Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
+420 221 771 111

Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Zprávy o hospodaření

Zpráva revizní komise z 13.11.2017

Zpráva revizní komise z 15.05.2017

Zpráva revizní komise za školní rok 2015/2016 a 2016/2017

Zpráva i hospodaření za školní rok 2015/2016

Zpráva o hospodaření za školní rok 2014/2015

Zpráva revizní komise za školní rok 2012/2013 a 2013/2014

Zpráva o hospodaření za školní rok 2013/2014

Zpráva o hospodaření za školní rok 2012/2013

Zpráva o hospodaření za školní rok 2011/2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Stručná zpráva o činnosti HVSPŠ ve školním roce 2009/2010

Stručná zpráva o činnosti HVSPŠ ve školním roce 2010/2011

a) z příspěvků rodičů byly cestou HVSPŠ tak jako v loňském školním roce poskytnuty     pravidelné příspěvky na:

 • dopravu na konference (cca 100,- Kč na studenta),
 • lyžařský výcvik pro I. ročník (300,- Kč na studenta),
 • vodácký kurz II. ročníků (300,-Kč na studenta),
 • odměny účastníkům vánočního turnaje v odbíjené (2000,- Kč),
 • odborné výstavy v zahraničí (500,- Kč na studenta),
 • občerstvení maturitním ročníkům (150,- Kč na studenta),
 • zakoupení vstupenek na maturitní ples (150,- Kč na studenta),
 • příspěvek na dopravu na adaptační kurz pro I. ročník (300,- Kč na studenta),
 • zakoupení vstupenek do kin za reprezentaci školy,

b) příspěvky na nákup pomůcek:

 • nákup vybavení učeben, laboratoří apod. ve výši cca 160000,- Kč,

c)  příspěvek na pořádání maturitního plesu:

 • organizace vystoupení na maturitním plesu (3000,- Kč na třídu),
 • pronájem sálu Lucerna cca 264000,- Kč
 • na květiny pro učitele a studenty, stuhy a šerpy apod. cca 50000,- Kč.

Ing. Stanislav Plášil

předseda HVSPŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Stručná zpráva o činnosti HVSPŠ ve školním roce 2009/2010

a) z příspěvků rodičů byly cestou HVSPŠ tak jako v loňském školním  roce poskytnuty pravidelné příspěvky na:

 • · dopravu na konference (cca 100,- Kč na studenta),
 • · lyžařský výcvik pro I. ročník (300,-Kč na studenta),
 • · vodácký kurz II. ročníků (300.-Kč na studenta),
 • · odměny účastníkům vánočního turnaje v odbíjené (2500,-Kč),
 • · odborné výstavy v zahraničí (500,-Kč na studenta),
 • · občerstvení maturitním ročníkům (150,-Kč na studenta),
 • · organizaci vystoupení na maturitním plesu (3000,- Kč na třídu),
 • · zakoupení vstupenek na maturitní ples (150,-Kč na studenta),

b) příspěvky na nákup pomůcek:

· nákup vybavení učeben, laboratoří apod. ve výši cca 360000,-Kč,

 • · nákup sportovního vybavení ve výši cca 40000,-Kč,

c) příspěvek na pořádání maturitního plesu:

 • · pronájem sálu Lucerna cca 260000,- Kč
 • · na květiny pro učitele a studenty, stuhy a šerpy apod. cca 30000,- Kč.

Ing. Stanislav Plášil

předseda HVSPŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Stručná zpráva o činnosti HVSPŠ ve školním roce 2008/2009

a) z příspěvků rodičů byly cestou HVSPŠ poskytnuty příspěvky na:

 • · dopravu na konference (cca 100,- Kč na studenta),
 • · lyžařský výcvik pro I. ročník (300,-Kč na studenta),
 • · vodácký kurz II. ročníků (300.-Kč na studenta),
 • · odměny účastníkům vánočního turnaje v odbíjené (2500,-Kč),
 • · odměny studentům reprezentujících školu na dni otevřených

dveří (2300,-Kč),

 • · odborné výstavy (např. v Německu 500,-Kč na studenta),
 • · občerstvení maturitním ročníkům (150,-Kč na studenta),
 • · vybavení učeben, laboratoří apod. za cca 310000,-Kč,
 • · sportovní vybavení – kola, lyže a boty za cca 70000,-Kč,
 • · nové internetové stránky školy včetně prezentace SPŠ za

20000,-Kč,

 • · pořádání maturitního plesu, tj. pronájem sálu Lucerna, organizaci

vystoupení studentů, stuhy, květiny apod. za cca 290000,-Kč,

 • · zakoupení vstupenek na maturitní ples (150,-Kč na studenta).

 b) ostatní aktivity:

HVSPŠ schválil na žádost vedení školy vytvoření tzv. „sociální fondu“ pro studenty ze sociálně slabých rodin ve výši 10000,- Kč/ročně. Využití je závislé na vyjádření školy (rodiče studenta musí požádat a vedení školy zpracuje stanovisko). Příspěvek může být až 50% celkových nákladů na pořádanou akci.

Dne 18.6. 2009 s platností od 1.7.2009 byla podepsána darovací smlouva mezi HVSPŠ a školou o bezplatném předání všech zakoupených věcí (do současné doby pouze půjčovány) škole. Hodnota darovaného majetku byla cca 3 mil. Kč.

Ing. Stanislav Plášil

předseda HVSPŠ