Horní menu

Česky English

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty ESF -ESIF > Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách hlavního města Prahy

 

Projekt
Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách hlavního města Prahy

Zkrácený název:         Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze

Cílem projektu je rozpracovat postupy a zajistit předpoklady efektivního environmentálního vzdělávání (EV) v pilotních školách tak, aby získané zkušenosti mohly být dále využívány

v zájmu přípravy mladé generace pro uplatňování principu udržitelného rozvoje (UR) v životě i v ekonomických aktivitách. Jde zejména o poskytování odpovídajících znalostí i praktických dovedností, o rozvíjení schopnosti chápat souvislosti mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty. To jsou již nyní důležité předpoklady pro uplatnění na trhu práce, pro rozvíjení podnikatelských aktivit i pro utváření občanských a profesních postojů ke skutečnosti.

V pilotních školách se proto budou sledovat následující postupy:

 •  komplexní přístup vyžadující, aby se EV stala přirozenou součástí všech vzdělávacích oblastí 
 •  integrovaný přístup vyžadující zavádění netradičních průřezových učebních celků, vyučovacích metod, spolupráci pedagogů a koordinaci jejich aktivit
 • celotřídní a celoškolské aktivity zaměřené k prosazování potřebných dovedností
 • a návyku, rozvíjení zájmu a styku s praxí a s okolním prostředím

Pro realizaci uvedených přístupů budou vytvořeny následující předpoklady:

 • základní informační a metodické podklady pro vedení škol a učitele
 • specifické vzdělávání jednotlivých skupin pedagogů ,
 • diferencované školní programy pro oblast EV
 • zajištění koordinace a týmové spolupráce v pilotních školách
 • možnost využívání specifických podmínek v městské části HMP a aktuálních informací zejména prostřednictvím počítačů.

Projekt je zaměřen na management a učitele pilotních základních škol, gymnázií a SOŠ
a jejich prostřednictvím na žáky. Vhodnost postupů i vytvořených předpokladů pro uplatňování EV ve školách různých stupňů a typů bude hodnocena v procesu průběžné a závěrečné evaluace.

Zkušenosti získané v projektu bude možno využít pro rozšiřování EV do ostatních pražských škol - v různých formách

Zdroj: www stránky Klubu ekologické výchovy


                                                                                                                                                                            

Naše škola je pilotní školou  projektu 

Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních
a středních školách hlavního města Prahy

 

Zkrácený název: EKOGRAMOTNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE

 

Zajištění projektu:

 • Evropský sociální fond
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Magistrát Hlavního města Prahy
 • Klub ekologické výchovy

Odborná spolupráce:    

Klub ekologické výchovy, ZŠ Pertoldova 3373, 143 00 Praha 4
Hlavní řešitel:  RNDr. Dana Kvasničková
                        

Přírodovědecká fakulta UK
Doc. RNDr. Milada Švecová, CSc.        

Pedagogická fakulta UK
PhDr. Václav Pumpr    

Koordinátorka projektu pro naší školu: 
RNDr. Michaela Kropáčková

Koordinátorka projektu na škole:  RNDr. Eva Plachejdová

EKOGRAMOTNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE

Cílem tohoto projektu  je podpora postupného zavádění Rámcových vzdělávacích programů  (RVP) a příprava Školních vzdělávacích programů (ŠVP)  orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí. Tvorbu ŠVP lze podporovat pouze pokud navazují na schválené RVP. V souvislosti s tím budou zpracována průřezová témata a bude zvyšována a prohlubována odborná a pedagogická způsobilost učitelů a  odborných pracovníků ve zdravotnickém školství.

 

I.etapa – přípravná: ( říjen 2005 – červen 2006)

 • Vytvoření školních řešitelských týmů – projednání metody spolupráce při vytváření metodiky zapracování ekologického vzdělávání, realizace kurzů k proškolení školních řešitelských týmů
 • Příprava podmínek realizace projektu (výpočetní techniky, návrhy průřezových témat) atd. -  podle místních podmínek
   

II.etapa: (září  2006 – červen 2007)

 • Vytyčení priorit v jednotlivých vzdělávacích oblastech - rozpracování do školních programů ekologického vzdělávání a výchovy,
 • získávání a projednávání zkušeností k vytvoření metodiky ekologického vzdělávání pro střední zdravotnické školy
 • Realizace průřezových témat  - příprava metodických materiálů, vytváření potřebných podmínek pro EV ve škole a v okolí atd… (např. naučné trasy, exkurze apod.)
 • Monitorování projektu a průběžná koordinace v rámci školního řešitelského týmu a zajištění publicity projektu
   

III.etapa: (červenec  2007 –  říjen 2007)

 • Evaluace dosažených výsledků ve škole, místní úpravy učebních  textů
 • Diseminace poznatků a  zkušeností z projektu, nabídka servisu pro další střední zdravotnické školy


Naše škola je jedinou střední zdravotnickou školou, která se do projektu zapojila  jako centrum modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj

                                                                                                                                                                            

Název projektu:

         VYTVÁŘENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI V ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zkrácený název:         EKOGRAMOTNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

Odborné zajištění:
Klub ekologické výchovy, ZŠ Pertoldova 3373, 14300 Praha 4

Řešitel:         RNDr. Dana Kvasničková          +420 606 527 807
                                                                                +420 241 731 638

Sekretariát:   RNDr. Michaela Kropáčková   +420 608 667 827

Přírodovědecká fakulta UK
Doc. RNDr. Milada Švecová, CSc.
                   +420 737 015 166
                                                                                +420 221 95 1870

Pedagogická fakulta UK
PhDr. Václav Pumpr
                                           +420 607 519 485
                                                                                 +420 221 900 278

Mgr. Kateřina Blažová                           KBlažová@centrum.cz
                                                                              +420 221 951 871

Organizační, personální a ekonomické zajištění projektu:  RNDr. Michaela Kropáčková  

Koordinátora  projektu  na škole: RNDr. Eva Plachejdová

 

E-mail: eva.plachejdova@seznam.cz