájem a ke vzdělávání nenastoupí. Na uvolněné místo bude přijat uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí, avšak nemohl být z kapacitních důvodů přijat a proti nepřijetí ke vzdělávání podal v zákonem stanovené době odvolání.

Nepřijatým uchazečům bude rozesláno rozhodnutí o nepřijetí, které bude zasláno doporučeně, do vlastních rukou, s doručenkou, ve zkráceném termínu uložení 10 dní, v souladu s právními předpisy.

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí je možné podat až po převzetí oficiálního rozhodnutí a to do patnácti dnů. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Odvolání musí obsahovat označení školy, jejímuž řediteli je odvolání adresováno, označení uchazeče o studium, označení rozhodnutí o nepřijetí (datum rozhodnutí, číslo jednací), odůvodnění odvolání, podpis uchazeče. (Pokud nebyl uchazeč přijat z důvodu nedostatečné kapacity, může být odvolání zdůvodněno tím, že se v oboru mohou uvolnit místa, protože nenastoupí všichni přijatí uchazeči.)

Poučení pro přijaté uchazeče

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Proti tomuto rozhodnutí o přijetí lze podat odvolání ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitele Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Praha 1, Alšovo nábřeží 6, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.